Zahraniční inspirace

Dobré příklady praxe, týkající se péče o nejmenší děti, v evropských zemích můžete čerpat na níže uvedených odkazech:

V Německu se o malé děti starají Tagesmütter/denní matky. Více informací, jak tento typ zařízení funguje, naleznete kliknutím na tento odkaz- Německo – Denní péče o dítě SRN.

Jak to vypadá se službami péče o děti ve Švýcarsku si můžete přečíst zde – Péče o děti v jeslích z českého a švýcarského pohledu.

Pokud Vás zajímá srovnání českého a francouzskému systému předškolní péče, kliknětě na tento odkaz – Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v ČR.