On-line vzdělávání

Pro pečující osoby jsme připravili vzdělávací e-learningové kurzy na téma:

 • Jak na plán výchovy a péče,
 • Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz,
 • Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí,
 • Vývoj dítěte od dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte,
 • Bezpečné prostředí a prevence úrazů v mikrojeslích.

Podrobnější informace k obsahu a způsobu přihlášení

Připravené e-learningové kurzy jsou pro všechny účastníky ZDARMA. E-learningové kurzy obsahují také část „Knihovna“, z které si mohou účastnici kurzu všechny materiály k danému tématu stáhnout. Během studia si mohou účastníci ověřit získané znalosti z dané kapitoly v rámci průběžných testů, na konci kurzu je čeká závěrečný test. Všichni účastníci získají po řádném prostudování e-learningového kurzu certifikát, který je možné na závěr vzdělávání samostatně vygenerovat a vytisknout.

Registrace

Zájemci o studium e-learningových kurzů se musí nejprve registrovat přes odkaz http://e-learning.mpsv.cz/www/login/index.php. Po vyplnění registračních údajů  a odeslání vám přijde na e-mailovou adresu žádost o potvrzení do vstupu  e-learningového kurzu.

Pokud se vám vyskytnou problémy technického charakteru při přihlašování nebo v rámci studia kurzu, nahlaste je na e-mailové adrese ds@mpsv.cz.On-line vzdělávání


Pro pečující osoby jsme připravili vzdělávací e-learningové kurzy na téma:

 • Jak na plán výchovy a péče,
 • Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz,
 • Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí,
 • Vývoj dítěte od dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte,
 • Bezpečné prostředí a prevence úrazů v mikrojeslích.

Podrobnější informace k obsahu a způsobu přihlášení

Připravené e-learningové kurzy jsou pro všechny účastníky ZDARMA. E-learningové kurzy obsahují také část „Knihovna“, z které si mohou účastnici kurzu všechny materiály k danému tématu stáhnout. Během studia si mohou účastníci ověřit získané znalosti z dané kapitoly v rámci průběžných testů, na konci kurzu je čeká závěrečný test. Všichni účastníci získají po řádném prostudování e-learningového kurzu certifikát, který je možné na závěr vzdělávání samostatně vygenerovat a vytisknout.

Registrace

Zájemci o studium e-learningových kurzů se musí nejprve registrovat přes odkaz http://e-learning.mpsv.cz/www/login/index.php. Po vyplnění registračních údajů  a odeslání vám přijde na e-mailovou adresu žádost o potvrzení do vstupu  e-learningového kurzu.

Pokud se vám vyskytnou problémy technického charakteru při přihlašování nebo v rámci studia kurzu, nahlaste je na e-mailové adrese ds@mpsv.cz.


On-line vzdělávání


Pro pečující osoby jsme připravili vzdělávací e-learningové kurzy na téma:

 • Jak na plán výchovy a péče,
 • Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz,
 • Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí,
 • Vývoj dítěte od dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte,
 • Bezpečné prostředí a prevence úrazů v mikrojeslích.

Podrobnější informace k obsahu a způsobu přihlášení

Připravené e-learningové kurzy jsou pro všechny účastníky ZDARMA. E-learningové kurzy obsahují také část „Knihovna“, z které si mohou účastnici kurzu všechny materiály k danému tématu stáhnout. Během studia si mohou účastníci ověřit získané znalosti z dané kapitoly v rámci průběžných testů, na konci kurzu je čeká závěrečný test. Všichni účastníci získají po řádném prostudování e-learningového kurzu certifikát, který je možné na závěr vzdělávání samostatně vygenerovat a vytisknout.

Registrace

Zájemci o studium e-learningových kurzů se musí nejprve registrovat přes odkaz http://e-learning.mpsv.cz/www/login/index.php. Po vyplnění registračních
Po vyplnění registračních údajů  a odeslání vám přijde na e-mailovou adresu žádost o potvrzení do vstupu  e-learningového kurzu.

Pokud se vám vyskytnou problémy technického charakteru při přihlašování nebo v rámci studia kurzu, nahlaste je na e-mailové adrese ds@mpsv.cz.