Návštěvy mikrojeslíNávštěvy mikrojeslí

Návštěvy mikrojeslí

V letech 2017 - 2020 jsme navštívili celkem 108 mikrojeslí v celé České republice

Celkově během realizace projektu „Mikrojesle“ vzniklo 108 zařízení mikrojeslí, které zřizovalo celkem 82 zřizovatelů. Z toho 10 mikrojeslí ukončilo provoz po skončení projektu z prvních výzev č. 69 a 70, 62 zařízení pokračovalo dále v provozu i v následujících výzvách č. 69 a 70 a dále vzniklo 36 nových mikrojeslí.  V roce 2020 je aktuálně je v provozu celkový počet mikrojeslí 98.

Během projektu byla realizována dvě kola návštěv mikrojeslí, v prvním kole byly navštíveny všechny mikrojesle z výzev č. 126 a 127 v letech 2016–2018, kdy bylo navštíveno 72 mikrojeslí a v letech 2019–2020 proběhlo druhé kolo návštěv, kdy celkem bylo navštíveno všech 36 nově vzniklých zařízení v celé České republice.

Celkově z počtu 108 navštívených mikrojeslí byla zřizovatelem v 6 případech přímo obec, dvoje byly zřízeny příspěvkovou organizací obce a zbylých 90 zřizovaly neziskové organizace (nejčastější formou je spolek). 20 zřizovatelů z celkových 82 nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 62 zřizovatelů provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů, případně provozovali mikrojesle v první výzvě. 11 z navštívených mikrojeslí bylo zřízeno přímo v domácnosti pečující osoby, 97 mikrojeslí bylo umístěno v obecních a pronajatých prostorách, nebo také v prostorách místní školy. V průměru se v jednom zařízení prostřídá celkem 7 dětí během týdne. Celkem 130 pečujících osob absolvovalo kurz profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 68 osob získalo kvalifikaci díky projektu, které toto vzdělání financoval. 37 pečujících osob v 51 mikrojeslích pečovalo v mikrojeslích zároveň také o své vlastní dítě. Ve více než polovině mikrojeslí je zajištěn zřizovatelem dodavatel celodenního stravování pro děti, v ostatních mikrojeslích nosí rodiče jídlo dětem z domova nebo je jídlo zajišťováno částečně zřizovatelem. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.