Činnost platformy


Platforma

Mezi výstupy činnosti platformy patří:
1) zhodnocení dosavadního systému vzdělávání pečujících osob o malé děti,
2) vytvoření návrhu nového systému vzdělávání pro pečující osoby o děti do zahájení povinné školní docházky, který bude vycházet ze zhodnocení současné kvalifikační zkoušky a ověřených zahraničních zkušeností a bude obsahovat každoroční vzdělávání a systém supervizí,
3) vypracování návrhu nové profesní kvalifikace pro pečující osoby o nejmenší děti (např. v systému NSK),
4) návrh vzdělávacího oboru k péči o děti do tří let pro středoškolské a vysokoškolské obory.

Výstupy platformy:


Platforma se v r. 2019  věnovala přípravě  cyklu 4 vzdělávacích seminářů pro pečující osoby v mikrojeslích, které  proběhly na podzim 2019,  a  tvorbě e-learningu, který bude spuštěn na jaře 2020.  Platforma byla složená z expertek, které  se věnují především péči o  nejmenší děti v oblasti pedagogiky, psychologie, psychomotorického vývoje a poskytování první pomoci dítěti.

Členky platformy


Platforma v r. 2018 se zaměřovala na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování předškolních zařízení obcemi, zjišťování motivace a možnosti zakládání mikrojeslí ze stran obce.

Členové platformyPlatforma  složena ze zástupkyň organizací, které mají zkušenosti s kvalifikačními standardy chův a podílejí se na jeho uplatňování v praxi, dále zástupkyň Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání, se v letech 2016 až 2017 zaměřila především na analýzu a návrh vzdělávání pečující osob o děti do zahájení povinné školní docházky. Dále se podílela na revizi profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), která je nyní v procesu schvalování.

Členky platformyPlatforma se na zač. projektu v r. 2016 věnovala především doporučenému Plánu péče a výchovy, který jsou součástí Příručky pro zřizovatele mikrojeslí. Příručka s plánem péče a výchovy vznikla jako doporučující metodický materiál při zřizovatele a chůvy v mikrojeslích.

Členky platformyČinnost platformy


Platforma

Mezi výstupy činnosti platformy patří:
1) zhodnocení dosavadního systému vzdělávání pečujících osob o malé děti,
2) vytvoření návrhu nového systému vzdělávání pro pečující osoby o děti do zahájení povinné školní docházky, který bude vycházet ze zhodnocení současné kvalifikační zkoušky a ověřených zahraničních zkušeností a bude obsahovat každoroční vzdělávání a systém supervizí,
3) vypracování návrhu nové profesní kvalifikace pro pečující osoby o nejmenší děti (např. v systému NSK),
4) návrh vzdělávacího oboru k péči o děti do tří let pro středoškolské a vysokoškolské obory.

Výstupy platformy:


Platforma se v r. 2019  věnovala přípravě  cyklu 4 vzdělávacích seminářů pro pečující osoby v mikrojeslích, které  proběhly na podzim 2019,  a  tvorbě e-learningu, který bude spuštěn na jaře 2020.  Platforma byla složená z expertek, které  se věnují především péči o  nejmenší děti v oblasti pedagogiky, psychologie, psychomotorického vývoje a poskytování první pomoci dítěti.

Členky platformy


Platforma v r. 2018 se zaměřovala na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování předškolních zařízení obcemi, zjišťování motivace a možnosti zakládání mikrojeslí ze stran obce.

Členové platformyPlatforma  složena ze zástupkyň organizací, které mají zkušenosti s kvalifikačními standardy chův a podílejí se na jeho uplatňování v praxi, dále zástupkyň Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání, se v letech 2016 až 2017 zaměřila především na analýzu a návrh vzdělávání pečující osob o děti do zahájení povinné školní docházky. Dále se podílela na revizi profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), která je nyní v procesu schvalování.

Členky platformy:Platforma se na zač. projektu v r. 2016 věnovala především doporučenému Plánu péče a výchovy, který jsou součástí Příručky pro zřizovatele mikrojeslí. Příručka s plánem péče a výchovy vznikla jako doporučující metodický materiál při zřizovatele a chůvy v mikrojeslích.

Členky platformyVystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Několik let zastávala pozici účetní asistentky a také koordinovala projekty „Našima očima: Romské ženy v České republice“, „Místa přátelská rodině“ či „Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR“. V Současné chvíli je šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech a vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života.

Činnost platformyPlatforma

Mezi výstupy činnosti platformy patří:
1) zhodnocení dosavadního systému vzdělávání pečujících osob o malé děti,
2) vytvoření návrhu nového systému vzdělávání pro pečující osoby o děti do zahájení povinné školní docházky, který bude vycházet ze zhodnocení současné kvalifikační zkoušky a ověřených zahraničních zkušeností a bude obsahovat každoroční vzdělávání a systém supervizí,
3) vypracování návrhu nové profesní kvalifikace pro pečující osoby o nejmenší děti (např. v systému NSK),
4) návrh vzdělávacího oboru k péči o děti do tří let pro středoškolské a vysokoškolské obory.

Výstupy platformy:


Platforma se v r. 2019  věnovala přípravě  cyklu 4 vzdělávacích seminářů pro pečující osoby v mikrojeslích, které  proběhly na podzim 2019,  a  tvorbě e-learningu, který bude spuštěn na jaře 2020.  Platforma byla složená z expertek, které  se věnují především péči o  nejmenší děti v oblasti pedagogiky, psychologie, psychomotorického vývoje a poskytování první pomoci dítěti.

Členky platformyPlatforma v r. 2018 se zaměřovala na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování předškolních zařízení obcemi, zjišťování motivace a možnosti zakládání mikrojeslí ze stran obce.

Členové platformyPlatforma  složena ze zástupkyň organizací, které mají zkušenosti s kvalifikačními standardy chův a podílejí se na jeho uplatňování v praxi, dále zástupkyň Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání, se v letech 2016 až 2017 zaměřila především na analýzu a návrh vzdělávání pečující osob o děti do zahájení povinné školní docházky. Dále se podílela na revizi profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), která je nyní v procesu schvalování.

Členky platformyPlatforma se na zač. projektu v r. 2016 věnovala především doporučenému Plánu péče a výchovy, který jsou součástí Příručky pro zřizovatele mikrojeslí. Příručka s plánem péče a výchovy vznikla jako doporučující metodický materiál při zřizovatele a chůvy v mikrojeslích.


Členky platformy


Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Několik let zastávala pozici účetní asistentky a také koordinovala projekty „Našima očima: Romské ženy v České republice“, „Místa přátelská rodině“ či „Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR“. V Současné chvíli je šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech a vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života.