Semináře


Praha 28. 11. 2019

Program:

Poslední seminář pro pečující osoby v mikrojeslích v tomto roce se konal na téma „První pomoc a prevence úrazů u dětí od šesti měsíců do čtyř let“. Semináře se zúčastnilo celkem 13 pečujících osob z celé České republiky. Lektorka Mgr. Kristýna Schnablová pracuje jako lektorka kurzů první pomoci ve společnosti ZDrSEM. Kromě toho učí první pomoc v rekvalifikačních kurzech "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Působila jako atestovaný záchranář – kynolog IZS MV ČR. Opakovaně se účastnila školení telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy. Dle jejích slov se první pomoc nedá naučit jinak než trénováním, a tak se celý seminář odehrával praktickými nácviky, kdy si všechny účastnice vyzkoušely několik situací ohrožujících život dítěte a mohly si zažít, jak v daných případech mají postupovat krok po kroku. Doufejme, že nebude této dovednosti v mikrojeslích potřeba, ale je dobré být na ni připraven.

Fotogalerie:

Praha 7. 11. 2019

Program:

Začátkem listopadu opět v Praze v prostorách MPSV proběhl seminář pro pečující osoby v mikrojeslích na téma „Vývoj dítěte do dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji“. Semináře se zúčastnilo celkem 24 pečujících osob. Lektorka, instruktorka pohybové, rozumové a sociální výchovy a plavání kojenců a batolat, a také sama zkušená pečující osoba v mikrojeslích Bc. Marta Frydrychová, DiS., představila téma psychomotorického, smyslového i rozumového vývoje dětí velmi poutavou a praktickou formou. Pečující osoby měly možnost se seznámit s posloupností a provázaností všech složek vývoje dítěte a také si prakticky vyzkoušet spoustu tradičních i netradičních her, pomůcek a návodů na činnosti s dětmi v různém věku. Také byly upozorněny na časté chyby při manipulaci s nejmenšími dětmi a především s tím, jaké následky může tato špatná manipulace mít na jejich celkový rozvoj.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Vývoj dítěte od dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji

Fotogalerie:

Praha 17. 10. 2019

Program:

V říjnu se konal další seminář pro pečující osoby a to na téma „Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí.“ Seminářem účastnice provázela lektorka, psychoterapeutka Mgr. Jana Koutníková, která má dlouholeté zkušenosti a praxi v práci s malými dětmi. Semináře se zúčastnilo 21 pečujících osob z mikrojeslí z celé republiky. Téma bylo hodně záživné, protože většina pečujících osob se v péči o děti dostává do podobných situací, takže účastnice velmi živě diskutovaly. Tématem bylo především nalezení potřebných vnitřních zdrojů pro zvládání náročných situací, získání komunikačních dovedností při řešení konfliktů mezi dětmi a způsoby, jakými lze u dětí posilovat zdravé sebevědomí a respektování nastavených hranic. Lektorka podala toto téma velmi poutavým způsobem.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Zvládání náročných situací v mikrojeslích

Fotogalerie:

 

Brno 19. 9. 2019

Program:

V září v rámci  bloku 4 podzimních seminářů proběhl  první seminář pod názvem "Komunikace s rodiče aneb táhneme za jeden provaz", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin.  Na seminář přijelo 24 pečujících osob z celé ČR. Účastnice semináře se dozvěděly praktické rady a návody, jak předcházet konfliktním situacím v komunikaci s rodiči, co v komunikaci pomáhá a co ji naopak znesnadňuje. Ve skupinkách měly možnost sdílet i svoje zkušenosti z praxe.  Následná diskuse nad nastalými situacemi byla poměrně živá a podnětná.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Fotogalerie:

Brno 20. 8. 2019

Program:

V srpnu proběhl další seminář pro příjemce výzev č. 69 a 70, kteří začínají realizovat projekty od srpna do prosince 2019. Seminář byl především zaměřený na Specifické podmínky výzvy, na administraci  zpráv o realizaci a spolupráci s projektem "Mikrojesle.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Fotogalerie:

Brno 17. 5. 2019

Program:

V květnu proběhl seminář pro pečující osoby „Jak na plán výchovy a péče“. Lektorkou byla MgA. Mgr. Lenka Tomm, speciální pedagožka, sama zkušená zřizovatelka a provozovatelka mikrojeslí, lektorka, metodička práce s nejmenšími dětmi, která se podílela na přípravě rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Velmi poutavým způsobem vtáhla účastníky do tématu plánování. Bylo jasné, že dobře uchopené plánování není administrativní zátěží, ale přínosem, podporou a slouží  k usnadnění práce pečujícím osobám. Velkým přínosem bylo i sdílení praktických zkušeností mezi účastníky, možnost zjistit, jak plánování v praxi funguje v jiných zařízeních, co se osvědčilo, co nebylo přínosné. Celkem se semináře účastnilo 23 pečujících osob a zřizovatelů, převážně z Moravy, celkově hodnotili přínos velmi pozitivně.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 16. 4. 2019

Program:
Pro příjemce výzev č. 69 a č. 70 (kteří začínají realizovat projekty od března do července 2019)  proběhl seminář v Praze. Příjemci se dozvěděli nové informace týkající se vyplňování zprávy o realizaci, o docházkovém systému, podrobně byly probrány specifické podmínky výzvy  a spolupráce se systémovým projektem "Mikrojesle". Pro ostatní projekty, které začínají od srpna 2019,  budou plánovány  během roku semináře na stejné téma.

Prezentace ze semináře: 
Prezentace pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Pro žadatele výzvy č. 69 a č. 70 Podpora péče o nejmenší dětí v mikrojeslích proběhly semináře 10. ledna 2019 v Praze a 16. ledna 2019 v Brně. Zájemci měli možnost získat veškeré informace o podmínkách výzvy, o podání žádosti a administraci projektu.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70

Pro zřizovatele a pečující osoby v mikrojeslích k výzvám č. 126 a č. 127 proběhly tyto semináře a konference.

Brno 15. 11. 2018

Program:

V listopadu 2018 jsem uspořádali náš poslední vzdělávací seminář v tomto roce opět na téma "Emoční inteligence dětí", který vedla opět lektorka paní Mgr. Bc. Ivana Procházková. Semináře se zúčastnilo 20 pečujících osob, téma je velice zaujalo, aktivně vzájemně sdílely svoje zážitky z péče o děti v mikrojeslích a byly rády, že mohly získat další odborné znalosti.

Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 26. 9. 2018

Program:

V září 2018 proběhl seminář s názvem „Emoční inteligence dětí“, který vedle opět paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Emoční inteligenci se dlouhodobě věnuje a pořádá semináře na toto téma. Jsme velice rády, že na seminář do Prahy přijelo 14 pečujících osob, které měly možnost seznámit se s důležitostí emoční inteligence v běžném životě. Během semináře se účastnice dozvěděly, jak pomoci dětem, aby se lépe v sobě vyznaly, aby uměly své emoce pojmenovat a nechaly jimi projít. Důležité bylo také uvědomit si, že emoční inteligentní dítě potřebuje emoční inteligentní pečující osobu.
Zpětná vazba od účastnic seminář:

"Byl to jeden z nejzáživnějších kurzů.."
"Považuji za důležité děti pozorovat a ne hned jednat.."
"Jako matka si odnáším především hodně informací pro výchovu svých dětí, první dítě jsem měla před dvaceti lety a mrzí mě, že jsem tyto informace nevěděla již dříve..."

Seminář na stejné téma budeme pořádat ještě 15. 11. 2018 v Brně!
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70
Prezentace ze semináře:
Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 19. 4. 2018

Program:

V dubnu 2018 proběhl další seminář s názvem "Komunikace s rodiči", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin a zaměřuje se na další aktivity, jako jsou kurzy pro děti, rodičovské sdílení, semináře, pobyty.  Na seminář přijelo 23 pečujících osob a zřizovatelů z celé ČR. Účastníci semináře velmi aktivně diskutovali nad problémy, se kterými se setkávají v rámci komunikace s rodiči v mikrojeslích. Na semináři získali účastníci informace, jak navazovat s rodiči kontakt, co je důležité v rámci profesionality zachovávat, jak nastavit rodičům laskavé hranice a ty dále dodržovat. Od účastníků jsme obdrželi milou zpětnou vazbu.

"Úžasné, motivující, jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a načerpat mnoho nových informací. Je mi líto, že jsem se k tak krásnému zaměstnání dostala až dnes."
"Budu se s láskou a radostí starat o naše dětičky, protože mě tato práce naplňuje a uspokojuje."
"Chůva je práce snů."

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči

Fotogalerie:

Brno 28. 2. 2018

Program:

První seminář v roce 2018 jsem realizovali v Brně na téma "Environmentální výchova dětí v mikrojeslích". Lektorkou byla opět Bc. Ing. Věra Konůpková, která již vedla seminář na stejné téma na podzim v Praze v roce 2017. Na seminář přijelo 11 pečujících osob z mikrojeslí z Brna a jeho okolí. Účastnicím se líbily především praktické ukázky. Lektorka ukázala různé výrobky z přírodnin a jiných finančně nenáročných materiálů, téma doplnila také o příklady různých básniček, písniček vztahujících se k jednotlivým měsícům. Stejně jako v Praze, tak i v Brně si na závěr semináře účastnice sestavily roční plán aktivit dle jednotlivých měsíců a svátků. Účastnice obou seminářů byly s tématem a programem velice spokojeny.

"Přemýšlím jak rozmanitá je příroda, jaké velké množství zábavy a rozvíjení těla i duše lze dělat z přírodnin a zadarmo!“
„Zaujaly mě zkušenosti paní přednášející i kolegyň. Ráda bych v mikrojesličkách rozšířila enviromentální výchovu i uvnitř prostor mikrojeslí a to tím, že bych založila akvárium a zajistila co nejvíce zvířátek, o které se budeme moci s dětmi starat. Také rostliny a péči o zeleň.“
„Určitě využiji některé nápady ostatních chův, vytvořím si měsíční tématický plán.“
„Je třeba věnovat větší důraz na myšlení, vnímání a pozorování přírody kolem nás. Mít vlastní prožitky a předávat je dál.“
„Lektorka vynikající, dokáže všechny nadchnout.“

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova
Jarní říkadla
Harmonogram aktivit leden až prosinec
Další webové odkazy pro inspiraci

Fotogalerie:

Praha 23. 11. 2017

Program:

Poslední seminář v tomto roce jsme věnovali tématu „Environmentální výchova dětí v mikrojeslích“. Lektorkou semináře byla Bc. Ing. Věra Konůpková, lektorka vzdělávacích seminářů z Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy v Praze. Semináře se účastnilo 15 účastnic a program semináře byl velmi prakticky zaměřen. Cílem bylo naučit pečující osoby, jak nabízet dětem aktivity, které podpoří jejich rozvoj, zprostředkují jim mnoho smyslových vjemů, dají jim ochutnat, cítit, slyšet, vidět, ohmatat, možnost vyzkoušet si nejrůznější způsoby zkoumání našeho světa. Na závěr semináře si účastnice vytvořily celoroční kalendář aktivit dle jednotlivých měsíců.

"Přemýšlím nad zpracováním plánu a tím, jak ho nejvíce přiblížit věkové kategorii dětí, které máme v jeslích. Určitě se chci věnovat tomu, abych dětičky co nejvíce přiblížila přírodě neb jsme dostaly dnes plno námětů."
"Zaujala mě výroba modelíny, kterou určitě vyzkoušíme. Dále mě zaujalo, že je dobré děti zapojovat do přípravy svačinky. Přemýšlím, jak to vymyslet, aby jsme to mohli zrealizovat i s naší skupinkou dětí."
"Lektorka byla příjemná, přednáška zajímavá."

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova

Poznámky k harmonogramu od účastnic semináře

Fotogalerie:

Praha 10. 10. 2017, Brno 31. 10. 2017

Program:

Seminář byl zaměřen na gendrově citlivou výchovu dětí v mikrojeslích. Na přípravě a realizaci  obou seminářů se podílely lektorky z organizace Nesehnutí - paní Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská, Zora Javorská, Petra Havlíková.

14 účastnic v Praze a 11 účastnic v Brně měly možnost seznámit se s tématem genderu a genderových stereotypů, formou praktických cvičení si mohly uvědomit vlastnosti a schopnosti, které spojujeme s ženami a dívkami a jaké s muži a chlapci. Téma byla věnováno také vlivu na zjednodušené představy o ženách a mužích a jejich dopady na naše každodenní životy. Lektorky představily výzkumy a studie na dané téma a seznámily účastnice s dostupnou českou i zahraniční literaturou, která se zaměřuje na genderově citlivou výchovu dětí. Veškeré informace z obou seminářů jsou dostupné v níže uvedených prezentacích. Děkujeme za účast, aktivní spolupráci, pěkné vzkazy a podněty pro další semináře.

"Je těžké přesvědčit starší generaci, že kluk i dívka mohou dělat stejné věci. Budu se snažit prarodičům vysvětlit, že určité věci jsou přežitek."
"Momentálně se zamýšlím sama nad sebou, jak vnímám kluky a holky a co bych mohla změnit."
"Uvědomuji si, že si musíme dávat pozor, co a jak používám, říkám. Je nutné si uvědomovat důsledky, věnovat se informovanosti o problematice blízkému okolí dětí (rodičů), změnit nastavení společnosti změnou sama u sebe."

Prezentace ze seminářů:

Prezentace k genderově citlivé výchově

Genderově citlivá výchova - cvičení

Fotogalerie: Praha 10. 10. 2017

Fotogalerie: Brno 31. 10. 2017

Brno 6. 9. 2017

Program:

Seminář v Brně byl věnován "Konceptu výchovy a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy, standardům kvality, adaptaci dětí v předškolním věku". Seminář byl pod vedením paní Mgr. Reginy Dlouhé a paní Mgr. Marii Veverové.

Na semináři se vzdělávalo a své zkušenosti s provozem mikrojeslí sdílelo 18 účastnic a 1 účastník. Účastníci ocenili zejména příklady dobré praxe, teoretické i praktické znalosti školitelek velký prostor pro řešení konkrétních dotazů a praktická cvičení. Seminář přivedl účastníky k dalšímu přemýšlení nad kvalitou poskytovaných služeb v mikrojeslích, nejvhodnějšímu způsobu výchovné péče a vylepšení plánu výchovy a péče. Dále se na základě semináře chtějí věnovat zlepšení komunikace v projektovém týmu, s rodiči a dětmi, dalšímu nastavení pravidel pro dodržování bezpečnosti. Děkujeme všem za aktivní účasti, sdílení, všechny milé vzkazy, návrhy dalších témat i doporučení, s kterými budeme pracovat.

„Výborná energie, lektorky se skvěle se doplňovaly, dokázaly stopnout diskuzi, když se valila moc od tématu.“
„Lektorky jsou mimořádně zkušené a obohacující.“

Prezentace ze semináře:

Koncept péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 5. 9. 2017

Program:

Seminář byl věnován tématu "Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích, jak je nejlépe přizpůsobit věkovému rozmezí 6 měsíců až 4 roky". Proběhl zážitkovou formou a poskytl doporučení a rady pečujícím osobám pro práci s dětmi v mikrojeslích. Seminář vedly odbornice se zkušenostmi z oblasti péče a výchovy o nejmenší děti, paní Mgr. Regina Dlouhá (ředitelka Klubu K2) a paní Mgr. Marie Veverová.

Aktivitám pro děti v mikrojeslích se teoreticky i prakticky věnovalo 21 účastnic semináře. Všechny respondentky dotazníku ke zpětné vazbě se domnívají, že poznatky ze semináře využijí ve své praxi, mají chuť se účastnit dalších seminářů a účast by doporučily kolegům/kolegyním. Nejvíce zaujaly tipy na výrobu pomůcek, možnost sdílení a to, jak ostatní řeší každodenní situace s dětmi. Ve zpětné vazbě se účastnice podělily o to, nad čím dále přemýšlejí – dostaly tipy a inspiraci k dalšímu profesnímu vzdělávání. Tým projektu „Mikrojesle“ i lektorky velmi těší pozitivní odezva na seminář. Zmíněným tématům se budeme věnovat při přípravě seminářů příští rok.

„Zaujalo mě, jak s psychologického hlediska myslíte na chůvy, povzbuzujete je, pomáháte jim a radíte při jejich náročné práci.“
„Velice cenné jsou pro mne rady jak s láskou a vlastně jednoduše poskytnout dokonalou péči dětem a zároveň si zachovat svůj prostor.“
„Děkuji, že pořádáte tyto semináře! Já osobně (a myslím si, že většina z nás) z nich vždy odcházím nabitá pozitivní energií a krásně inspirována. Také je skvělé se scházet a vyměňovat si zkušenosti s jinými mikrojeslemi.“

Prezentace ze semináře:

Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích Praha

Fotogalerie:

Brno 19. 6. 2017

Program:

První část semináře byla věnována projektu Implemantace služby péče o děti od 6 měsíců do 4 let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, jeho cílům, vzájemné spolupráci se zřizovateli mikrojeslí, informaci o vzniku všech mikrojeslí v rámci České republiky, tuto část představila hlavní koordinátorka projektu Mgr. Petra Kumová. Druhá část semináře byla pod vedením zástupců řídícího orgánu Mgr. Barborou Černou a Ing. Janem Jelínkem, kteří představili Zprávu o realizaci a věnovali se jednotlivým částem při vypracování.

Prezentace z konference:

Pilotní ověření služby v mikrojeslích
Zpráva o realizaci

Fotogalerie:

Praha 31. 5. 2017

Program:

První část konference byla věnována tématu adaptace dětí v mikrojeslích, přednášku vedla Mgr. Regina Dlouhá, jedna z nejlepších expertek v oblasti péče o nejmenší děti s bohatými praktickým zkušenostmi, v druhé části konference představily zástupkyně řídícího orgánu Mgr. Barbora Černá a Ing. Hana Truncová Zprávu o realizaci, v které se především zaměřily na technické kroky při vypracování této zprávy, prostor byl vyhrazen i pro diskuzi o dalších tématech spojených s výzvami č. 126 a 127.

Prezentace z konference:
Adaptace předškolního věku

Fotogalerie:

Praha: 18. 4. 2017

Program:

Seminář byl věnován konceptu výchovy, vzdělávání a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy a standardům kvality. Na tato témata pohovořily nejlepší české odbornice s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti, které se zaměřily na praktické rady a tipy, jak se vyhnout nejčastějším chybám v péči o nejmenší děti, poskytly vodítko k tomu, jak si stanovit co nejlepší plán péče, a zaměstnavatelům poradily, jak správně motivovat své pečující osoby.

Prezentace ze semináře:
Prezentace Dlouhá
Prezentace Šandová

Fotogalerie:


Praha: 24. 3. 2016, 9. 5. 2016
Brno: 12. 4. 2016

Program:

Dva úvodní semináře, které poskytovaly poradenství pro zřizovatele mikrojeslí.

Prezentace ze seminářů:
Prezentace Praha
Prezentace Brno

Fotogalerie:

Praha 7. 11. 2019

Program:

Začátkem listopadu opět v Praze v prostorách MPSV proběhl seminář pro pečující osoby v mikrojeslích na téma „Vývoj dítěte do dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji“. Semináře se zúčastnilo celkem 24 pečujících osob. Lektorka, instruktorka pohybové, rozumové a sociální výchovy a plavání kojenců a batolat, a také sama zkušená pečující osoba v mikrojeslích Bc. Marta Frydrychová, DiS., představila téma psychomotorického, smyslového i rozumového vývoje dětí velmi poutavou a praktickou formou. Pečující osoby měly možnost se seznámit s posloupností a provázaností všech složek vývoje dítěte a také si prakticky vyzkoušet spoustu tradičních i netradičních her, pomůcek a návodů na činnosti s dětmi v různém věku. Také byly upozorněny na časté chyby při manipulaci s nejmenšími dětmi a především s tím, jaké následky může tato špatná manipulace mít na jejich celkový rozvoj.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Vývoj dítěte od dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji

Fotogalerie:

Praha 17. 10. 2019

Program:

V říjnu se konal další seminář pro pečující osoby a to na téma „Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí.“ Seminářem účastnice provázela lektorka, psychoterapeutka Mgr. Jana Koutníková, která má dlouholeté zkušenosti a praxi v práci s malými dětmi. Semináře se zúčastnilo 21 pečujících osob z mikrojeslí z celé republiky. Téma bylo hodně záživné, protože většina pečujících osob se v péči o děti dostává do podobných situací, takže účastnice velmi živě diskutovaly. Tématem bylo především nalezení potřebných vnitřních zdrojů pro zvládání náročných situací, získání komunikačních dovedností při řešení konfliktů mezi dětmi a způsoby, jakými lze u dětí posilovat zdravé sebevědomí a respektování nastavených hranic. Lektorka podala toto téma velmi poutavým způsobem.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Zvládání náročných situací v mikrojeslích

Fotogalerie:

 

Brno 19. 9. 2019

Program:

V září v rámci  bloku 4 podzimních seminářů proběhl  první seminář pod názvem "Komunikace s rodiče aneb táhneme za jeden provaz", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin.  Na seminář přijelo 24 pečujících osob z celé ČR. Účastnice semináře se dozvěděly praktické rady a návody, jak předcházet konfliktním situacím v komunikaci s rodiči, co v komunikaci pomáhá a co ji naopak znesnadňuje. Ve skupinkách měly možnost sdílet i svoje zkušenosti z praxe.  Následná diskuse nad nastalými situacemi byla poměrně živá a podnětná.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Fotogalerie:

Brno 20. 8. 2019

Program:

V srpnu proběhl další seminář pro příjemce výzev č. 69 a 70, kteří začínají realizovat projekty od srpna do prosince 2019. Seminář byl především zaměřený na Specifické podmínky výzvy, na administraci  zpráv o realizaci a spolupráci s projektem "Mikrojesle.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Fotogalerie:

Brno 17. 5. 2019

Program:

V květnu proběhl seminář pro pečující osoby „Jak na plán výchovy a péče“. Lektorkou byla MgA. Mgr. Lenka Tomm, speciální pedagožka, sama zkušená zřizovatelka a provozovatelka mikrojeslí, lektorka, metodička práce s nejmenšími dětmi, která se podílela na přípravě rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Velmi poutavým způsobem vtáhla účastníky do tématu plánování. Bylo jasné, že dobře uchopené plánování není administrativní zátěží, ale přínosem, podporou a slouží  k usnadnění práce pečujícím osobám. Velkým přínosem bylo i sdílení praktických zkušeností mezi účastníky, možnost zjistit, jak plánování v praxi funguje v jiných zařízeních, co se osvědčilo, co nebylo přínosné. Celkem se semináře účastnilo 23 pečujících osob a zřizovatelů, převážně z Moravy, celkově hodnotili přínos velmi pozitivně.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 16. 4. 2019

Program:
Pro příjemce výzev č. 69 a č. 70 (kteří začínají realizovat projekty od března do července 2019)  proběhl seminář v Praze. Příjemci se dozvěděli nové informace týkající se vyplňování zprávy o realizaci, o docházkovém systému, podrobně byly probrány specifické podmínky výzvy  a spolupráce se systémovým projektem "Mikrojesle". Pro ostatní projekty, které začínají od srpna 2019,  budou plánovány  během roku semináře na stejné téma.

Prezentace ze semináře: 
Prezentace pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Pro žadatele výzvy č. 69 a č. 70 Podpora péče o nejmenší dětí v mikrojeslích proběhly semináře 10. ledna 2019 v Praze a 16. ledna 2019 v Brně. Zájemci měli možnost získat veškeré informace o podmínkách výzvy, o podání žádosti a administraci projektu.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70

Pro zřizovatele a pečující osoby v mikrojeslích k výzvám č. 126 a č. 127 proběhly tyto semináře a konference.

Brno 15. 11. 2018

Program:

V listopadu 2018 jsem uspořádali náš poslední vzdělávací seminář v tomto roce opět na téma "Emoční inteligence dětí", který vedla opět lektorka paní Mgr. Bc. Ivana Procházková. Semináře se zúčastnilo 20 pečujících osob, téma je velice zaujalo, aktivně vzájemně sdílely svoje zážitky z péče o děti v mikrojeslích a byly rády, že mohly získat další odborné znalosti.

Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 26. 9. 2018

Program:

V září 2018 proběhl seminář s názvem „Emoční inteligence dětí“, který vedle opět paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Emoční inteligenci se dlouhodobě věnuje a pořádá semináře na toto téma. Jsme velice rády, že na seminář do Prahy přijelo 14 pečujících osob, které měly možnost seznámit se s důležitostí emoční inteligence v běžném životě. Během semináře se účastnice dozvěděly, jak pomoci dětem, aby se lépe v sobě vyznaly, aby uměly své emoce pojmenovat a nechaly jimi projít. Důležité bylo také uvědomit si, že emoční inteligentní dítě potřebuje emoční inteligentní pečující osobu.
Zpětná vazba od účastnic seminář:

"Byl to jeden z nejzáživnějších kurzů.."
"Považuji za důležité děti pozorovat a ne hned jednat.."
"Jako matka si odnáším především hodně informací pro výchovu svých dětí, první dítě jsem měla před dvaceti lety a mrzí mě, že jsem tyto informace nevěděla již dříve..."

Seminář na stejné téma budeme pořádat ještě 15. 11. 2018 v Brně!
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70
Prezentace ze semináře:
Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 19. 4. 2018

Program:

V dubnu 2018 proběhl další seminář s názvem "Komunikace s rodiči", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin a zaměřuje se na další aktivity, jako jsou kurzy pro děti, rodičovské sdílení, semináře, pobyty.  Na seminář přijelo 23 pečujících osob a zřizovatelů z celé ČR. Účastníci semináře velmi aktivně diskutovali nad problémy, se kterými se setkávají v rámci komunikace s rodiči v mikrojeslích. Na semináři získali účastníci informace, jak navazovat s rodiči kontakt, co je důležité v rámci profesionality zachovávat, jak nastavit rodičům laskavé hranice a ty dále dodržovat. Od účastníků jsme obdrželi milou zpětnou vazbu.

"Úžasné, motivující, jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a načerpat mnoho nových informací. Je mi líto, že jsem se k tak krásnému zaměstnání dostala až dnes."
"Budu se s láskou a radostí starat o naše dětičky, protože mě tato práce naplňuje a uspokojuje."
"Chůva je práce snů."

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči

Fotogalerie:

Brno 28. 2. 2018

Program:

První seminář v roce 2018 jsem realizovali v Brně na téma "Environmentální výchova dětí v mikrojeslích". Lektorkou byla opět Bc. Ing. Věra Konůpková, která již vedla seminář na stejné téma na podzim v Praze v roce 2017. Na seminář přijelo 11 pečujících osob z mikrojeslí z Brna a jeho okolí. Účastnicím se líbily především praktické ukázky. Lektorka ukázala různé výrobky z přírodnin a jiných finančně nenáročných materiálů, téma doplnila také o příklady různých básniček, písniček vztahujících se k jednotlivým měsícům. Stejně jako v Praze, tak i v Brně si na závěr semináře účastnice sestavily roční plán aktivit dle jednotlivých měsíců a svátků. Účastnice obou seminářů byly s tématem a programem velice spokojeny.

"Přemýšlím jak rozmanitá je příroda, jaké velké množství zábavy a rozvíjení těla i duše lze dělat z přírodnin a zadarmo!“
„Zaujaly mě zkušenosti paní přednášející i kolegyň. Ráda bych v mikrojesličkách rozšířila enviromentální výchovu i uvnitř prostor mikrojeslí a to tím, že bych založila akvárium a zajistila co nejvíce zvířátek, o které se budeme moci s dětmi starat. Také rostliny a péči o zeleň.“
„Určitě využiji některé nápady ostatních chův, vytvořím si měsíční tématický plán.“
„Je třeba věnovat větší důraz na myšlení, vnímání a pozorování přírody kolem nás. Mít vlastní prožitky a předávat je dál.“
„Lektorka vynikající, dokáže všechny nadchnout.“

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova
Jarní říkadla
Harmonogram aktivit leden až prosinec
Další webové odkazy pro inspiraci

Fotogalerie:

Praha 23. 11. 2017

Program:

Poslední seminář v tomto roce jsme věnovali tématu „Environmentální výchova dětí v mikrojeslích“. Lektorkou semináře byla Bc. Ing. Věra Konůpková, lektorka vzdělávacích seminářů z Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy v Praze. Semináře se účastnilo 15 účastnic a program semináře byl velmi prakticky zaměřen. Cílem bylo naučit pečující osoby, jak nabízet dětem aktivity, které podpoří jejich rozvoj, zprostředkují jim mnoho smyslových vjemů, dají jim ochutnat, cítit, slyšet, vidět, ohmatat, možnost vyzkoušet si nejrůznější způsoby zkoumání našeho světa. Na závěr semináře si účastnice vytvořily celoroční kalendář aktivit dle jednotlivých měsíců.

"Přemýšlím nad zpracováním plánu a tím, jak ho nejvíce přiblížit věkové kategorii dětí, které máme v jeslích. Určitě se chci věnovat tomu, abych dětičky co nejvíce přiblížila přírodě neb jsme dostaly dnes plno námětů."
"Zaujala mě výroba modelíny, kterou určitě vyzkoušíme. Dále mě zaujalo, že je dobré děti zapojovat do přípravy svačinky. Přemýšlím, jak to vymyslet, aby jsme to mohli zrealizovat i s naší skupinkou dětí."
"Lektorka byla příjemná, přednáška zajímavá."

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova

Poznámky k harmonogramu od účastnic semináře

Fotogalerie:

Praha 10. 10. 2017, Brno 31. 10. 2017

Program:

Seminář byl zaměřen na gendrově citlivou výchovu dětí v mikrojeslích. Na přípravě a realizaci  obou seminářů se podílely lektorky z organizace Nesehnutí - paní Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská, Zora Javorská, Petra Havlíková.

14 účastnic v Praze a 11 účastnic v Brně měly možnost seznámit se s tématem genderu a genderových stereotypů, formou praktických cvičení si mohly uvědomit vlastnosti a schopnosti, které spojujeme s ženami a dívkami a jaké s muži a chlapci. Téma byla věnováno také vlivu na zjednodušené představy o ženách a mužích a jejich dopady na naše každodenní životy. Lektorky představily výzkumy a studie na dané téma a seznámily účastnice s dostupnou českou i zahraniční literaturou, která se zaměřuje na genderově citlivou výchovu dětí. Veškeré informace z obou seminářů jsou dostupné v níže uvedených prezentacích. Děkujeme za účast, aktivní spolupráci, pěkné vzkazy a podněty pro další semináře.

"Je těžké přesvědčit starší generaci, že kluk i dívka mohou dělat stejné věci. Budu se snažit prarodičům vysvětlit, že určité věci jsou přežitek."
"Momentálně se zamýšlím sama nad sebou, jak vnímám kluky a holky a co bych mohla změnit."
"Uvědomuji si, že si musíme dávat pozor, co a jak používám, říkám. Je nutné si uvědomovat důsledky, věnovat se informovanosti o problematice blízkému okolí dětí (rodičů), změnit nastavení společnosti změnou sama u sebe."

Prezentace ze seminářů:

Prezentace k genderově citlivé výchově

Genderově citlivá výchova - cvičení

Fotogalerie: Praha 10. 10. 2017

Fotogalerie: Brno 31. 10. 2017

Brno 6. 9. 2017

Program:

Seminář v Brně byl věnován "Konceptu výchovy a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy, standardům kvality, adaptaci dětí v předškolním věku". Seminář byl pod vedením paní Mgr. Reginy Dlouhé a paní Mgr. Marii Veverové.

Na semináři se vzdělávalo a své zkušenosti s provozem mikrojeslí sdílelo 18 účastnic a 1 účastník. Účastníci ocenili zejména příklady dobré praxe, teoretické i praktické znalosti školitelek velký prostor pro řešení konkrétních dotazů a praktická cvičení. Seminář přivedl účastníky k dalšímu přemýšlení nad kvalitou poskytovaných služeb v mikrojeslích, nejvhodnějšímu způsobu výchovné péče a vylepšení plánu výchovy a péče. Dále se na základě semináře chtějí věnovat zlepšení komunikace v projektovém týmu, s rodiči a dětmi, dalšímu nastavení pravidel pro dodržování bezpečnosti. Děkujeme všem za aktivní účasti, sdílení, všechny milé vzkazy, návrhy dalších témat i doporučení, s kterými budeme pracovat.

„Výborná energie, lektorky se skvěle se doplňovaly, dokázaly stopnout diskuzi, když se valila moc od tématu.“
„Lektorky jsou mimořádně zkušené a obohacující.“

Prezentace ze semináře:

Koncept péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 5. 9. 2017

Program:

Seminář byl věnován tématu "Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích, jak je nejlépe přizpůsobit věkovému rozmezí 6 měsíců až 4 roky". Proběhl zážitkovou formou a poskytl doporučení a rady pečujícím osobám pro práci s dětmi v mikrojeslích. Seminář vedly odbornice se zkušenostmi z oblasti péče a výchovy o nejmenší děti, paní Mgr. Regina Dlouhá (ředitelka Klubu K2) a paní Mgr. Marie Veverová.

Aktivitám pro děti v mikrojeslích se teoreticky i prakticky věnovalo 21 účastnic semináře. Všechny respondentky dotazníku ke zpětné vazbě se domnívají, že poznatky ze semináře využijí ve své praxi, mají chuť se účastnit dalších seminářů a účast by doporučily kolegům/kolegyním. Nejvíce zaujaly tipy na výrobu pomůcek, možnost sdílení a to, jak ostatní řeší každodenní situace s dětmi. Ve zpětné vazbě se účastnice podělily o to, nad čím dále přemýšlejí – dostaly tipy a inspiraci k dalšímu profesnímu vzdělávání. Tým projektu „Mikrojesle“ i lektorky velmi těší pozitivní odezva na seminář. Zmíněným tématům se budeme věnovat při přípravě seminářů příští rok.

„Zaujalo mě, jak s psychologického hlediska myslíte na chůvy, povzbuzujete je, pomáháte jim a radíte při jejich náročné práci.“
„Velice cenné jsou pro mne rady jak s láskou a vlastně jednoduše poskytnout dokonalou péči dětem a zároveň si zachovat svůj prostor.“
„Děkuji, že pořádáte tyto semináře! Já osobně (a myslím si, že většina z nás) z nich vždy odcházím nabitá pozitivní energií a krásně inspirována. Také je skvělé se scházet a vyměňovat si zkušenosti s jinými mikrojeslemi.“

Prezentace ze semináře:

Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích Praha

Fotogalerie:

Brno 19. 6. 2017

Program:

První část semináře byla věnována projektu Implemantace služby péče o děti od 6 měsíců do 4 let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, jeho cílům, vzájemné spolupráci se zřizovateli mikrojeslí, informaci o vzniku všech mikrojeslí v rámci České republiky, tuto část představila hlavní koordinátorka projektu Mgr. Petra Kumová. Druhá část semináře byla pod vedením zástupců řídícího orgánu Mgr. Barborou Černou a Ing. Janem Jelínkem, kteří představili Zprávu o realizaci a věnovali se jednotlivým částem při vypracování.

Prezentace z konference:

Pilotní ověření služby v mikrojeslích
Zpráva o realizaci

Fotogalerie:

Praha 31. 5. 2017

Program:

První část konference byla věnována tématu adaptace dětí v mikrojeslích, přednášku vedla Mgr. Regina Dlouhá, jedna z nejlepších expertek v oblasti péče o nejmenší děti s bohatými praktickým zkušenostmi, v druhé části konference představily zástupkyně řídícího orgánu Mgr. Barbora Černá a Ing. Hana Truncová Zprávu o realizaci, v které se především zaměřily na technické kroky při vypracování této zprávy, prostor byl vyhrazen i pro diskuzi o dalších tématech spojených s výzvami č. 126 a 127.

Prezentace z konference:
Adaptace předškolního věku

Fotogalerie:

Praha: 18. 4. 2017

Program:

Seminář byl věnován konceptu výchovy, vzdělávání a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy a standardům kvality. Na tato témata pohovořily nejlepší české odbornice s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti, které se zaměřily na praktické rady a tipy, jak se vyhnout nejčastějším chybám v péči o nejmenší děti, poskytly vodítko k tomu, jak si stanovit co nejlepší plán péče, a zaměstnavatelům poradily, jak správně motivovat své pečující osoby.

Prezentace ze semináře:
Prezentace Dlouhá
Prezentace Šandová

Fotogalerie:


Praha: 24. 3. 2016, 9. 5. 2016
Brno: 12. 4. 2016

Program:

Dva úvodní semináře, které poskytovaly poradenství pro zřizovatele mikrojeslí.

Prezentace ze seminářů:
Prezentace Praha
Prezentace Brno

Fotogalerie:

Praha 17. 10. 2019

Program:

V říjnu se konal další seminář pro pečující osoby a to na téma „Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí.“ Seminářem účastnice provázela lektorka, psychoterapeutka Mgr. Jana Koutníková, která má dlouholeté zkušenosti a praxi v práci s malými dětmi. Semináře se zúčastnilo 21 pečujících osob z mikrojeslí z celé republiky. Téma bylo hodně záživné, protože většina pečujících osob se v péči o děti dostává do podobných situací, takže účastnice velmi živě diskutovaly. Tématem bylo především nalezení potřebných vnitřních zdrojů pro zvládání náročných situací, získání komunikačních dovedností při řešení konfliktů mezi dětmi a způsoby, jakými lze u dětí posilovat zdravé sebevědomí a respektování nastavených hranic. Lektorka podala toto téma velmi poutavým způsobem.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Zvládání náročných situací v mikrojeslích

Fotogalerie:

 

Brno 19. 9. 2019

Program:

V září v rámci  bloku 4 podzimních seminářů proběhl  první seminář pod názvem "Komunikace s rodiče aneb táhneme za jeden provaz", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin.  Na seminář přijelo 24 pečujících osob z celé ČR. Účastnice semináře se dozvěděly praktické rady a návody, jak předcházet konfliktním situacím v komunikaci s rodiči, co v komunikaci pomáhá a co ji naopak znesnadňuje. Ve skupinkách měly možnost sdílet i svoje zkušenosti z praxe.  Následná diskuse nad nastalými situacemi byla poměrně živá a podnětná.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Fotogalerie:

Brno 20. 8. 2019

Program:

V srpnu proběhl další seminář pro příjemce výzev č. 69 a 70, kteří začínají realizovat projekty od srpna do prosince 2019. Seminář byl především zaměřený na Specifické podmínky výzvy, na administraci  zpráv o realizaci a spolupráci s projektem "Mikrojesle.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Fotogalerie:

Brno 17. 5. 2019

Program:

V květnu proběhl seminář pro pečující osoby „Jak na plán výchovy a péče“. Lektorkou byla MgA. Mgr. Lenka Tomm, speciální pedagožka, sama zkušená zřizovatelka a provozovatelka mikrojeslí, lektorka, metodička práce s nejmenšími dětmi, která se podílela na přípravě rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Velmi poutavým způsobem vtáhla účastníky do tématu plánování. Bylo jasné, že dobře uchopené plánování není administrativní zátěží, ale přínosem, podporou a slouží  k usnadnění práce pečujícím osobám. Velkým přínosem bylo i sdílení praktických zkušeností mezi účastníky, možnost zjistit, jak plánování v praxi funguje v jiných zařízeních, co se osvědčilo, co nebylo přínosné. Celkem se semináře účastnilo 23 pečujících osob a zřizovatelů, převážně z Moravy, celkově hodnotili přínos velmi pozitivně.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 16. 4. 2019

Program:
Pro příjemce výzev č. 69 a č. 70 (kteří začínají realizovat projekty od března do července 2019)  proběhl seminář v Praze. Příjemci se dozvěděli nové informace týkající se vyplňování zprávy o realizaci, o docházkovém systému, podrobně byly probrány specifické podmínky výzvy  a spolupráce se systémovým projektem "Mikrojesle". Pro ostatní projekty, které začínají od srpna 2019,  budou plánovány  během roku semináře na stejné téma.

Prezentace ze semináře: 
Prezentace pro příjemce výzvy č. 69 a č. 70
Prezentace - Provoz mikrojeslí a pilotní ověření

Pro žadatele výzvy č. 69 a č. 70 Podpora péče o nejmenší dětí v mikrojeslích proběhly semináře 10. ledna 2019 v Praze a 16. ledna 2019 v Brně. Zájemci měli možnost získat veškeré informace o podmínkách výzvy, o podání žádosti a administraci projektu.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70

Pro zřizovatele a pečující osoby v mikrojeslích k výzvám č. 126 a č. 127 proběhly tyto semináře a konference.

Brno 15. 11. 2018

Program:

V listopadu 2018 jsem uspořádali náš poslední vzdělávací seminář v tomto roce opět na téma "Emoční inteligence dětí", který vedla opět lektorka paní Mgr. Bc. Ivana Procházková. Semináře se zúčastnilo 20 pečujících osob, téma je velice zaujalo, aktivně vzájemně sdílely svoje zážitky z péče o děti v mikrojeslích a byly rády, že mohly získat další odborné znalosti.

Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 26. 9. 2018

Program:

V září 2018 proběhl seminář s názvem „Emoční inteligence dětí“, který vedle opět paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Emoční inteligenci se dlouhodobě věnuje a pořádá semináře na toto téma. Jsme velice rády, že na seminář do Prahy přijelo 14 pečujících osob, které měly možnost seznámit se s důležitostí emoční inteligence v běžném životě. Během semináře se účastnice dozvěděly, jak pomoci dětem, aby se lépe v sobě vyznaly, aby uměly své emoce pojmenovat a nechaly jimi projít. Důležité bylo také uvědomit si, že emoční inteligentní dítě potřebuje emoční inteligentní pečující osobu.
Zpětná vazba od účastnic seminář:

"Byl to jeden z nejzáživnějších kurzů.."
"Považuji za důležité děti pozorovat a ne hned jednat.."
"Jako matka si odnáším především hodně informací pro výchovu svých dětí, první dítě jsem měla před dvaceti lety a mrzí mě, že jsem tyto informace nevěděla již dříve..."

Seminář na stejné téma budeme pořádat ještě 15. 11. 2018 v Brně!
Prezentace - seminář pro žadatele výzvy č. 69 a 70
Prezentace ze semináře:
Prezentace - Emoční inteligence dětí

Fotogalerie:

Praha 19. 4. 2018

Program:

V dubnu 2018 proběhl další seminář s názvem "Komunikace s rodiči", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin a zaměřuje se na další aktivity, jako jsou kurzy pro děti, rodičovské sdílení, semináře, pobyty.  Na seminář přijelo 23 pečujících osob a zřizovatelů z celé ČR. Účastníci semináře velmi aktivně diskutovali nad problémy, se kterými se setkávají v rámci komunikace s rodiči v mikrojeslích. Na semináři získali účastníci informace, jak navazovat s rodiči kontakt, co je důležité v rámci profesionality zachovávat, jak nastavit rodičům laskavé hranice a ty dále dodržovat. Od účastníků jsme obdrželi milou zpětnou vazbu.

"Úžasné, motivující, jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a načerpat mnoho nových informací. Je mi líto, že jsem se k tak krásnému zaměstnání dostala až dnes."
"Budu se s láskou a radostí starat o naše dětičky, protože mě tato práce naplňuje a uspokojuje."
"Chůva je práce snů."

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči

Fotogalerie:

Brno 28. 2. 2018

Program:

První seminář v roce 2018 jsem realizovali v Brně na téma "Environmentální výchova dětí v mikrojeslích". Lektorkou byla opět Bc. Ing. Věra Konůpková, která již vedla seminář na stejné téma na podzim v Praze v roce 2017. Na seminář přijelo 11 pečujících osob z mikrojeslí z Brna a jeho okolí. Účastnicím se líbily především praktické ukázky. Lektorka ukázala různé výrobky z přírodnin a jiných finančně nenáročných materiálů, téma doplnila také o příklady různých básniček, písniček vztahujících se k jednotlivým měsícům. Stejně jako v Praze, tak i v Brně si na závěr semináře účastnice sestavily roční plán aktivit dle jednotlivých měsíců a svátků. Účastnice obou seminářů byly s tématem a programem velice spokojeny.

"Přemýšlím jak rozmanitá je příroda, jaké velké množství zábavy a rozvíjení těla i duše lze dělat z přírodnin a zadarmo!“
„Zaujaly mě zkušenosti paní přednášející i kolegyň. Ráda bych v mikrojesličkách rozšířila enviromentální výchovu i uvnitř prostor mikrojeslí a to tím, že bych založila akvárium a zajistila co nejvíce zvířátek, o které se budeme moci s dětmi starat. Také rostliny a péči o zeleň.“
„Určitě využiji některé nápady ostatních chův, vytvořím si měsíční tématický plán.“
„Je třeba věnovat větší důraz na myšlení, vnímání a pozorování přírody kolem nás. Mít vlastní prožitky a předávat je dál.“
„Lektorka vynikající, dokáže všechny nadchnout.“

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova
Jarní říkadla
Harmonogram aktivit leden až prosinec
Další webové odkazy pro inspiraci

Fotogalerie:

Praha 23. 11. 2017

Program:

Poslední seminář v tomto roce jsme věnovali tématu „Environmentální výchova dětí v mikrojeslích“. Lektorkou semináře byla Bc. Ing. Věra Konůpková, lektorka vzdělávacích seminářů z Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy v Praze. Semináře se účastnilo 15 účastnic a program semináře byl velmi prakticky zaměřen. Cílem bylo naučit pečující osoby, jak nabízet dětem aktivity, které podpoří jejich rozvoj, zprostředkují jim mnoho smyslových vjemů, dají jim ochutnat, cítit, slyšet, vidět, ohmatat, možnost vyzkoušet si nejrůznější způsoby zkoumání našeho světa. Na závěr semináře si účastnice vytvořily celoroční kalendář aktivit dle jednotlivých měsíců.

"Přemýšlím nad zpracováním plánu a tím, jak ho nejvíce přiblížit věkové kategorii dětí, které máme v jeslích. Určitě se chci věnovat tomu, abych dětičky co nejvíce přiblížila přírodě neb jsme dostaly dnes plno námětů."
"Zaujala mě výroba modelíny, kterou určitě vyzkoušíme. Dále mě zaujalo, že je dobré děti zapojovat do přípravy svačinky. Přemýšlím, jak to vymyslet, aby jsme to mohli zrealizovat i s naší skupinkou dětí."
"Lektorka byla příjemná, přednáška zajímavá."

Prezentace ze semináře:

Prezentace - Enviromentální výchova

Poznámky k harmonogramu od účastnic semináře

Fotogalerie:

Praha 10. 10. 2017, Brno 31. 10. 2017

Program:

Seminář byl zaměřen na gendrově citlivou výchovu dětí v mikrojeslích. Na přípravě a realizaci  obou seminářů se podílely lektorky z organizace Nesehnutí - paní Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská, Zora Javorská, Petra Havlíková.

14 účastnic v Praze a 11 účastnic v Brně měly možnost seznámit se s tématem genderu a genderových stereotypů, formou praktických cvičení si mohly uvědomit vlastnosti a schopnosti, které spojujeme s ženami a dívkami a jaké s muži a chlapci. Téma byla věnováno také vlivu na zjednodušené představy o ženách a mužích a jejich dopady na naše každodenní životy. Lektorky představily výzkumy a studie na dané téma a seznámily účastnice s dostupnou českou i zahraniční literaturou, která se zaměřuje na genderově citlivou výchovu dětí. Veškeré informace z obou seminářů jsou dostupné v níže uvedených prezentacích. Děkujeme za účast, aktivní spolupráci, pěkné vzkazy a podněty pro další semináře.

"Je těžké přesvědčit starší generaci, že kluk i dívka mohou dělat stejné věci. Budu se snažit prarodičům vysvětlit, že určité věci jsou přežitek."
"Momentálně se zamýšlím sama nad sebou, jak vnímám kluky a holky a co bych mohla změnit."
"Uvědomuji si, že si musíme dávat pozor, co a jak používám, říkám. Je nutné si uvědomovat důsledky, věnovat se informovanosti o problematice blízkému okolí dětí (rodičů), změnit nastavení společnosti změnou sama u sebe."

Prezentace ze seminářů:

Prezentace k genderově citlivé výchově

Genderově citlivá výchova - cvičení

Fotogalerie: Praha 10. 10. 2017

Fotogalerie: Brno 31. 10. 2017

Brno 6. 9. 2017

Program:

Seminář v Brně byl věnován "Konceptu výchovy a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy, standardům kvality, adaptaci dětí v předškolním věku". Seminář byl pod vedením paní Mgr. Reginy Dlouhé a paní Mgr. Marii Veverové.

Na semináři se vzdělávalo a své zkušenosti s provozem mikrojeslí sdílelo 18 účastnic a 1 účastník. Účastníci ocenili zejména příklady dobré praxe, teoretické i praktické znalosti školitelek velký prostor pro řešení konkrétních dotazů a praktická cvičení. Seminář přivedl účastníky k dalšímu přemýšlení nad kvalitou poskytovaných služeb v mikrojeslích, nejvhodnějšímu způsobu výchovné péče a vylepšení plánu výchovy a péče. Dále se na základě semináře chtějí věnovat zlepšení komunikace v projektovém týmu, s rodiči a dětmi, dalšímu nastavení pravidel pro dodržování bezpečnosti. Děkujeme všem za aktivní účasti, sdílení, všechny milé vzkazy, návrhy dalších témat i doporučení, s kterými budeme pracovat.

„Výborná energie, lektorky se skvěle se doplňovaly, dokázaly stopnout diskuzi, když se valila moc od tématu.“
„Lektorky jsou mimořádně zkušené a obohacující.“

Prezentace ze semináře:

Koncept péče v mikrojeslích

Fotogalerie:

Praha 5. 9. 2017

Program:

Seminář byl věnován tématu "Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích, jak je nejlépe přizpůsobit věkovému rozmezí 6 měsíců až 4 roky". Proběhl zážitkovou formou a poskytl doporučení a rady pečujícím osobám pro práci s dětmi v mikrojeslích. Seminář vedly odbornice se zkušenostmi z oblasti péče a výchovy o nejmenší děti, paní Mgr. Regina Dlouhá (ředitelka Klubu K2) a paní Mgr. Marie Veverová.

Aktivitám pro děti v mikrojeslích se teoreticky i prakticky věnovalo 21 účastnic semináře. Všechny respondentky dotazníku ke zpětné vazbě se domnívají, že poznatky ze semináře využijí ve své praxi, mají chuť se účastnit dalších seminářů a účast by doporučily kolegům/kolegyním. Nejvíce zaujaly tipy na výrobu pomůcek, možnost sdílení a to, jak ostatní řeší každodenní situace s dětmi. Ve zpětné vazbě se účastnice podělily o to, nad čím dále přemýšlejí – dostaly tipy a inspiraci k dalšímu profesnímu vzdělávání. Tým projektu „Mikrojesle“ i lektorky velmi těší pozitivní odezva na seminář. Zmíněným tématům se budeme věnovat při přípravě seminářů příští rok.

„Zaujalo mě, jak s psychologického hlediska myslíte na chůvy, povzbuzujete je, pomáháte jim a radíte při jejich náročné práci.“
„Velice cenné jsou pro mne rady jak s láskou a vlastně jednoduše poskytnout dokonalou péči dětem a zároveň si zachovat svůj prostor.“
„Děkuji, že pořádáte tyto semináře! Já osobně (a myslím si, že většina z nás) z nich vždy odcházím nabitá pozitivní energií a krásně inspirována. Také je skvělé se scházet a vyměňovat si zkušenosti s jinými mikrojeslemi.“

Prezentace ze semináře:

Vhodné aktivity pro děti v mikrojeslích Praha

Fotogalerie:

Brno 19. 6. 2017

Program:

První část semináře byla věnována projektu Implemantace služby péče o děti od 6 měsíců do 4 let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, jeho cílům, vzájemné spolupráci se zřizovateli mikrojeslí, informaci o vzniku všech mikrojeslí v rámci České republiky, tuto část představila hlavní koordinátorka projektu Mgr. Petra Kumová. Druhá část semináře byla pod vedením zástupců řídícího orgánu Mgr. Barborou Černou a Ing. Janem Jelínkem, kteří představili Zprávu o realizaci a věnovali se jednotlivým částem při vypracování.

Prezentace z konference:

Pilotní ověření služby v mikrojeslích
Zpráva o realizaci

Fotogalerie:

Praha 31. 5. 2017

Program:

První část konference byla věnována tématu adaptace dětí v mikrojeslích, přednášku vedla Mgr. Regina Dlouhá, jedna z nejlepších expertek v oblasti péče o nejmenší děti s bohatými praktickým zkušenostmi, v druhé části konference představily zástupkyně řídícího orgánu Mgr. Barbora Černá a Ing. Hana Truncová Zprávu o realizaci, v které se především zaměřily na technické kroky při vypracování této zprávy, prostor byl vyhrazen i pro diskuzi o dalších tématech spojených s výzvami č. 126 a 127.

Prezentace z konference:
Adaptace předškolního věku

Fotogalerie:

Praha: 18. 4. 2017

Program:

Seminář byl věnován konceptu výchovy, vzdělávání a péče o nejmenší děti, plánu péče a výchovy a standardům kvality. Na tato témata pohovořily nejlepší české odbornice s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti výchovy a péče o nejmenší děti, které se zaměřily na praktické rady a tipy, jak se vyhnout nejčastějším chybám v péči o nejmenší děti, poskytly vodítko k tomu, jak si stanovit co nejlepší plán péče, a zaměstnavatelům poradily, jak správně motivovat své pečující osoby.

Prezentace ze semináře:
Prezentace Dlouhá
Prezentace Šandová

Fotogalerie:


Praha: 24. 3. 2016, 9. 5. 2016
Brno: 12. 4. 2016

Program:

Dva úvodní semináře, které poskytovaly poradenství pro zřizovatele mikrojeslí.

Prezentace ze seminářů:
Prezentace Praha
Prezentace Brno

Fotogalerie:

Brno 19. 9. 2019

Program:

V září v rámci  bloku 4 podzimních seminářů proběhl  první seminář pod názvem "Komunikace s rodiče aneb táhneme za jeden provaz", který vedla paní Mgr. Bc. Ivana Procházková, speciální pedagožka, zakladatelka pilotních Montessori jesliček v Brně a v současné době ředitelka obecně prospěsné společnosti Naše děti, která provozuje několik dětských skupin.  Na seminář přijelo 24 pečujících osob z celé ČR. Účastnice semináře se dozvěděly praktické rady a návody, jak předcházet konfliktním situacím v komunikaci s rodiči, co v komunikaci pomáhá a co ji naopak znesnadňuje. Ve skupinkách měly možnost sdílet i svoje zkušenosti z praxe.  Následná diskuse nad nastalými situacemi byla poměrně živá a podnětná.

Prezentace ze semináře:
Prezentace - Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Fotogalerie: