Projekt "MIKROJESLE"

Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cílem našeho projektu je podpořit zřizovatele v rámci provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Dále pilotně ověřit tzv. mikrojesle, které jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.

Hlavní výstupy projektu:
1) komplexní návrh nového typu služby péče o děti, tzv. mikrojeslí včetně návrhu nutných legislativních změn
2) oveření zájmu a možností zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a od dvou let věku výše
3) revize a komplexní návrh systému vzdělávání pro pečující osoby

S příjemci dotace tj. s obcemi, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi obcí a právnickými osobami, které vykonávají činnost škol a školských zařízení bude náš tým „Mikrojesle“ spolupracovat po celou dobu trvání projektu. Zřizovatelům poskytujeme poradenství, metodickou podporu, možnost sdílení zkušeností s ostatními zřizovateli, pečujícími osobami na seminářích, které organizujeme. V min. letech jsme oslovili zřizovatele, aby nám poskytli údaje potřebné pro evaluaci provozu mikrojeslí, oslovili jsme také rodiče dětí, abychom se dozvěděli, jak jsou s mikrojeslemi spokojeni a jak umístění dětí do mikrojeslí ovlivnilo jejich život ve vztahu k zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života. Zjišťovali jsme i názory pečujících osob na službu mikrojeslí a také nás zajímalo, jak je využívána zkouška profesní kvalifikace “ Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), kterou lze z projektu uhradit. V rámci evaluace v letošním roce rozesíláme výstupní dotazníky  zřizovatelům mikrojeslí, které končí své projekty podpořené z výzev č. 126 a  č. 127, sbíráme data  od rodičů, zajímá nás především změna postavení na trhu práce díky možnosti umístění dětí do mikrojeslí apod. Zároveň jsme navázali spolupráci s nově vzniklými mikrojeslemi z výzvy č. 69. Průběžně připravujeme závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat na podzim r. 2020.


Projekt "MIKROJESLE"

Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cílem našeho projektu je podpořit zřizovatele v rámci provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Dále pilotně ověřit tzv. mikrojesle, které jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.

Hlavní výstupy projektu:
1) komplexní návrh nového typu služby péče o děti, tzv. mikrojeslí včetně návrhu nutných legislativních změn
2) oveření zájmu a možností zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a od dvou let věku výše
3) revize a komplexní návrh systému vzdělávání pro pečující osoby

S příjemci dotace tj. s obcemi, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi obcí a právnickými osobami, které vykonávají činnost škol a školských zařízení bude náš tým „Mikrojesle“ spolupracovat po celou dobu trvání projektu. Zřizovatelům poskytujeme poradenství, metodickou podporu, možnost sdílení zkušeností s ostatními zřizovateli, pečujícími osobami na seminářích, které organizujeme. V min. letech jsme oslovili zřizovatele, aby nám poskytli údaje potřebné pro evaluaci provozu mikrojeslí, oslovili jsme také rodiče dětí, abychom se dozvěděli, jak jsou s mikrojeslemi spokojeni a jak umístění dětí do mikrojeslí ovlivnilo jejich život ve vztahu k zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života. Zjišťovali jsme i názory pečujících osob na službu mikrojeslí a také nás zajímalo, jak je využívána zkouška profesní kvalifikace “ Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), kterou lze z projektu uhradit. V rámci evaluace v letošním roce rozesíláme výstupní dotazníky  zřizovatelům mikrojeslí, které končí své projekty podpořené z výzev č. 126 a  č. 127, sbíráme data od rodičů, zajímá nás především změna postavení na trhu práce díky možnosti umístění dětí do mikrojeslí apod. Zároveň jsme navázali spolupráci s nově vzniklými mikrojeslemi z výzvy č. 69. Průběžně připravujeme závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat na podzim r. 2020.


Projekt "MIKROJESLE"


Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cílem našeho projektu je podpořit zřizovatele v rámci provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Dále pilotně ověřit tzv. mikrojesle, které jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.

Hlavní výstupy projektu:
1) komplexní návrh nového typu služby péče o děti, tzv. mikrojeslí včetně návrhu nutných legislativních změn
2) oveření zájmu a možností zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a od dvou let věku výše
3) revize a komplexní návrh systému vzdělávání pro pečující osoby

S příjemci dotace tj. s obcemi, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi obcí a právnickými osobami, které vykonávají činnost škol a školských zařízení bude náš tým „Mikrojesle“ spolupracovat po celou dobu trvání projektu. Zřizovatelům poskytujeme poradenství, metodickou podporu, možnost sdílení zkušeností s ostatními zřizovateli, pečujícími osobami na seminářích, které organizujeme. V min. letech jsme oslovili zřizovatele, aby nám poskytli údaje potřebné pro evaluaci provozu mikrojeslí, oslovili jsme také rodiče dětí, abychom se dozvěděli, jak jsou s mikrojeslemi spokojeni a jak umístění dětí do mikrojeslí ovlivnilo jejich život ve vztahu k zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života. Zjišťovali jsme i názory pečujících osob na službu mikrojeslí a také nás zajímalo, jak je využívána zkouška profesní kvalifikace “ Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), kterou lze z projektu uhradit. V rámci evaluace v letošním roce rozesíláme výstupní dotazníky  zřizovatelům mikrojeslí, které končí své projekty podpořené z výzev č. 126 a  č. 127, sbíráme data  od rodičů, zajímá nás především změna postavení na trhu práce díky možnosti umístění dětí do mikrojeslí apod. Zároveň jsme navázali spolupráci s nově vzniklými mikrojeslemi z výzvy č. 69. Průběžně připravujeme závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat na podzim r. 2020.