Mikrojesle v kostce


Mikrojesle aktuálně, 1. 11. 2019

Již více než dva roky mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost rodiče v Česku využívat mikrojesle.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí, které postupně ukončují svůj provoz. Podařilo se zajistit další zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat  dál. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí, zájem v této části několikanásobně převýšil možnosti výzvy. V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne 40 nových zařízení.

V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 ¬- 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Pro zřizovatele je podmínkou mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto současně probíhá systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu je zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Je také zajišťováno další vzdělávání pečujících osob i zřizovatelů mikrojeslí, je jim poskytováno metodické vedení.

V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách. Součástí těchto podmínek je také možnost poskytování péče fyzickou osobou v domácím prostředí. Novela zákona je v současné době ve fázi vypořádání připomínek s některými rezorty.

Mikrojesle v číslech:

 • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
 • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
 • střídá se průměrně 7 dětí
 • 94 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5 v Praze
 • podpořeno z Evropského sociálního fondu
  2016: 135 mil. Kč
  2019: 253 mil. Kč
 • více informací: https://mikrojesle.mpsv.cz/

Mikrojesle v kostce

Mikrojesle aktuálně, 1. 11. 2019

 • Již více než dva roky mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost rodiče v Česku využívat mikrojesle.

  Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí, které postupně ukončují svůj provoz. Podařilo se zajistit další zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat  dál. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí, zájem v této části několikanásobně převýšil možnosti výzvy. V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne 40 nových zařízení.

  V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 ¬- 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Pro zřizovatele je podmínkou mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

  Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto současně probíhá systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu je zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Je také zajišťováno další vzdělávání pečujících osob i zřizovatelů mikrojeslí, je jim poskytováno metodické vedení.

  V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách. Součástí těchto podmínek je také možnost poskytování péče fyzickou osobou v domácím prostředí. Novela zákona je v současné době ve fázi vypořádání připomínek s některými rezorty.

  Mikrojesle v číslech:

  • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
  • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
  • střídá se průměrně 7 dětí
  • 94 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5    v Praze
  • podpořeno z Evropského sociálního fondu
   2016: 135 mil. Kč
   2019: 253 mil. Kč
  • více informací: https://mikrojesle.mpsv.cz/

Mikrojesle v kostce

Mikrojesle aktuálně, 1. 11. 2019

Již více než dva roky mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost rodiče v Česku využívat mikrojesle.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí, které postupně ukončují svůj provoz. Podařilo se zajistit další zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat  dál. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí, zájem v této části několikanásobně převýšil možnosti výzvy. V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho  vznikne  40 nových zařízení.

V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 ¬- 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Pro zřizovatele je podmínkou mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto současně probíhá systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu je zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Je také zajišťováno další vzdělávání pečujících osob i zřizovatelů mikrojeslí, je jim poskytováno metodické vedení.

V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách. Součástí těchto podmínek je také možnost poskytování péče fyzickou osobou v domácím prostředí. Novela zákona je v současné době ve fázi vypořádání připomínek s některými rezorty.

Mikrojesle v číslech:

 • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
 • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
 • střídá se průměrně 7 dětí
 • 94 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5 v Praze
 • podpořeno z Evropského sociálního fondu
  2016: 135 mil. Kč
  2019: 253 mil. Kč
 • více informací: https://mikrojesle.mpsv.cz/