Kvalifikace pečujících osob


Odbornost pečujících osob
v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 pořádáme pro autorizované osoby seminář, cílem semináře je seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Prezentace ze semináře 9. 3. 2020 na téma Jak zkoušet dle revize hodnoticího standardu platného od 14. 1. 2020

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA

Odbornost pečujících osob v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 jsme pořádali seminář  pro autorizované osoby, cílem semináře bylo seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Prezentace ze semináře 9. 3. 2020 na téma Jak zkoušet dle revize hodnoticího standardu platného od 14. 1. 2020

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA


Kvalifikace pečujících osob

 

Kvalifikace pečujících osob

Odbornost pečujících osob v mikrojeslích určují specifické podmínky výzvy č. 69 a  č. 70. Pečující osoby pro práci v mikrojeslích musí splňovat požadované vzdělání (všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví,  specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník,  odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, asistent pedagoga, vychovatel, odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře), stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Požadavky jsou dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje tuto odbornou způsobilost:

• dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
• poskytování první pomoci dítěti/dětem
• péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření
• vedení dítěte k hygienickým návykům
• uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V České republice je více než 70 organizací, tzv. autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku složit. Pokud si v některých kritériích zkoušky nejste jisti, doporučujeme absolvovat přípravný kurz ke zkoušce, který autorizované osoby nabízejí. Cena kurzu a zkoušky závisí na ceníku každé autorizované osoby. Nevybírejte si autorizované osoby jen dle ceny, ale především se zajímejte o kvalitu zkoušky a přípravného kurzu!!!

Od 14. 1. 2020 je platný revidovaný standard k profesní kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Dne 9. 3. 2020 jsme pořádali seminář  pro autorizované osoby, cílem semináře bylo seznámení  s novým standardem a doporučující metodickou příručkou.

Prezentace ze semináře 9. 3. 2020 na téma Jak zkoušet dle revize hodnoticího standardu platného od 14. 1. 2020

Seznam autorizovaných osob

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnil  seminář pro autorizované osoby na téma "Jak zkoušet a hodnotit dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)" s cílem zvýšit kvalitu zkoušek.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Kritéria a způsoby hodnocení PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

NSK 2016 PK CHŮVA