Aktuality

 

18. 7. 2018 Stanovisko řídicího orgánu OPZ MPSV k vybírání poplatků v mikrojeslích:

Na základě dotazů od rodičů využívajících služeb mikrojeslí upozorňujeme, že zpoplatněné nadstandardní služby (výlety, jazykové kroužky, logoped, speciální pedagog aj.) je v mikrojeslích možné nabízet pouze zájemcům nad rámec projektu. Poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích není možné podmiňovat účastí na těchto dobrovolných nadstandardních aktivitách. Rodičům, kteří mají zájem pouze o základní službu, musí být umožněno navštěvovat mikrojesle bezplatně (kromě stravy), popřípadě za úplatu, která je zahrnuta v příjmové části rozpočtu projektu. Dále upozorňujeme, že poplatky vybrané od rodičů na nadstandardní služby (netýká se stravného) jsou vždy v plné výši příjmem projektu.

1. 6. 2018 – Vypracovaly jsme pro vás stanovisko k pravidlům podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (platné od 25. května 2018) a příklady možných vzorů souvisejících dokumentů.
21. 3. 2018 – Již 19. dubna 2018 v Praze pro pečující osoby v mikrojeslích připravujeme seminář na téma „Komunikace s rodiči“. Prosíme zájemce, aby se přihlásili do 12. dubna na tomto odkaze. Těšíme se na viděnou!
23. 2. 2018 – V rámci spolupráce se SMO ČR a SMS ČR jsme na konci roku 2017 rozeslali dotazník obcím s cílem zjistit jejich postoj ke zřizování mikrojeslí. Zde máte k dispozici výstupy dotazování a bližší informace k projektu Mikrojesle a vyhodnocení dotazníku pro obce.
22. 2. 2018 – V květnu 2018 nabude platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V rámci projektu „Mikrojesle“ jsme pro Vás vydali stanovisko k možnému využití v mikrojeslích.
16. 1. 2018 – I v novém roce pro Vás připravujeme cyklus 5 vzdělávacích seminářů. Začínáme v Brně dne 28. 2. 2018 na téma Enviromentální výchova dětí v mikrojeslích, v případě zájmu se prosím přihlašte zde.
2. 11. 2017 – Nová tisková zpráva o mikrojeslích! V provozu je již více než 70 zařízení, více se dočtete v sekci Pro média.
23. 10. 2017 – Poslední seminář 23. 11. 2017 v Praze v tomto roce pro pečující osoby na téma „enviromentální výchova“ dětí v mikrojeslích. Přihlašte se zde.
26. 9. 2017 – Nové výzvy na mikrojesle v r. 2018! Více se dočtete na stránkách www.esfcr.cz.
21. 9. 2017 – Na Praze 2 otevřely dvoje nové mikrojesle. Kapacita zařízení stále volná! Více se o Mikrojeslích Jako doma můžete dočíst zde.
20. 9. 2017 – Ve Zlínském kraji vzniklo 15 mikrojeslí. O Mikrojeslích Aktiváček ve Zlíně pohovoří vedoucí mikrojeslí Bc. Martina Kovalčíková a dětská lékařka MUDr. Eva Kalabusová v následující reportáži.
18. 9. 2017 – Zřídily jsme pro Vás facebook Dětské skupiny a mikrojesle. Přihlašte se, abyste byli informováni!
13. 9. 2017 – V říjnu jsem pro Vás připravily nové dva semináře v Praze a Brně na genderově – citlivou výchovu s názvem „Dívce kočárek a chlapci stavebnici?“. Přihlásit se můžete na níže uvedených odkazech:
V Praze do 3. 10. 2017: Přihlašuji se!
V Brně do 24. 10. 2017: Přihlašuji se!
11. 9. 2017 – O mikrojesle pro čtyři děti je velký zájem. Od ledna jich vzniklo 68, stát chystá další peníze. Více se dozvíte v sekci Pro média.
8. 9. 2017 – Na začátku září proběhly dva semináře 5. 9. 2017 Praze a 6. 9. 2017 v Brně, do Prahy za námi přijelo 21 pečujících osob a zřizovatelů, v Brně bylo 19 účastníků. Prezentace ze seminářů můžete najít na našich webových stránkách v sekci Semináře!
15. 8. 2017 – Uzávěrka pořádaných seminářů v září v Praze a Brně se blíží! Přihlašujte se do 28 .8. 2017 do 12:00 hod. na www.esfcr.cz.
15. 8. 2017 – Nezapomeňte sledovat naše aktuální příspěvky z médií, které se týkají předškolní péče, v záložce Pro média.
25. 7. 2017 – V září pro Vás pořádáme dva nové semináře! Dne 5. 9. 2017 v Praze na téma „Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích“. Dne 6. 9. 2017 v Brně na téma „Koncept výchovy a péče o nejmenší děti, plán péče a výchovy, standardy kvality, adaptace dětí v předškolním věku“. V Brně se jedná o náhradní seminář, který byl zrušen 19. 4. 2017.
10. 7. 2017 – Následující reportáž Vám nabídne informace o budování mikrojeslích na Praze 4, jaká je poptávka v Mikrojeslích Smíšek na Praze 8 a o očekávaném zájmu MPSV při zřizování mikrojeslí pohovoří Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí:
21. 6. 2017 – Dne 19. 6. 2017 proběhl pro zřizovatele mikrojeslí seminář v Brně, který byl věnován především Zprávě o realizaci. Semináře se účastnilo 27 zájemců, prezentace z konané akce můžete najít v sekci Semináře.
15. 6. 2217 – Inspiraci o fungování mikrojeslí ve Všestarech, které zahájily provoz 1. 2. 2017, můžete najít v následujících třech reportážích:
Česká televize 13. 2. 2017
Česká televize 5. 12. 2016
Český rozhlas 1. 12. 2016
5. 6. 2017 – Mikrojesle Smíšek na Praze 9 mají stále volnou kapacitu, v případě zájmu volejte na tel. č. 608 036 519!
2. 6. 2017 – Pro zřizovatele mikrojeslí pořádáme seminář v Brně dne 19. 6. 2017 na téma Zpráva o realizaci, přihlásit se můžete do 9. 6. 2017.
1. 6. 2017 – Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí pořádal pro širokou veřejnost konferenci „Mýty o předškolní péči“, přítomno bylo 172 účastníků.
31. 5. 2017 – Proběhla konference v Praze pro zřizovatele mikrojeslí na téma Adaptace dětí v mikrojeslích a Zpráva o realizaci, účastnilo se 30 zřizovatelů mikrojeslí.
18. 4. 2017 – Pro zřizovatele mikrojeslí proběhl seminář v Praze, přítomno bylo 23 účastníků, prezentace a fotodokumentaci můžete najít na http://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/seminare/. Plánový seminář v Brně na 19. 4. 2017 je přesunut na 19. 6. 2017.
20. 3. 2017 – Pro zřizovatele mikrojeslí pořádáme semináře 18. 4. 2017 v Praze a 19. 4. 2017 v Brně, více informací se dozvíte zde.
14. 2. 2017 – Seznam adres mikrojeslí dle krajů aktualizován na webových stránkách http://mikrojesle.mpsv.cz.
13. 1. 2017 – Mikrojesle v Pardubicích mají od ledna 6 klientů, nejmladšímu je 7 měsíců! Více se dozvíte zde.
10. 1. 2017 – Rok 2016 nám přinesl 29 nově udělených autorizací (z toho 20 pro PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 9 pro PK Chůva pro dětské koutky). Počet úspěšných absolventů zkoušek z PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je 1161 a 37 z PK Chůva pro dětské koutky.
6. 1. 2017 – Nová informace pro rodiče a zřizovatele! U formy prokazování osob samostatně výdělečně činných na rodičovské dovolené, které neodvádějí sociální pojištění, si vyžádají u ČSSZ potvrzení o účasti na důchodovém pojištění.
6. 1. 2017 – Aktualizovaná Příručka a plán péče a výchovy.
6. 1. 2017 – První mikrojesle otevřelo začátkem ledna 2017 rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích, SUNRISE evropský nadační fond v Brně a dále Občanské sdružení Čajovna Medina v Miřeticích.
6. 1. 2017 – Další mikrojesle zahájí provoz v průběhu února v obci Všestary v Královéhradeckém kraji, v Novém Městě na Moravě v Kraji Vysočina a v obci Velká Bystřice v Olomouckém kraji.
3. 1. 2017 – V rámci pracovní skupiny platformy projektu jsou připravovány příspěvky na konferenci: „AKTUÁLNÍ OTÁZKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“, kterou pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 13. – 14. 1. 2017.
13. 12. 2016 – Setkání platformy: řešena revize profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), dále zpracovávána základní struktura připravované analýzy stávajícího systému vzdělávání pečujících osob o malé děti.
24. 11. 2016 – Celkem bylo z Evropského sociálního fondu podpořeno 72 projektů: v Praze vznikne 7 mikrojeslí a v ostatních regionech České republiky 65 mikrojeslí.
23. 11. 2016 – Alokace výzvy č. 126 byla navýšena o 20 021 109 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů. Na mikrojesle bylo celkově uvolněno více než 133 miliónů korun.
14. 11. 2016 – Ze 123 podaných žádostí bylo vybráno 57 nejlepších projektů, z toho 7 v Praze a 50 v ostatních regionech České republiky.