Mikrojesle v kostce


Mikrojesle aktuálně, 31. 12. 2020

Už od roku 2016 mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu  rodiče malých dětí využívat mikrojesle.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí. Většina z nich byla koncipována jako dvouleté až tříleté projekty. Podařilo se zajistit další finanční zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat dále. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí. Převážná část  zařízení bude pokračovat  do poloviny roku 2022. Celkem bylo podpořeno  98 projektů, z toho vznikne 36 nových zařízení.

V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 – 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Zřizovatele musí  mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto v letech 2016 – 2020 probíhal systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu bylo zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Pro pečující osoby v mikrojeslích byly vytvořeny e-learningový kurzy, všechny výstupy projektu jsou k dispozici  v sekci Výstupy projektu.

V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách.

Mikrojesle v číslech:

 • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
 • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
 • střídá se průměrně 7 dětí
 • 98 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5 v Praze
 • podpořeno z Evropského sociálního fondu
  2016: 135 mil. Kč
  2019: 256 mil. Kč

Mikrojesle v kostce

Mikrojesle aktuálně, 31. 12. 2020

Už od roku 2016 mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu  rodiče malých dětí využívat mikrojesle.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí. Většina z nich byla koncipována jako dvouleté až tříleté projekty. Podařilo se zajistit další finanční zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat dále. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí. Převážná část  zařízení bude pokračovat  do poloviny roku 2022. Celkem bylo podpořeno  98 projektů, z toho vznikne 36 nových zařízení.

V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 - 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Zřizovatele musí  mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto v letech 2016 - 2020 probíhal systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu bylo zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Pro pečující osoby v mikrojeslích byly vytvořeny e-learningový kurzy, všechny výstupy projektu jsou k dispozici  v sekci Výstupy projektu.

V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách.

Mikrojesle v číslech:

 • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
 • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
 • střídá se průměrně 7 dětí
 • 98 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5 v Praze
 • podpořeno z Evropského sociálního fondu
  2016: 135 mil. Kč
  2019: 256 mil. Kč

Mikrojesle v kostce

Mikrojesle aktuálně, 31. 12. 2020

Už od roku 2016 mohou díky podpoře z Evropského sociálního fondu  rodiče malých dětí využívat mikrojesle.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 vzniklo 72 mikrojeslí. Většina z nich byla koncipována jako dvouleté až tříleté projekty. Podařilo se zajistit další finanční zdroje, většina zařízení se rozhodla pokračovat dále. Mimo Prahu bylo umožněno zřídit i několik dalších mikrojeslí. Převážná část  zařízení bude pokračovat  do poloviny roku 2022. Celkem bylo podpořeno  98 projektů, z toho vznikne 36 nových zařízení.

V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, v průběhu dne a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích většinou 7 dětí (ale také 13). Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Služba tedy může být poskytována i v domácnosti pečující osoby. Ta zde může zároveň pečovat i o své vlastní dítě. Předepsaná odborná způsobilost pečujících osob je v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální. Je možné ji prokázat také složením zkoušky profesní kvalifikace na úrovni 4 - 5 Evropského kvalifikačního rámce: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Díky podpoře z evropských zdrojů je umístění dítěte pro rodiče daleko výhodnější než v komerčním zařízení, podmínkou však je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují nebo si aktivně hledají zaměstnání. Zřizovatele musí  mít zařízení naplněné, podpora je vázána na docházku dětí. Rodiče oceňují kvalitní péči v malém kolektivu, díky tomu mohou mikrojesle navštěvovat i menší děti, včetně mladších 1 roku.

Na rozdíl od dětských skupin, které navštěvují děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, nemají mikrojesle zatím zákonné ukotvení. Proto v letech 2016 - 2020 probíhal systémový projekt MPSV Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Jedním z cílů projektu bylo zhodnocení pilotního ověření a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnu řídily, včetně systému financování služby z národních zdrojů. Pro pečující osoby v mikrojeslích byly vytvořeny e-learningový kurzy, všechny výstupy projektu jsou k dispozici  v sekci Výstupy projektu.

V současné době je navrhováno upravit mikrojesle jako specifický typ dětské skupiny do stávající právní úpravy zákona o dětských skupinách.

Mikrojesle v číslech:

 • kolektiv 4 dětí, věk 6 měsíců až 4 roky
 • otevřeno 8 hodin 5 dní v týdnu
 • střídá se průměrně 7 dětí
 • 98 mikrojeslí v pilotním ověření, z toho 5 v Praze
 • podpořeno z Evropského sociálního fondu
  2016: 135 mil. Kč
  2019: 256 mil. Kč