Doporučená literaturaDoporučená literatura k péči a výchově o nejmenší děti:

Grůzová, L., Syslová, Z. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání dostupné na https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/795

Kropáčková, J., Splavcová, H. Dvouleté dětí v předškolním vzdělávání od podzimu do zimy. Praha: Raabe, 2016
http://dobraskola.raabe.cz/dvoulete-deti-v-predskolnim-vzdelavani/d-70610/

Splavcová, J., Kropáčková, J. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016.
http://obchod.portal.cz/vzdelavani-deti-od-dvou-let-v-ms/

Gregora, M. Péče o dítě od kojeneckého do školního roku. Praha: Grada, 2007
http://www.grada.cz/pece-o-dite-od-kojeneckeho-do-skolniho-veku_4577/kniha/katalog/

SYSLOVÁ, Z. BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Vzdělávání a péče v raném věku.
Komparace české a zahraniční situace.
 Praha: Wolters Kluwers, 2014.

Hašková, H. Saxonberg, S., Mudrák, J. Péče o nejmenší. Boření mýtů.
Praha: Slon, 2012.

Opravilová, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/predskolni-pedagogika_8077/kniha/katalog/

Pitáková, M. Praktická příručka pro chůvy. Praha: Grada, 2014.
http://www.grada.cz/prakticka-prirucka-pro-chuvy_7847/kniha/katalog/

Petrů-Kicková, P. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2 do 3 let. Praha: Portál 2017.
http://www.cbdb.cz/kniha-188892-poznavame-hybeme-se-a-tvorime

Gregora, M., Kropáčková, J. Vývoj batolete. Od jednoho roku do tří let. 
Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/vyvoj-batolete_8059/kniha/katalog/

Matějček, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.
http://www.grada.cz/prvnich-6-let-ve-vyvoji-a-vychove-ditete_3275/kniha/katalog/

Kropáčková J. Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (1.-3.
díl) dostupné na

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/20399/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—1-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20401/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—2-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20403/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—3-DIL.html/

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let.
Dostupné na:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyza-podminek-a-moznosti-deti.pdf

Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství


Doporučená literatura


Doporučená literatura k péči a výchově o nejmenší děti:

Grůzová, L., Syslová, Z. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání dostupné na https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/795

Kropáčková, J., Splavcová, H. Dvouleté dětí v předškolním vzdělávání od podzimu do zimy. Praha: Raabe, 2016
http://dobraskola.raabe.cz/dvoulete-deti-v-predskolnim-vzdelavani/d-70610/

Splavcová, J., Kropáčková, J. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016.
http://obchod.portal.cz/vzdelavani-deti-od-dvou-let-v-ms/

Gregora, M. Péče o dítě od kojeneckého do školního roku. Praha: Grada, 2007
http://www.grada.cz/pece-o-dite-od-kojeneckeho-do-skolniho-veku_4577/kniha/katalog/

SYSLOVÁ, Z. BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Vzdělávání a péče v raném věku.
Komparace české a zahraniční situace.
 Praha: Wolters Kluwers, 2014.

Hašková, H. Saxonberg, S., Mudrák, J. Péče o nejmenší. Boření mýtů.
Praha: Slon, 2012.

Opravilová, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/predskolni-pedagogika_8077/kniha/katalog/

Pitáková, M. Praktická příručka pro chůvy. Praha: Grada, 2014.
http://www.grada.cz/prakticka-prirucka-pro-chuvy_7847/kniha/katalog/

Petrů-Kicková, P. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2 do 3 let. Praha: Portál 2017.
http://www.cbdb.cz/kniha-188892-poznavame-hybeme-se-a-tvorime

Gregora, M., Kropáčková, J. Vývoj batolete. Od jednoho roku do tří let. 
Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/vyvoj-batolete_8059/kniha/katalog/

Matějček, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.
http://www.grada.cz/prvnich-6-let-ve-vyvoji-a-vychove-ditete_3275/kniha/katalog/

Kropáčková J. Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (1.-3.
díl) dostupné na

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/20399/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—1-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20401/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—2-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20403/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—3-DIL.html/

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let.
Dostupné na:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyza-podminek-a-moznosti-deti.pdf

Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství


Doporučená literatura


Doporučená literatura k péči a výchově o nejmenší děti:

Grůzová, L., Syslová, Z. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání dostupné na https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/795

Kropáčková, J., Splavcová, H. Dvouleté dětí v předškolním vzdělávání od podzimu do zimy. Praha: Raabe, 2016
http://dobraskola.raabe.cz/dvoulete-deti-v-predskolnim-vzdelavani/d-70610/

Splavcová, J., Kropáčková, J. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016.
http://obchod.portal.cz/vzdelavani-deti-od-dvou-let-v-ms/

Gregora, M. Péče o dítě od kojeneckého do školního roku. Praha: Grada, 2007
http://www.grada.cz/pece-o-dite-od-kojeneckeho-do-skolniho-veku_4577/kniha/katalog/

SYSLOVÁ, Z. BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Vzdělávání a péče v raném věku.
Komparace české a zahraniční situace.
 Praha: Wolters Kluwers, 2014.

Hašková, H. Saxonberg, S., Mudrák, J. Péče o nejmenší. Boření mýtů.
Praha: Slon, 2012.

Opravilová, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/predskolni-pedagogika_8077/kniha/katalog/

Pitáková, M. Praktická příručka pro chůvy. Praha: Grada, 2014.
http://www.grada.cz/prakticka-prirucka-pro-chuvy_7847/kniha/katalog/

Petrů-Kicková, P. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2 do 3 let. Praha: Portál 2017.
http://www.cbdb.cz/kniha-188892-poznavame-hybeme-se-a-tvorime

Gregora, M., Kropáčková, J. Vývoj batolete. Od jednoho roku do tří let. 
Praha: Grada, 2016.
http://www.grada.cz/vyvoj-batolete_8059/kniha/katalog/

Matějček, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.
http://www.grada.cz/prvnich-6-let-ve-vyvoji-a-vychove-ditete_3275/kniha/katalog/

Kropáčková J. Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (1.-3.
díl) dostupné na

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/20399/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—1-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20401/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—2-DIL.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20403/SPECIFIKA-PRACE-S-DVOULETYMI-DETMI-V-MATERSKE-SKOLE—3-DIL.html/

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let.
Dostupné na:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyza-podminek-a-moznosti-deti.pdf

Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství