Kvalifikace pečujících osob


Odbornost pečujících osob
v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 pořádáme pro autorizované osoby seminář, cílem semináře je seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA


Kvalifikace pečujících osob

Odbornost pečujících osob v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 pořádáme pro autorizované osoby seminář, cílem semináře je seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA


Kvalifikace pečujících osob

Odbornost pečujících osob v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 pořádáme pro autorizované osoby seminář, cílem semináře je seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA