Návštěvy mikrojeslí

Navštívili jsme 72 mikrojeslí, od září 2019 jsme začali navštěvovat nová zařízení z výzvy č. 69

Od dubna 2017 do října 2018 jsme v rámci výzvy č. 126 a 127  navštívili 72 mikrojeslí u 54 různých zřizovatelů, z nichž bylo 5 obcí, nejčastější právní formou NNO zřizující mikrojesle byl spolek: 35 mikrojeslí. 13 zřizovatelů nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 40 provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů. 7 z navštívených mikrojeslí je v domácnosti pečující osoby, 65 v obecných prostorách. Nejčastější provozní doba je 8 hodin u 24 mikrojeslí, 10 hodin je otevřeno v 22 mikrojeslích, 9 hodin v 16 mikrojeslích. 86 osob v 56 mikrojeslích má profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 61 osob získalo kvalifikaci díky projektu. 29 osob v 19 mikrojeslích pečuje zároveň o své vlastní dítě. V 36 mikrojeslích zajištují pro děti obědy, ve 29 nosí rodiče jídlo dětem z domova. V 11 mikrojeslích koordinují projekt muži a ve 3 mikrojeslích jsou také muži pečujícími osobami. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.Návštěvy mikrojeslí

Navštívili jsme 72 mikrojeslí, od září 2019 jsme začali navštěvovat nová zařízení z výzvy č. 69

Od dubna 2017 do října 2018 jsme v rámci výzvy č. 126 a 127 navštívili 72 mikrojeslí u 54 různých zřizovatelů, z nichž bylo 5 obcí, nejčastější právní formou NNO zřizující mikrojesle byl spolek: 35 mikrojeslí. 13 zřizovatelů nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 40 provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů. 7 z navštívených mikrojeslí je v domácnosti pečující osoby, 65 v obecných prostorách. Nejčastější provozní doba je 8 hodin u 24 mikrojeslí, 10 hodin je otevřeno v 22 mikrojeslích, 9 hodin v 16 mikrojeslích. 86 osob v 56 mikrojeslích má profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 61 osob získalo kvalifikaci díky projektu. 29 osob v 19 mikrojeslích pečuje zároveň o své vlastní dítě. V 36 mikrojeslích zajištují pro děti obědy, ve 29 nosí rodiče jídlo dětem z domova. V 11 mikrojeslích koordinují projekt muži a ve 3 mikrojeslích jsou také muži pečujícími osobami. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.


Návštěvy mikrojeslí


Navštívili jsme 72 mikrojeslí, na podzim 2019 rozjíždíme návštěvy nově vzniklých zařízení!

Od dubna 2017 do října 2018 jsme navštívili 72 mikrojeslí u 54 různých zřizovatelů, z nichž bylo 5 obcí, nejčastější právní formou NNO zřizující mikrojesle byl spolek: 35 mikrojeslí. 13 zřizovatelů nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 40 provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů. 7 z navštívených mikrojeslí je v domácnosti pečující osoby, 65 v obecných prostorách. Nejčastější provozní doba je 8 hodin u 24 mikrojeslí, 10 hodin je otevřeno v 22 mikrojeslích, 9 hodin v 16 mikrojeslích. 86 osob v 56 mikrojeslích má profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 61 osob získalo kvalifikaci díky projektu. 29 osob v 19 mikrojeslích pečuje zároveň o své vlastní dítě. V 36 mikrojeslích zajištují pro děti obědy, ve 29 nosí rodiče jídlo dětem z domova. V 11 mikrojeslích koordinují projekt muži a ve 3 mikrojeslích jsou také muži pečujícími osobami. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.