Finanční podpora z ESF

 

MPSV vyčlenilo pro žadatele z Prahy 40 milionů korun a pro ostatní regiony v ČR 100 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou pečující osoby získat profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Projekty na vznik a provoz mikrojeslí jsou realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Zřizovatelé úzce spolupracují s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabízí komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Cílem projektu je pilotně ověřit nový systém služeb, které poskytují péči o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování budou připraveny návrhy na nelegislativní i legislativní změny stávajících právních předpisů.

Výzva číslo 126 pro celou ČR vyjma Prahy.

Výzva číslo 127 pro hl. město Prahu.

Dne 6. 6. 2016 bylo podáno 123 žádostí (výzva č. 126 – 105 žádostí, výzva č. 127 – 18 žádostí).

Alokace výzvy č. 126 byla dne 23. 11. 2016 navýšena o 20 021 109 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů.

MPSV zveřejnilo na stránkách www.esfcr.cz harmonogram nových výzev na mikrojesle v roce 2018.