Návštěvy mikrojeslíNávštěvy mikrojeslí


Návštěvy mikrojeslí

V roce 2017 -2020 jsme navštívili celkem 94 mikrojeslí, od září 2019 do února 2020 je to 22 nových mikrojeslí z výzvy č. 69

Od dubna 2017 do října 2018 jsme v rámci výzvy č. 126 a 127  navštívili 72 mikrojeslí u 54 různých zřizovatelů, v další vlně proběhlo 22 návštěv nových zařízení u 20 různých zřizovatelů v období od září 2019 do února 2020 z výzvy 69. Celkově z počtu 94 navštívených mikrojeslí (74 různých zřizovatelů) je zřizovatelem v 6 případech přímo obec, jedny jsou zřízeny příspěvkovou organizací obce a zbylých 87 zřizují neziskové organizace (nejčastější formou je spolek). 23 zřizovatelů nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 51 provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů, případně provozovali mikrojesle v první výzvě. 7 z navštívených mikrojeslí je v domácnosti pečující osoby, 3 v prostorách školy, 84 v obecních nebo pronajatých prostorách. Nejčastější provozní doba je 8 a 8,5 hodin u 40 mikrojeslí, 10 a více hodin je otevřeno v 25 mikrojeslích, 9 a 9,5 hodin ve 29 mikrojeslích. 107 pečujících osob v 73 mikrojeslích absolvovalo kurz profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 62 osob získalo kvalifikaci díky projektu. 32 pečujících osob v 22 mikrojeslích pečuje zároveň o své vlastní dítě. Ve 49 mikrojeslích zajištují pro děti obědy, ve 45 nosí rodiče jídlo dětem z domova. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.

V dalším období budou  probíhat návštěvy 16 zbylých zařízení, která postupně zahajují provoz. Poslední dvoje mikrojesle vzniknou v červnu 2020.