NYNÍ MÁME V PROVOZU
0
MIKROJESLÍ

Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí.

Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších.

Příjem žádostí do nových výzev byl 14. 3. 2019 ukončen, probíhá hodnocení
a příprava právních aktů.

Zájem nových žadatelů byl obrovský – děkujeme! Vážíme si toho, protože jsme upozorňovali na omezenou výši prostředků pro tuto část výzvy.

Do výzev s celkovou alokací 224 mil. Kč bylo předloženo 179 žádostí v celkovém objemu 447 266 992,62 Kč.

Pro příjemce podpory v nových projektech připravujeme seminář, předběžný termín: 16. dubna 2019

 

 

Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí.

Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších.

Příjem žádostí do nových výzev byl 14. 3. 2019 ukončen, probíhá hodnocení
a příprava právních aktů.

Zájem nových žadatelů byl obrovský – děkujeme! Vážíme si toho, protože jsme upozorňovali na omezenou výši prostředků pro tuto část výzvy.

Do výzev s celkovou alokací 224 mil. Kč bylo předloženo 179 žádostí v celkovém objemu 450 266 992,62 Kč.

Pro příjemce podpory v nových projektech připravujeme seminář, předběžný termín: 16. dubna 2019