Finanční podpora z ESF


V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vzniklo 72 mikrojeslí v rámci 71 projektů. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou pečující osoby získat profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Na zač. r. 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové  alokaci přes 253 milionů Kč.  V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne 40 nových zařízení.  Pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70 jsou průběžně realizovány semináře.

Zřizovatelé mikrojeslí mají povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívá spolupráce?

Projekt nabízí zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívá také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu je ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.


Finanční podpora z ESF


V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vzniklo 72 mikrojeslí v rámci 71 projektů. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou pečující osoby získat profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školdní docházky (69-017-M).

Na zač. r. 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové alokaci přes 253 milionů Kč.  V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne  40 nových zařízení.  Pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70 jsou průběžně realizovány semináře.

Zřizovatelé mikrojeslí mají povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívá spolupráce?

Projekt nabízí zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívá také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu je ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.


Finanční podpora z ESF


V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vzniklo 72 mikrojeslí v rámci 71 projektů. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Finanční podpora byla poskytnuta na vybudování a provoz mikrojeslí a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou pečující osoby získat profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Na zač. r. 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí mimo Prahu v celkové alokaci přes 253  milionů Kč.  V současné době bylo rozhodnuto o podpoře 102 projektů, z toho vznikne  40 nových zařízení.  Pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70 jsou průběžně realizovány semináře.

Zřizovatelé mikrojeslí mají povinnost úzce spolupracovat s projektem MPSV „Podpora implementace služby péče o nejmenší děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V čem spočívá spolupráce?

Projekt nabízí zřizovatelům komplexní poradenství a podporu, účast na vzdělávacích seminářích pro pečující osoby v mikrojeslích, na konferencích apod. Spolupráce se zřizovateli mikrojeslí spočívá také v návštěvách zařízení , v součinnosti na dotazníkovém šetření v rámci evaluace služby mikrojeslí. Cílem projektu je ověřit novou službu mikrojeslí a vytvořit návrh legislativního ukotvení mikrojeslí v systému předškolní péče.