NYNÍ MÁME V PROVOZU
0
MIKROJESLÍ

Informace k novým výzvám!

Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč.

Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu  https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz

Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze  https://www.esfcr.cz/vyzva-070-opz

Projektové žádosti se odevzdávají v termínu: 21. 1. 2019 6:00 hod. – 14. 3. 2019 16:00 hod.

Je třeba zajistit:
• Vhodný prostor včetně vybavení na spaní, stolování, hry pro 4 děti v uvedeném věku v domácnosti pečující osoby nebo v jiných vhodných prostorách, kde bude možné vytvořit prostředí co nejvíce se blížící rodinnému. Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.
• Vzhledem k hygienickým a technickým požadavkům nejsou potřeba stavební úpravy, součástí mikrojeslí musí být záchod, umyvadlo a sprcha. Sociální zařízení může být společné s pečující osobou, není tedy nutné budovat dětský záchod a snížené umyvadlo, postačí nočníky, redukce, stupínky (ostatní hygienické podmínky pro prostory a provoz doporučujeme nastavit dle vyhlášky č. 281/2014 pro 4 děti.
Odborně způsobilá pečující osoba – požadavky stejné jako pro dětskou skupinu:
§ 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Zájem o službu ze strany rodičů dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky. Rodiče musí prokázat vazbu na trh práce.
Partnerství s obcí  není povinné.

Jak na podání projektové žádosti a administraci projektu?
• Pro žadatele byly připraveny semináře, první proběhl 10. 1. 2019 v  Praze, druhý se konal 16. 1. 2019 v Brně.

• Žádosti se podávají přes portál IS KP 14+. Je možné se zaregistrovat předem a seznámit se s prostředím. Příručku pro práci s tímto portálem naleznete zde.

• Pro podání žádosti je vhodné  seznámit s příručkou pro žadatele a příjemce OPZ, zejména s pravidly pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a ověření administrativní a finanční kapacity pro realizaci projektu. Více informací v příručce.

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů v žádosti má vazbu na délku projektu. Termín počátku realizace i délku projektu stanoví žadatel dle pravidel uvedených ve výzvě. Doporučujeme plánovat projekty na minimálně 24 měsíců a maximálně 36.

• Projekty z těchto výzev budou financovány s využitím 40% paušální sazby – pravidla pro žadatele a příjemce.

• V případě navazujících projektů se není třeba obávat, že by alokace na pokračující projekt byla ostatními projekty vyčerpána. Stávající příjemci nemusí podávat žádost co nejrychleji a je dostačující stihnout pouze finální termín výzvy. Prostředky byly do výzvy přiděleny tak, aby pokračování bylo zajištěno všem stávajícím projektům, které o to budou mít zájem.
• Během přípravy projektu i v době realizace je možné klást dotazy v tzv. fóru. Z věcného hlediska je možné konzultovat provoz mikrojeslí s odbornými garantkami projektu Mikrojesle.

Informace k novým výzvám!

Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč.

Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu https://www.esfcr.cz/vyzva-069-opz

Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze https://www.esfcr.cz/vyzva-070-opz

Projektové žádosti se odevzdávají v termínu: 21. 1. 2019 6:00 hod. – 14. 3. 2019 16:00 hod.

Je třeba zajistit:
• Vhodný prostor včetně vybavení na spaní, stolování, hry pro 4 děti v uvedeném věku v domácnosti pečující osoby nebo v jiných vhodných prostorách, kde bude možné vytvořit prostředí co nejvíce se blížící rodinnému. Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.
• Vzhledem k hygienickým a technickým požadavkům nejsou potřeba stavební úpravy, součástí mikrojeslí musí být záchod, umyvadlo a sprcha. Sociální zařízení může být společné s pečující osobou, není tedy nutné budovat dětský záchod a snížené umyvadlo, postačí nočníky, redukce, stupínky (ostatní hygienické podmínky pro prostory a provoz doporučujeme nastavit dle vyhlášky č. 281/2014 pro 4 děti.
Odborně způsobilá pečující osoba – požadavky stejné jako pro dětskou skupinu:
§ 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Zájem o službu ze strany rodičů dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky. Rodiče musí prokázat vazbu na trh práce.
Partnerství s obcí není povinné.

Jak na podání projektové žádosti a administraci projektu?
• Pro žadatele byly připraveny semináře, první proběhl 10. 1. 2019 v Praze, druhý se konal 16. 1. 2019 v Brně.

• Žádosti se podávají přes portál IS KP 14+. Je možné se zaregistrovat předem a seznámit se s prostředím. Příručku pro práci s tímto portálem naleznete zde.

• Pro podání žádosti je vhodné seznámit s příručkou pro žadatele a příjemce OPZ, zejména s pravidly pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a ověření administrativní a finanční kapacity pro realizaci projektu. Více informací v příručce.

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů v žádosti má vazbu na délku projektu. Termín počátku realizace i délku projektu stanoví žadatel dle pravidel uvedených ve výzvě. Doporučujeme plánovat projekty na minimálně 24 měsíců a maximálně 36.

• Projekty z těchto výzev budou financovány s využitím 40% paušální sazby – pravidla pro žadatele a příjemce.

• V případě navazujících projektů se není třeba obávat, že by alokace na pokračující projekt byla ostatními projekty vyčerpána. Stávající příjemci nemusí podávat žádost co nejrychleji a je dostačující stihnout pouze finální termín výzvy. Prostředky byly do výzvy přiděleny tak, aby pokračování bylo zajištěno všem stávajícím projektům, které o to budou mít zájem.
• Během přípravy projektu i v době realizace bude možné klást dotazy v tzv. fóru. Z věcného hlediska je možné konzultovat provoz mikrojeslí s odbornými garantkami projektu Mikrojesle.