Finanční podpora z ESF


V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 126 a č. 127, vzniklo 72 mikrojeslí, které si mezi sebou rozdělily 135 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a také na vzdělání, pečující osoby mohly  získat např. profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy  č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové alokaci 256 milionů korun. Bylo podpořeno 98 projektů (z původních 102 projektů 4 odstoupily), z toho vznikne 36 nových zařízení.

Zřizovatelé mikrojeslí měli povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívala spolupráce?

Projekt nabízel zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívala také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu bylo ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.


Finanční podpora z ESF


V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 126 a č. 127, vzniklo 72 mikrojeslí, které si mezi sebou rozdělily 135 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a také na vzdělání, pečující osoby mohly  získat např. profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy  č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové alokaci 260 milionů korun. Bylo podpořeno 98 projektů (z původních 102 projektů 4 odstoupily), z toho vznikne 36 nových zařízení.

Zřizovatelé mikrojeslí měli povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívala spolupráce?

Projekt nabízel zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívala také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu bylo ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.


Finanční podpora z ESF


V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 126 a č. 127, vzniklo 72 mikrojeslí, které si mezi sebou rozdělily 135 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a také na vzdělání, pečující osoby mohly  získat např. profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy  č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové alokaci 260 milionů korun. Bylo podpořeno 98 projektů (z původních 102 projektů 4 odstoupily), z toho vznikne 36 nových zařízení.

Zřizovatelé mikrojeslí měli povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívala spolupráce?

Projekt nabízel zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívala také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu bylo ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.