počet mikrojeslí
0
k dnešnímu dni
Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí. Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších. Příjem žádostí do nových výzev byl 14. 3. 2019 ukončen, probíhá hodnocení a příprava právních aktů.

Zájem nových žadatelů byl obrovský – děkujeme! Vážíme si toho, protože jsme upozorňovali na omezenou výši prostředků pro tuto část výzvy.

Do výzev s celkovou alokací 224 mil. Kč bylo předloženo 179 žádostí v celkovém objemu 450 266 992,62 Kč.

Pro zřizovatele a pečující osoby pořádáme 17. 5. 2019 seminář v Brně  na téma“ Jak na plán výchovy a péče“. Lektorkou semináře bude MgA. Mgr. Lenka Tomm, zřizovatelka 3 mikrojeslí v Kroměříži. Dozvíte se praktické zkušenosti a návody osvědčené v praxi. Těšíme se na Vás,. Přihlaste se zde.

Vítejte na webu systémového projektu Mikrojesle!

Ministerstvo práce a sociálních věcí pilotně ověřuje novou službu péče o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu max. 4 dětí. Prvních 71 projektů (72 mikrojeslí) postupně během roku 2019 skončí.

Podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších. Příjem žádostí do nových výzev byl 14. 3. 2019 ukončen, probíhá hodnocení a příprava právních aktů.

Zájem nových žadatelů byl obrovský – děkujeme! Vážíme si toho, protože jsme upozorňovali na omezenou výši prostředků pro tuto část výzvy.

Do výzev s celkovou alokací 224 mil. Kč bylo předloženo 179 žádostí v celkovém objemu 450 266 992,62 Kč.

Pro zřizovatele a pečující osoby pořádáme 17. 5. 2019 seminář v Brně  na téma" Jak na plán výchovy a péče". Lektorkou semináře bude MgA. Mgr. Lenka Tomm, zřizovatelka 3 mikrojeslí v Kroměříži. Dozvíte se praktické zkušenosti a návody osvědčené v praxi. Těšíme se na Vás. Přihlaste se zde.

V provozu
0
mikrojeslí