V PROVOZU K DNEŠNÍMU DNI
0
MIKROJESLÍ
Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí. Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších.

Bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne 40 nových zařízení. Většina zřizovatelů začíná s provozem mikrojeslí během tohoto roku.

Informace pro rodiče

Hledáte zařízení pro Vaše nejmenší? Mikrojesle jsou řešením. Nabízejí individuální péči rodinného charakteru. Najděte si svoje zařízení zde!

Informace pro zřizovatele

Připravili jsme  pro Vás podzimní blok 4 vzdělávacích seminářů, těší nás, že se seminářů účastníte v hojném počtu. Nyní nás již čeká poslední seminář na téma První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců až 4 roky. Všechna témata si budete moci opět zopakovat v e-learningu, který bude spuštěn na jaře 2020!

Termíny:
19. 9. 2019 Brno: Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz
17.10. 2019 Praha: Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí
7. 11. 2019 Praha: Vývoj dítěte do dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte
28. 11. 2019 Praha: První pomoc a prevence úrazů u dětí 6 měsíců až 4 roky

V PROVOZU K DNEŠÍMU DNI
0
MIKROJESLÍ
Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí. Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších.

Bylo rozhodnuto o podpoře  102 projektů, z toho vznikne  40 nových zařízení. Většina zřizovatelů začíná s provozem mikrojeslí během tohoto roku.

Informace pro rodiče

Hledáte zařízení pro Vaše nejmenší? Mikrojesle jsou řešením. Nabízejí individuální péči rodinného charakteru. Najděte si svoje zařízení zde!

Připravili jsme  pro Vás podzimní blok 4 vzdělávacích seminářů, těší nás, že se seminářů účastníte v hojném počtu. Nyní nás již čeká poslední seminář na téma První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců až 4 roky. Všechna témata si budete moci opět zopakovat  
v e-learningu, který bude spuštěn na jaře 2020!

Termíny:
19. 9. 2019 Brno: Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz
17. 10. 2019 Praha: Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí
7. 11. 2019 Praha: Vývoj dítěte do dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte
28. 11. 2019 Praha: První pomoc a prevence úrazů u dětí 6 měsíců až 4 roky