Vážení rodiče a poskytovatelé,

vítejte na stránkách  Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou věnovány mikrojeslím, zařízením péče o děti od 6 měsíců do 4 let v max. kolektivu 4 dětí. Velice nás těší Váš zájem o téma předškolní péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, nakolik je obtížné sladit rodinný a pracovní život. Z tohoto důvodu vznikl projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let“ v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby.

Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná.

Věříme, že tento informační web pomůže nalézt odpovědi na otázky o mikrojeslích jak rodičům, tak poskytovatelům.