Návštěvy mikrojeslí

Navštívili jsme 100 % mikrojeslí

Od dubna 2017 do října 2018 jsme navštívili 72 mikrojeslí u 54 různých zřizovatelů, z nichž bylo 5 obcí, nejčastější právní formou NNO zřizující mikrojesle byl spolek: 35 mikrojeslí. 13 zřizovatelů nemělo předchozí zkušenost s provozem zařízení péče o děti, 40 provozuje buď mateřskou školu, dětskou skupinu, soukromé předškolní zařízení nebo dříve pečovalo o děti na základě obecně platných právních předpisů. 7 z navštívených mikrojeslí je v domácnosti pečující osoby, 65 v obecných prostorách. Nejčastější provozní doba je 8 hodin u 24 mikrojeslí, 10 hodin je otevřeno v 22 mikrojeslích, 9 hodin v 16 mikrojeslích. 86 osob v 56 mikrojeslích má profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, z toho 61 osob získalo kvalifikaci díky projektu. 29 osob v 19 mikrojeslích pečuje zároveň o své vlastní dítě. V 36 mikrojeslích zajištují pro děti obědy, ve 29 nosí rodiče jídlo dětem z domova. V 11 mikrojeslích koordinují projekt muži a ve 3 mikrojeslích jsou také muži pečujícími osobami. Všude se snaží, aby byly děti maximálně spokojené a rodiče mohli v klidu pracovat.

 

O mikrojeslích na zámku v Litomyšli napsala krásný článek naše kolegyně již zde. Pro nás byla návštěva těchto mikrojeslí nostalgickou, ale zároveň kouzelnou tečkou za návštěvami všech mikrojeslí v republice. Kouzelnou, protože mikrojesle sídlí přímo na zámku v krásných a citlivě rekonstruovaných prostorech, kde se snoubí dávná historie s pocitem teplého rodinného prostředí. Cítili jsme se tam jako doma. Je vidět, že z mikrojeslí jsou nadšeni i rodiče, službu využívají až 8 rodin. Děti se střídají dopoledne a odpoledne, nebo celodenně na pár dní v týdnu. Protože mají otevřeno téměř deset hodin denně, vystřídají se zde až tři tety, které si sebou berou do práce i vlastní dítě. To také patří do mikrojeslí a matky moc oceňují právě tuto možnost, že mohou pracovat a zároveň mít v práci svoje děti. Stravu rodiče zajišťují objednávkou, v nákupu společných svačinek se střídají a ovoce a zeleninu někdy přinesou přímo z vlastních zahrádek pro všechny děti.

Fotogalerie:

Mikrojesle Žabičky jsou situované v klidné části města Mohelnice v krásné domácnosti, která skýtá spoustu zajímavých herních prvků a hraček pro děti. I když jsou prostory poměrně malé, paní zřizovatelka, které bohužel nevyšel plán přemístění mikrojeslí do větších prostor, zde vytvořila opravdu kouzelné prostředí. K bytu totiž patří uzavřená zimní teráska a menší zahrada. Paní zřizovatelka má bohaté zkušenosti s péčí o malé děti, provozuje také soukromou školku. Snaží se při výchově dětí aplikovat montessori koncepty a ráda se dívá na svět očima dětí. Před začátkem školního roku pečovala zde průběžně až o 9 dětí, z toho nejdéle v mikrojeslích zůstává její dcerka, která patří do kolektivu dětí od svých šesti měsíců. Dnes jí bude pomalu už rok a půl. Ostatním dětem je v průměru kolem dvou let a mikrojesle v současnosti mají po odchodu dětí do mateřské školy volná místa. Rodiče mají možnost stravu si dle domluvy objednat, nebo pro děti připravují obědy samy.

Fotogalerie:

Mikrojesle v Lutotíně mají za sebou zkušenost s půlročním provozem v domácnosti zřizovatelky a po rekonstrukci obecních prostor se přemístily do krásných prosvětlených místností bývalé požární zbrojnice. Část rekonstrukce se podařilo uhradit z projektu, mikrojesle mají k dispozici kuchyňský koutek, prostrannou koupelnu a velikou místnost, která slouží pro celodenní aktivity i spánek. Každý den si děti hrají v přilehlé zahradě, kterou jim obec poskytla společně s prostory. Ale také společně podnikají dny v přírodě, pirátské dny, drakiády a mnoho dalších aktivit, paní zřizovatelka je v pořádání akcí pro rodiny kovaná. O děti pečuje celodenně a k ruce má každý den na dvě hodiny ještě babičku. Rodičům zajistili možnost objednávky celodenní stravy, kterou všichni využívají. Závěrem návštěvy nás potěšila informace, že by paní zřizovatelka klidně měla mikrojesle ráda nadále doma, protože jí to šetřilo čas, který teď stráví docházením do práce a navíc ji rodina v tomto rozhodnutí podporovala a mikrojesle doma tak nikomu nevadily. Zejména přes léto, když je mateřská školka v omezeném provozu zaznamenávali zvýšený zájem rodičů a přemýšlí, že by do budoucna měli rádi dvoje mikrojesle.

Fotogalerie:

S myšlenkou založit mikrojesle oslovil spolek S.T.O.P.,z.s. několik městských obvodů. Potenciál takového zařízení pro nejmenší zaujal místostarostu Ostravy-Poruby, který má v kompetenci školství a prevenci, zprostředkoval využití prázdného bytu školníka při ZŠ Ivana Sekaniny. Ukázalo se, že o mikrojesle je zde velký zájem. V současné době se střídá v docházce 10 dětí, 2 děti navštěvují Hvězdičku pravidelně, na dalších místech se v průběhu týdne střídají další. Pokud má někdo zájem jen o dopoledne, již se hlásí další na odpoledne. Organizaci docházky pomáhá řešit online přihlašovací systém. Děti jsou převážně mladší dvou let, 2 začaly s docházkou ještě před ukončeným prvním rokem, nejmenší v 7 měsících. Školka přijímá děti po druhém roce, pokud zvládnou sebeobsluhu. Ze zpětné vazby vyplývá, že děti z mikrojeslí jsou na přestup do většího kolektivu dobře připravené. Otevřeno mají 10 hodin od 7:00 do 17:00, provoz zabezpečují 2 pečující osoby, další jsou připravené zastoupit v případě potřeby. Vzdělání pečujících osob zahrnuje učitelství pro mateřské školy, zdravotnického asistenta i profesní kvalifikaci chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, jedna členka týmu využila možnosti rozšířit si kvalifikaci v rámci projektu. Program se řídí plánem výchovy a péče, aktuálně přizpůsobeným situaci. Stravu mohou rodiče přinášet domácí, ale zájemci si mohou objednat obědy za 50 Kč a svačinky za 21 Kč. Ačkoli s provozem zařízení péče o děti sdružení zkušenosti nemělo, jsou zdejší mikrojesle vedeny velmi profesionálně a přitom s nadšením a velkou ochotou vyjít každému rodiči i dítěti vstříc. Vedoucí Hvězdičky by ráda požádala o podporu v další výzvě, říká: „Tohle je vysněný projekt, tahle služba tady přesně chyběla. Pro roční dítě je skupina 12 dětí moc velká. My máme na malé děti čas a můžeme se jim maximálně věnovat. Těší mě, když vidím, jak pomáháme rodinám zvládat vše, co musí řešit.“(naše návštěva proběhla 26. července 2018)

Fotogalerie:

26. července jsme navštívily mikrojesle v ostravské části Svinov, které provozuje spolek Ostravský Kamínek, z.s. Ten již 15 let sdružuje rodiny, nabízí přednášky s rodinnou tematikou, v oblasti zdraví, a péče o děti. Se službami hlídání a péče o děti předchozí zkušenost neměli, viděli však potřebu takové služby pro rodiče nejmenších dětí, do mateřských škol jsou v Ostravě přijímány většinou až děti po třetím roce věku, služeb Klubíku využívají také matky samoživitelky. Prostory mají zdejší mikrojesle v budově modlitebny Církve adventistů sedmého dne, v pronájmu je 1 přízemní místnost a kuchyň, využívají také prostornou zahradu s herními prvky, v létě zde děti dovádějí v bazénku. O 1,5 úvazku při otevírací době 9,5 hodiny (6:30-16:00) se dělí 4 pečující osoby, jedna na plný úvazek, další 3 se střídají dle potřeby. 3 z chův využily finančního příspěvku na získání profesní kvalifikace, jedna je učitelkou MŠ na rodičovské dovolené. Velkou výhodou tohoto zaměstnání je možnost vykonávat ho spolu s vlastním dítětem. V docházce se střídá 8 dětí, nejmladší holčičce byl 1 rok. Od září se děti mění – starší nastupují do mateřské školy. Stravu zajišťují pro své děti rodiče. Tak jako v jiných mikrojeslích se zde hodně zpívá, hraje, cvičí, tvoří, na celý rok je rozvrženo, čemu se budou tematicky věnovat, činnosti pak přizpůsobují aktuální potřebě a složení skupiny. Hodně času tráví venku, ať už na zahradě nebo vycházkách, děti se třeba moc rády chodí dívat na vláčky na nedaleké nádraží.

Fotogalerie:

Mikrojesle v Bohumíně jsme navštívily 25. července 2018. Zřizuje je zde spolek Centrum mladé rodiny Bobeš. Ten již 19 let nabízí setkávací, informační, vzdělávací a pohybové aktivity pro rodiny s malými dětmi, včetně příležitostného hlídání dětí, např. když si rodiče potřebují něco vyřídit na úřadě. Do projektu se zapojili na základě zjištění zájmu od klientů centra. Zapsaných k docházce mají právě 11 dětí, ani jedno nenavštěvuje mikrojesle celý týden, nejvíce na 4 dny. Při nástupu bylo dětem nejčastěji 1 a půl roku. Služba dobře navazuje na mateřské školy, které v Bohumíně děti mladší dvou let spíše nepřijímají. Městské jesle nevnímají mikrojesle jako konkurenci, nabízejí jiný typ služby. S obcí má organizace navázanou dobrou spolupráci, zvláště v oblasti propagace se může na podporu spolehnout. Mikrojesle jsou v provozu od 7 do 15 hodin, o děti se starají střídavě tři chůvy celkem na 1,75 úvazku, využily možnost získat kvalifikaci v péči o děti formou zkoušky profesní kvalifikace. Obecný plán výchovy a péče doplňují individuální plány, které sledují pokroky děti v určitých oblastech, např. odvykání plenkám. Stravu nosí rodiče dětem vlastní. Rádi chodí na vycházky do zooparku a na hřiště s prolézačkami. V zimě je ve městě bohužel poměrně častá smogová situace, uvažují tedy o čističce vzduchu s ionizátorem, aby zajistili dětem to nejvhodnější prostředí.

Fotogalerie:

Spolek Moje Hnízdo provozuje soukromou Montessori školku pro děti od 3 do 6 let. Pro mladší děti zřídil v rámci pilotního ověření mikrojesle, které se řídí stejnými vzdělávacími principy. Odborné garantky projektu se s provozem těchto mikrojeslí seznámily dne 25. 7. 2018. Kapacita zařízení péče o děti je v Havířově dostačující, nikdy nebyly zrušeny městské jesle, je zde několik mateřských škol i dětských skupin. Mikrojesle nabízejí individuální péči v malé skupině. V mikrojeslích se aktuálně střídá v docházce 7 dětí, celkem jich již Bimbonidem prošlo 11. Otevírací doba byla stanovena na základě přání rodičů od 7:30 do 15:30. V péči o děti se střídají 2 pečující osoby (zdravotní sestra a sociální pracovnice), celkem mají 1,5 úvazku. Město Havířov jako partner projektu zajišťuje rodičům pro děti obědy dovážkou ze školní kuchyně, která připravuje jídlo také pro mateřské školy a jesle, a to za nekomerční cenu 22-27 Kč. Rodiče tak dětem připraví s sebou pouze svačinku. Program v mikrojeslích je podobný jako ve všech montessori zařízeních – děti se setkávají na elipse, mají připraveny speciální pomůcky, které jim pomáhají v rozvoji. Nedílnou součástí je také zapojení do praktických činností dle možností dítěte z hlediska věku – zalévání květin, příprava a úklid stolu…

Fotogalerie:

Pardubické mikrojesle zahájily provoz mezi prvními, hned v lednu 2017. Velice nás potěšilo, když jsme se dozvěděly, že zřizovatelka mikrojeslí sama jako malá mikrojesle navštěvovala a po letitých zkušenostech s péčí o děti zaměstnaných rodičů v Spolku Rodinné centrum Kulihrášek, z.s. se rozhodla mikrojesle založit. Nabízeli ji v režimu živnostenského zákona jako vedlejší činnost organizace, která se jinak především věnuje prorodinným volnočasovým a vzdělávacím aktivitám. Péči o děti se rozhodli transformovat na mikrojesle a nyní budují dětskou skupinu. V současné době v mikrojeslích pečují o 6 dětí, které se během týdne vystřídají v docházce. Zpočátku byl zájem především od rodičů dětí mezi 2. a 3. rokem, než dostali místo v mateřské škole. Nyní není výjimkou, že se přihlásí dítě v 8 měsících, o jedno miminko pečují již od jeho 6 měsíců. Registrují také zájem těhotných žen. Starší děti přijímají do miniškolky, která se brzy změní na registrovanou dětskou skupinu pro 8 dětí. V rozpočtu projektu počítali s kurzem na získání odborné způsobilosti pro pečující osobu, ale zatím jej nevyužili. Všechny chůvy jsou zdravotnice s praxí v péči o děti, jedna pracuje na hlavní pracovní poměr, druhá na dohodu o pracovní činnosti a k dispozici jsou i zástupy na dohody o provedení práce. Provozní doba mikrojeslí je 10 hodin denně, od 6:30 do 16:30. Stravu zajišťují rodiče pro své děti sami, v rámci pilotního ověření je péče o děti v mikrojeslích zdarma. Připravený měsíční plán výchovy a péče individuálně přizpůsobují přítomným dětem, nejvíce času se snaží s dětmi trávit venku. Miminka v kočárcích mohou v klidu spát na čerstvém vzduchu v přilehlé zahradě, která patří k domu, a jejíž tajemná atmosféra nám učarovala.

Fotogalerie:

Při naší návštěvě 25. 6. 2018 měly mikrojesle v Chrudimi za sebou provoz po dobu jednoho školního roku. Provozuje je komunitní centrum pro podporu otevřeného vzdělávání a hravého způsobu života v Chrudimi EDDA, z.ú. (Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa). Kromě mikrojeslí provozují ještě 2 dětské skupiny a dětské kluby pro školní a handicapované děti. Na začátku se v mikrojeslích střídalo v docházce 10 dětí ve věku 1,5 – 2 roky. Od září bude mikrojesle navštěvovat 5 dětí. Pokud je někdo nemocný nebo je volná kapacita v určitý den, velmi rychle se najde náhradník, o péči je stále velký zájem. V současné době mají jednu rodinu, která v takovém případě vždy nabídky využije a i po oznámení v týž den ráno do hodiny dorazí. Mateřské školy v Chrudimi přijímají i děti před třetím rokem, ale pouze za podmínky, že zvládají sebeobsluhu, nenosí pleny. V mikrojeslích je i na méně samostatné děti více času, v rodinném prostředí se snadno adaptují a pozdější přestup do mateřské školy zvládají mnohem snadněji. Adaptaci a orientaci v čase usnadňuje dětem povídání, co již dnes bylo a co je ještě čeká, odškrtávají společně piktogramy – hrníček pro svačinku, koberec pro společné aktivity… Rádi tráví hodně času venku, ať už na dvorku u domu, nebo na nedalekém hřišti v uzavřeném mikrobloku. Stravu zajišťují rodiče sami, na základě jejich zájmu o externího dodavatele stravování řeší různé možnosti, jak vyjít přání rodičů vstříc. Péči po otevírací dobu 9 hodin (od 7:00 do 16:00) zajišťují 2 pečující osoby, jedna s pedagogickým vzděláním na hlavní pracovní poměr a druhá ve zkráceném úvazku na dohodu o pracovní činnosti s odbornou způsobilostí Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a velkou praxí v péči o děti v rámci volné živnosti.

Fotogalerie:

 

Mikrojesle v Káraném jsme navštívily 7. 6. 2018. Od energické paní starostky, která jim vdechla život, jsme se dozvěděly o starostech obce, která se do pilotního provozu pustí, ale také o mnoha radostech. Rodiče i děti jsou velmi spokojení, mikrojesle usnadňují dětem přechod z máminy náruče do kolektivního zařízení, zvlášť potřebný je trpělivý individuální přístup u dětí, které si do života nesou nějaké znevýhodnění, jako např. nutnost dodržování speciální zdravotní diety. Mikrojesle nyní navštěvuje celkem 9 dětí, denně maximálně 4. Když někdo nemůže, hned se najde náhrada. Zájem mají nejen z Káraného, ale i okolí, jsou si jisti, že by naplnili ještě dvoje další mikrojesle. Otevřeno je od 7:30 do 15:30, v péči o děti se střídají i doplňují 2 pečující osoby a jedna další na nepravidelnou výpomoc. Stravu zajišťují pro děti rodiče sami. Rekvalifikační kurz i zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky mohli pečujícím osobám uhradit z rozpočtu dotace. Mikrojesle jsou umístěné v domečku se zahradou, kde se mohou děti proběhnout, pohoupat na houpačce i postavit si hrad z písku. Společně se také vydávají na procházky po okolí.

Fotogalerie:

Ke konci května 2018 jsme navštívily troje mikrojesle v Ústeckém kraji. První zastávku jsme si udělaly v Mikrojeslích Proboštov. Mikrojesle  zřídil Spolek přátel Samorostu v areálu lesní mateřské školy. Zázemí mikrojeslí se nachází v krásné rozhlehlé zahradě, ve které tráví děti většinu času. V těsné blízkosti mikrojeslí se nachází také les, kam pečující osoby chodí často s dětmi na procházky.  Od začátku provozu je o umístění dětí do mikrojeslí velký zájem, mnoho rodičů dochází do mikrojeslí z města poblíž. V mikrojeslích pečují dvě pečující osoby, které úspěšně složily zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. O děti společně pečují dopoledne a přes oběd, když děti spí, zůstává jim čas na přípravu týdenního programu a tvoří si také individuální plány pro děti, které pravidelně konzultují s rodiči. Stabilně navštěvují mikrojesle čtyři děti, přes léto se zde vzhledem k dovoleným střídá vícero dětí.  Organizace pravidelně pořádá společné akce pro rodiče s dětmi. Rodiče navíc po domluvě pomáhají s úpravou  rozhlehlé zahrady. V zahradě mají děti kromě různých herních prvků také  záhony, kde pěstují zeleninu.

Fotogalerie:

Mikrojesle Kyliánek se nacházejí v Krupce a založila je Oblastní charita Teplice v Čechách. Služba byla plánována primárně pro děti matek z areálu azylového bydlení, v současnosti však mikrojesle využívají spíše rodiče z blízkého okolí. I když byly začátky vzhledem k umístění mikrojeslí těžké, postupně si získaly důvěru rodičů a v současné době je navštěvuje 7 dětí kolem 2,5 roku, které se zde střídají dle potřeb rodičů. Zřizovatelka mikrojeslí vyšla rodičům vstříc a provoz zajistila dvěma pečujícími osobami, které se střídají v rámci dopoledního a odpoledního provozu mikrojeslí. S péčí o děti vypomáhá také pracovnice z Oblastní charity Teplice v Čechách, aby v čase oběda a procházky měly kolegyně další pomocnou ruku. Pracovnice je hrazena z úřadu práce. Pečující osoby si připravují pro děti měsíční plány, čas s dětmi tráví, pokud to dovolí počasí, venku na větším hřišti, které se nachází v docházkové vzdálenosti. Stravu dětem nosí rodiče sami.

Fotogalerie:

Naši jednodenní cestu po mikrojeslích v Ústeckém kraji jsme završily v Mikrojeslích Malinka v Teplicích, které založil spolek VIVAjump z. s. Mikrojesle mají za sebou úspěšný roční provoz a zřizovatelka bude v současné době otevírat v těsných prostorách s mikrojeslemi dětskou skupinu pro 12 dětí. Mikrojesle se nacházejí v krásných rozlehlých prostorách, které sestávají z velké jídelny a herny, kde je umístěna i velká skluzavka pro děti, kuchyňka, knihovnička a další herní prvky. Součástí prostor je také chodba, kde mají děti kromě šatníku umístěn také stoleček, kde si děti odkládají své svačinky. Nám se velice líbilo využívání různých nejenom herních prvků, které učí děti samostatnosti, například samoobslužná nádoba na pití, ale také podomácku vyráběné herní prvky zaměřené na rozvoj jemné motoriky. V současné době se v mikrojeslích střídá 7 dětí v rámci celodenní docházky a zájem o službu neustále roste. Věk dětí se pohybuje zhruba kolem dvou let, zřizovatelka plánuje do budoucnosti poskytovat službu především dětem mladším, starší děti mohou navštěvovat dětskou skupinu. O děti pečují dvě chůvy, v případě potřeby je může zastoupit zřizovatelka, která si dodělala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Svačinky si nosí rodiče sami a obědy pro děti si domlouvají přímo u dovozce. Společně s rodiči pořádají akce jako jsou besídky, maškarní ples, vánoční akce, nebo také Halloween. V blízkosti se nachází velké hřiště, kam si chodí děti denně hrát.

Fotogalerie:

Mikrojesle Chmeláček v Žatci zřizuje Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. Zařízení péče o předškolní děti organizace zatím neprovozovala, je ale zkušeným realizátorem projektů v oblasti vzdělávání dospělých a také zřizuje školní kluby. Pro mikrojesle byl v rámci projektu opraven menší obecní byt v bytovém domě. O místo v mikrojeslích je velký zájem, od dubna do srpna se v docházce střídalo 10 dětí, aktuálně (28. 11. 2017) mikrojesle navštěvuje celkem 7 dětí. Nejmladšímu ještě nebyl rok, nejstaršímu je 2,5 roku. Evidují další zájemce, ale děti chodí pravidelně a pro umístění dalších není kapacita. Otevírací doba mikrojeslí je 7:00-16:00 hod. 9 hodin provozu zajišťují 2 pečující osoby, každá 5,5 hod denně. Jedna má VŠ vzdělání v oboru sociální práce, druhá si v rámci projektu doplnila kvalifikaci kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Rády se účastní seminářů organizovaných v rámci systémového projektu, to jim umožňuje učitelka z mateřské školy v důchodu, se kterou takto nárazově spolupracují. Stravu zajišťují dětem rodiče, na procházky chodí do blízkého parku nebo na dětská hřiště, vybrat si mohou hned ze tří.

Fotogalerie:

Na sever Čech, do Chomutova, jsme vyrazily 28. 11. 2017. Místní mikrojesle provozuje Montessori rodinná mateřská škola o.p.s. Jsou umístěny v pronajaté části rodinného domku v klidné části města, nejsou součástí mateřské školy. Zapsáno je 5 dětí, kterým je mezi 1,5 a 2,5 lety. 3 děti chodí pravidelně každý den, další 2 se v docházce střídají. Provozní doba mikrojeslí je 7:00-16:00 hod. Stále volají další zájemci, ale děti chodí pravidelně, kapacita je tedy zcela naplněna těmi, kdo se přihlásili dříve, jiná kritéria pro přijetí nebylo třeba stanovit. O děti se starají 2 profesionální chůvy, každá na 0,75 úvazku. Plán výchovy a péče vychází ze zkušeností v MŠ, přizpůsobuje se věku dětí a rozpracovávají jej vždy podrobně na měsíc. Podobně jako v MŠ vedou třídní knihu, zapisují docházku i denní aktivity. Jídlo odebírají z jídelny, v ceně 50 Kč je zahrnut oběd a odpolední svačina, ranní svačinku připravují rodiče svým dětem sami. Na procházky chodí do místního parku, někdy se zajdou podívat na náměstí, k dispozici je také několik dětských hřišť.

Fotogalerie:

Jirkovské mikrojesle jsme navštívily 28. 11. 2017. Spolu s mateřským centrem, které je zřizuje, se nacházejí v budově přímo na náměstí, s velkými okny do ulice, takže o nich každý ve městě ví. Mateřské centrum nabízí řadu aktivit pro rodiny i jednorázové aktivity, realizuje několik projektů. Před otevřením mikrojeslí provozovali několik let miniškoličku. Mají dobře navázánu spolupráci s městem, podílejí se na komunitním plánování, vedoucí sociálního odboru se zajímá, jak mikrojesle fungují. Otevřeno je 6:30-18:00 hod., o děti se starají 2 profesionální chůvy, jedna na plný a druhá na poloviční úvazek. Od února 2017 se v mikrojeslích vystřídalo 6 dětí, v době návštěvy nebyla kapacita zcela naplněna. Další zájemci jsou přihlášeni od ledna, přihlášky přijímají průběžně. Stravu zajišťují pro děti jejich rodiče. Na vycházky chodí na zahradu mateřské školy i na veřejné hřiště nebo do parku. U řeky Bíliny byl před dvěma lety nově zrekonstruován Olejomlýnský park, který nabízí hodně možností k odpočinku i dovádění.

Fotogalerie:

Za pátými brněnskými mikrojeslemi jsme se 14. října 2017 vypravily do čtvrti Vinohrady, kde je provozuje Občanské sdružení Sluníčko dětem z.s. Paní ředitelka má se službami v oblasti výchovy a vzdělávání dlouholeté zkušenosti: provozuje mateřskou školu, základní školu, dětské skupiny a několik „klubíků“, vše v systému Montessori a Respektovat a být respektován. O šest dětí, z nichž 3 navštěvují mikrojesle pravidelně a 3 doplňují kapacitu, s velkou láskou pečují dvě mladé sociální pedagožky. V péči se střídají v rámci 1,5 úvazku. Svou odbornost si stále zvyšují, navštěvují pravidelně semináře pořádané v rámci systémového projektu i kurzy pro Montessori pedagogy. Nejmenší návštěvnice mikrojeslí nastoupila v 10 měsících, nyní je jí 1 rok a již se bezpečně pohybuje po prostoru a přesně ví, kde jsou její oblíbené pomůcky. Stravu si rodiče mohou pro děti objednat za 66 Kč na celý den. Prostory jsou velkorysé co do velikosti i vybavení, zajímavostí je vnitřní „lesní herna“. Zde si děti společně s dětmi z „klubíku“ nejen rozvíjejí hrubou motoriku, ale zažívají i spoustu legrace

Fotogalerie:

14. 11. 2017 jsme navštívily mikrojesle v Blansku, které provozuje Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s. Kromě mikrojeslí provozuje i 2 dětské skupiny, nabízí krátkodobou péči o děti v mateřském centru, spoustu volnočasových aktivit i větších akcí pro rodiny s dětmi v Blansku i okolí. Mikrojesle se nacházejí v bytě v blízkosti mateřského centra, kam si děti z mikrojeslí chodí hrát na zahradu. Původní záměr byl rozvinout mezigenerační spolupráci, organizace měla přislíbené prostory v centru seniorů. Později se ukázalo, že město potřebuje také prostory pro klinickou logopedii a dalo jí přednost. O děti se v mikrojeslích stará zdravotní sestra, kromě péče zvládá i drobný úklid, když je potřeba úklid větší, sejdou se členky mateřského centra a společně jim jde práce lépe od ruky. Kapacita v době návštěvy nebyla zcela naplněna, mikrojesle navštěvovaly 3 děti, další přihlášky byly evidovány na další období. Některé dříve přihlášené děti, s kterými bylo v projektu počítáno, totiž dostaly nakonec místo v mateřské škole, byla také otevřena druhá dětská skupina. I v Blansku staví péči na principu Montessori a mají na malé město nečekaně velké vybavení těmito pomůckami. Ty využívají děti z MC, pro mikrojesle je zapůjčují a dle potřeby obměňují. Stravu pro děti mohou zajistit za 45 Kč na celý den. Majitel místní jídelny vyšel vstříc a doplnil si zkoušky, aby splňoval potřebnou kvalifikaci pro poskytování stravy takto malým dětem.

Fotogalerie:

Spolek Občanské sdružení Smíšek zřizuje v Praze troje mikrojesle – v Praze 3, 8 a 9. Karlínské mikrojesle byly těmi vůbec prvními, které jsme navštívily, již v polovině dubna. Do dalších dvou smíškovských mikrojeslí jsme se podívaly v polovině listopadu. Všechny mikrojesle jsou zařízeny v podobném stylu včetně výmalby, jsou podobně i vedeny. Otevřeno mají od 8:00 do 17:00 hod., když rodiče potřebují, je možné otevřít již v 7:00 hod. Kromě kroužků a kulturních akcí, kterých se mohou účastnit zejména starší děti, organizace zajišťuje dle potřeby i individuální podporu dětí speciálním pedagogem. Troje mikrojesle navštěvuje aktuálně celkem 15 dětí, nejmladšímu je 10 měsíců, většině dětí je mezi 18 měsíci a 2,5 roky. V každých mikrojeslích se střídají 2 pečující osoby, 9 hodin provozu zajišťují pomocí 1,5 úvazku. Vzdělání chův je různé, zastoupena je zdravotní sestra, pracovnice v sociálních službách i absolventka kurzu chůva. Plán výchovy a péče mají podobný jako v dětských skupinách, které rovněž provozují. Vzhledem k věku dětí připravují pečující osoby podrobný rozpis plánovaných aktivit na týden, kdežto v dětských skupinách na každý den zvlášť. Pro rodiny s dětmi organizují pravidelně tvz. Smíškoviny – výtvarné dílny, výlety apod. Obědy připravují rodiče sami, svačinky zajišťují v mikrojeslích za 15 Kč.

Fotogalerie: Mikrojesle Smíšek Praha 3

Fotogalerie: Mikrojesle Smíšek Praha 8

Fotogalerie: Mikrojesle Smíšek Praha 9

V listopadu jsme navštívily mikrojesle MikroPastelka z Líšně v Brně, které založilo Rodinné centrum Pastelka, z.ú., jež současně také provozuje dětskou skupinu pro 17 dětí. Prostory mikrojeslí se nacházejí v krásném rozlehlém bytě při poliklinice, který jim poskytlo město jako partner projektu. Mikrojesle mají otevřeno denně od 8:00 do 16:00 hod. Kapacita mikrojeslí je dostatečně naplněna, střídá se zde až 9 zapsaných dětí. Většina dětí je mladší dvou let. Nelehkou adaptaci malých dětí se snaží zřizovatelka vyřešit spoluprací s rodiči, kterým umožňují před nástupem do mikrojeslí trávit zde čas společně s dětmi. O děti se starají dvě pečující osoby, společně tráví především dopoledne, tedy dobu v čase vycházek a oběda. Na procházky s malými dětmi jsou dobře vybavené, v případě potřeby mohou využít dva pořízené dvoukočáry. Rodiče si svačinky a obědy nosí sami. Obě pečující osoby si doplnily kvalifikaci o kurz a zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Fotogalerie:

Na začátku listopadu jsme navštívily Mikrojesle Brno – Viniční, které provozuje Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. Organizace kromě mikrojeslí provozuje také tři dětské skupiny. Mikrojesle se nacházejí v přízemí rodinné vily, kde mají vyčleněn rozsáhlý prostor pro útulnou hernu, ložnici, kuchyni a chodbu se šatnou. Herna je vybavena vhodnými podnětnými hračkami především pro rozvoj dětí mladšího věku. Současné prostory jsou zatím dočasné, na začátku r. 2018 plánují přestěhování do nových prostor, které se v současné době rekonstruují. Mikrojesle jsou otevřeny od 8:00 do 16:00 hod. a navštěvují je 4 děti průměrného 1,5 věku. O děti se stará jedna pečující chůva, která prošla profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Rodiče si svačinky i obědy nosí sami. Pobyt venku děti tráví procházkami po okolí a návštěvou hřišť.

Fotogalerie:

Zřizovatelem mikrojeslí Slušovice 1 a Slušovice 2 je krajská nezisková organizace Domino, která zahájila svoji činnost již v roce 1993. Aktivity organizace se v průběhu let rozvíjely a rodinám s dětmi dnes nabízejí velké množství služeb. Současné prostory mikrojeslí jsou součástí základní školy ve Slušovicích, v blízkých měsících plánují přestěhování do nových prostor, které jim nabídla obec. V současné době se prostory rekonstruují. Na základě velké poptávky po umístění dětí do mikrojeslí bylo domluveno s obcí, jako partnerem projektu, že do mikrojeslí budou přijímat přednostně děti rodičů, kteří bydlí nebo pracují ve Slušovicích. Mikrojesle jsou otevřeny od 6:30 do 16:30 hod. Každé zařízení má zapsáno 7 dětí, které se jim střídají v průběhu týdne, dopoledne je zařízení většinou plně využito, odpoledne se občas najde nějaké volné místo. Nejmladším dětem je kolem 1 roku a nejstarší děti jsou tříleté. O děti se v obou zařízeních po celý den starají dvě chůvy, část úvazku jedné pečující osoby hradí organizace z vlastních finančních zdrojů. Přítomnost dvou pečujících osob k tak malým dětem považuje zřizovatelka za nezbytné. Jedna pečující osoba absolvovala zkoušku z profesní kvalifikace Chůvy a další pečující osoby jsou povoláním sociální pracovnice. V mikrojeslích se pracuje dle celoročního plánu péče a výchovy a pečující osoby si vytváří i individuální plány dětí, díky kterým sledují, jaké pokroky děti dělají , případně na co se mají více u dětí zaměřit. Obědy dováží ze školky a rodiče si mohou objednat celodenní stravu za 85 Kč/den. Pečující osoby využívají k pobytu venku přilehlé hřiště u školy a procházky po okolí.

Fotogalerie:

Mikrojesle  Brumov – Bylnice vznikly v krásném světlém nově zrekonstruovaném obecním bytě v prvním patře vedle požární zbrojnice. Prostory jim poskytlo město jako partner projektu. Založili je zkušení zřizovatelé, kteří v městě pořádají mnoho aktivit pro rodiny, zejména v rámci Rodinného a mateřského centra Malenka. V mikrojeslích je zapsáno šest dětí ve věku 2-3 roky, které se pravidelně střídají na celodenní docházku na několik dnů v týdnu. O službu je velký zájem, což se zřizovatelům potvrdilo již v květnu tohoto roku, když zhruba u 80 rodičů zjišťovali dotazníky zájem o službu. O děti pečují dvě pracovnice, které absolvovaly zkoušku profesní kvalifikace Chůva. Pro děti připravují program, při jehož tvorbě se inspirovaly naší příručkou (ke stažení zde). První den pro rodiče i prarodiče připravili den otevřených dveří a společný program, a Mikuláše budou slavit společně v mateřském centru. Obědy pro děti dováží ze základní školy za 35 Kč/den, rodiče zajišťují pouze svačinky. Pečovatelky s dětmi tráví čas venku, k dispozici mají velikou zahradu s altánkem, blízko je dětské hřiště a cyklostezka podél vody, kam se chodí často procházet.

Fotogalerie:

Navštívily jsme další ze dvou mikrojeslí ve Valašském Meziříčí, tentokrát jsou to mikrojesle zřízené přímo v rodinném domě. Zřizovatelka mikrojeslí je bývalá paní učitelka, která předtím založila také lesní školku. O děti ve věku kolem 2,5 až 3 roky pečuje společně s kolegyní, která získala osvědčení o absolvování profesní kvalifikace  Chůvy a pečuje zde i o vlastního chlapečka. Dětí se tu střídá až šest a to v od pondělí do středy jedna část a čtvrtek a pátek druhá část. Při výběru rodičů s dětmi se rozhodly udělit přednostní místo rodičům samoživitelům a poté rodičům, kteří pracují. K rodinnému domu patří obrovská zahrada, děti sbírají ořechy, staví nory z listí a chodí na toulky a také každý den cvičí společně jógu. Zřizovatelka zprostředkovává pro rodiče možnost odběru stravy za 60 Kč/den a je možné objednat i stravu vegetariánskou, kterou mají rodiče v oblibě.

Fotogalerie:

Mikrojesle Horní Moštěnice se nachází v malebné obci přímo v komplexu školských zařízení, kde se kromě mateřské školky, s kterými mikrojesle sídlí v budově, nachází také základní škola. Mikrojesle zde vznikly, protože již delší dobu ubýval počet malých dětí v jedné ze tří tříd ve školce, a tak se ředitel školy ve spolupráci se starostou obce rozhodli, že využijí prostory prázdné třídy a založí mikrojesle. O děti ve věku kolem tří let pracují učitelky z mateřské školky, které díky projektu mohly zůstat nadále pracovat ve své profesi a to již úctyhodným 28. rokem u jedné a 32. rokem u druhé paní učitelky. Paní učitelky si práci v mikrojeslích pochvalovaly, zejména se jim líbila možnost pracovat s dětmi téměř individuálně a věnovat se jejim potřebám, bolístkám a radostem. Aby dětem ani paním učitelkám nebylo smutno, chodí společně s ostatními dětmi společně pouštět draky a někdy si pohrát do zahrady. Díky větší flexibilitě učitelky rády s dětmi chodí na výlety mimo školský areál a oproti klasické třídě školáčků by se nebály ani na výlet autobusem za dobrodružstvím. Do školského komplexu patří jídelna, kde se denně připravuje pro děti čerstvé jídlo za 35 Kč na den. Ředitel mikrojeslí plánuje do budoucnosti vzít děti mladší, tak aby se mohly starší děti zapojit do kolektivu vrstevníků ve třídě mateřské školky a mikrojesle zase mohly vzít i děti mladší.

Fotogalerie:

Jediné mikrojesle přímo ve Zlíně jsou situované v klidné oblasti v jednom z proslulých baťových domků. Zřizovatelka mikrojeslí je příhodně dle názvu velice aktivní a mikrojesle tento rok představila i v hezky zpracované reportáži pro ČT (video je možné zhlédnout zde ). Kapacitu mají naplněnou, čtyři děti, které zde pravidelně a celodenně docházejí, jsou ve věku kolem 2-2,5 roku. Další čtyři děti čekají na případné volné místo v zásobníku. Kromě reportáže propaguje zřizovatelka mikrojesle na svých facebookových stránkách, které jsou společné i pro dětskou skupinu, kterou organizace Aktivně životem zřídila již před mikrojeslemi. O děti v mikrojeslích pečují dvě chůvy, v případě potřeby může díky kurzu profesní kvalifikace Chůva zaskočit i zřizovatelka mikrojeslí, která o děti pečuje velmi ráda a má v přímé péči o malé děti dlouholetou praxi. Mikrojesle jsou útulné, kromě nepřeberného množství hraček v herní části mikrojeslí je pro děti připravená v patře i odpočívárna. Děti za dobrého počasí většinu času tráví venku na zahradě, kde se před nepříznivým počasím mohou schovat v altánku. Všichni rodiče využili možnost odebírat stravu za 69 Kč/ den, zařízení může zprostředkovat i bezlepkové stravování.

Fotogalerie:

Mikrojesle na Praze 4 zřizuje Základní škola Pošepného náměstí. K dispozici je velký světlý prostor s hernou, kuchyňkou, ložnicí a sociálním zařízením. Hodně času tráví s dětmi venku, využívají hřiště mateřské školy, která sousedí se ZŠ, v blízkosti jsou další pěkná dětská hřiště i blízký lesík. Mikrojesle jsou v provozu od 1. 7.2017, o prázdninách zařízení vypomohlo rodičům malých dětí po dobu uzavření mateřské školy, od září se skladba dětí proměnila. Nyní je přihlášeno a pravidelně se v návštěvě mikrojeslí střídá 7 dětí. Jedná se o děti učitelů i rodičů z okolí, některé děti mají ve škole staršího sourozence. K docházce se hlásí další, ale pro pravidelnou návštěvu již není kapacita, možnost by byla v pátek, na zástupy a případně některá odpoledne. O děti se starají 2 chůvy s profesní kvalifikací. Provozní doba je od 8:00 do 16:00 hod., ale v případě potřeby vychází rodičům individuálně vstříc, o prázdninách bylo např. otevřeno od 7:30 do 17:00 hod. Výhodou zřizovatele je vlastní školní kuchyně, obědy si mohou rodiče objednávat podobně jako děti přihlášené k docházce do MŠ za 18 Kč, svačiny chystají rodiče sami.

Fotogalerie:

Mikrojesle Balíček provozuje na Praze 3 Centrum péče o děti a rodinu, z. s. Při přípravě a realizaci projektu organizace čerpá ze svých zkušeností s péčí o předškolní děti v režimu živnostenského zákona i s provozem dětské skupiny. Mikrojesle jsou umístěny v bytě chůvy, koncept domácí „sousedské“ péče v rodinném prostředí považují rodiče dětí navštěvujících mikrojesle za velký přínos, některé děti bydlí přímo ve stejném domě, některé v ulici. Byt je nadstandardně vybavený pro péči, organizace připravila i profesionální postupy – hygienický plán, traumatologický plán. Hlavní chůva se různým aktivitám s dětmi věnuje již dlouho, tým mikrojeslí je díky dřívější spolupráci sehraný, vzájemně se doplňují. Přihlášeno je nyní 8 dětí a každý týden volají další zájemci, které však přijmout nemohou. Nejmenšímu návštěvníkovi mikrojeslí je půl roku, dalšímu 1 rok, jinak okolo 2 let, v průběhu týdne se děti střídají. Chůvám se nejlépe pracuje s věkově smíšeným kolektivem. Otevřeno je od 7:30 do 17:30 hod., o děti se starají dvě pečující osoby, jedna na celý úvazek, druhá 5 hodin denně. Společně absolvovaly rekvalifikační kurz pro chůvy, ačkoli jedna z nich je původním povoláním zdravotní sestra. Na kurzu ocenila praktické zaměření a především absolvovanou praxi, bez něj by se do práce v mikrojeslích nepustila. Obědy zajišťují rodiče, svačiny připravuje chůva, jedna svačina stojí 20 Kč. Děti zde mají i živého mazlíčka – malého králíčka, kterého se učí krmit a starat se o něj. K dispozici je malá předzahrádka, na které se chystají z jara společně pěstovat hrášek.

Fotogalerie:

Na začátku října jsme navštívily mikrojesle Jako doma – první slova a mikrojesle Jako doma – první krůčky na Praze 2. Zřizovatelem mikrojeslí je organizace Prostor pro rodinu, která má dlouhodobou zkušenost v oblasti služeb péče o děti a v přípravě a vzdělávání pečujících osob. Oboje mikrojesle zahájily provoz 1. 9. 2017 a budou v provozu jeden rok. Jsou zřízeny ve dvou útulných bytech, které připomínají rodinné prostředí a jsou proto zejména pro děti menšího věku velice vhodné. Mikrojesle jsou pěkně vybavené, děti zde mají k dispozici různé dřevěné hračky a pomůcky. Mikrojesle Jako doma – první slova přijímají mladší děti kolem jednoho roku, po otevření mikrojeslí ještě byla zejména v této provozovně volná kapacita pro další děti (pokud byste měli zájem o místo, nejenom v těchto mikrojeslích, kontakty na ně najdete zde). Mikrojesle Jako doma – první krůčky přijímají starší děti a v současné době kapacita zařízení je naplněna 4 dětmi ve věku 14 měsíců, 2 roky, 2,5 roku a 3 roky. Mikrojesle jsou otevřeny od 7:30 do 16:30, o děti se stará 1 pečující osoba na hlavní pracovní poměr a 1 lektorka, která připravuje pro děti na část dne program a současně je i na společné aktivity doprovází. Pečující osoby splňují požadované vzdělání, o děti pečuje zdravotní sestra, sociální pedagožka a ostatní pracovnice splňují profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Organizace má dlouholeté zkušenosti s dalším vzděláváním pečujících osob, věnuje se novým konceptům péče a při výběru dbala na jejich praxi v přímé péči o děti. Pečující osoby pracují s dětmi dle ročního plánu péče a výchovy, který si rozdělily dále dle jednotlivých měsíců a témat. Mikrojesle Jako doma – první krůčky mají k dispozici i malou zahrádku přímo ve dvoře a Mikrojesle Jako doma – první slova mají rozhlehlý park přímo před domem. Stravu pro děti si nosí rodiče sami.

Fotogalerie: Jako doma – první slova

Fotogalerie: Jako doma  –  první krůčky

Zřizovatel mikrojeslí Čtyřlístek v Mariánských Lázních provozuje také soukromou základní školu a lesní mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení. Mikrojesle navštěvují pravidelně 4 děti, pátému ještě nebyl rok, chodí jen 2x týdně na 4 hodiny, děti se prostřídají. Koncept péče v mikrojeslích vychází z podobných principů jako v lesní školce, děti jsou co nejvíce venku, využívají krásné přírody, která Mariánské Lázně obklopuje, malým dětem však vyhovuje mít stabilní příjemné zázemí. V péči o děti se střídají 3 pečující osoby – jedna má vzdělání v předškolní pedagogice a druhá zkoušku profesní kvalifikace „Chůva“. Jednou z chův je mladý muž, původním vzděláním inženýr – strojař, který nyní studuje na pedagogické fakultě. Obědy jsou zajištěny v bio kvalitě z jídelny Biovegetka za 35 Kč – polévka i druhý chod, svačiny zajišťují rodiče. Během naší návštěvy jsme se zde také zastavily, vaří tu moc dobře.

Fotogalerie:

Naše návštěva proběhla 14. 9. 2017, mikrojesle byly v provozu od května. Umístěny jsou v bývalé budově fary, zvenku čeká budova na opravu, prostory určené pro mikrojesle jsou však pěkně nově zrekonstruovány. Provozovatelem je Rodinné centrum Domeček, které má se službami pro rodinu a péčí o děti letité zkušenosti, kromě mikrojeslí provozuje i dětskou skupinu, pořádá příměstské tábory, aktivity pro rodiče s dětmi apod. Je zde výborná spolupráce s obcí, statutární zástupkyně RC Domeček je zároveň místostarostkou. Přihlášeno je 5 dětí, aktuálně mikrojesle navštěvují 4, některé ne celotýdenně, takže je ještě kapacita volná a přijímají další přihlášky. Nejmladší dítě v době přihlášení mělo 3 měsíce, zatím ještě k pravidelné docházce nenastoupilo. Pro převis poptávky jsou připravena propracovaná kritéria výběru, která zohledňují místo trvalého bydliště, socioekonomický status rodiny – přednost mají nízkopříjmové rodiny, dále jsou bodově zvýhodňovány mladší děti a děti s pravidelnou docházkou. Provozní doba je 9 hodin, o děti pečují 2 chůvy, každá s úvazkem 0,7. Odborné zázemí zajišťuje koordinátorka, která má vzdělání v předškolní pedagogice. Obědy si mohou rodiče objednat společně s dětskou skupinou od společnosti Ekolandia, svačiny si raději zajišťují rodiče sami. Oběd stojí 48 Kč, rodiče nejmenších se navíc domlouvají na rozdělení porce. Za pobyt v mikrojeslích je od rodičů vybírán příspěvek, je odstupňován podle docházky, maximální poplatek při celodenní docházce 5 dní v týdnu činí 700 Kč za měsíc. Poplatky jsou zahrnuty do rozpočtu projektu v příjmové části a pro organizaci se tím snižuje dotace, rádi by však službu nabízeli i do budoucna, a tak se domnívají, že rodiče mají alespoň částečně přispívat.

Mikrojesle Mozaika, které provozuje zapsaný spolek Pares, jsme navštívily 14. 9. 2017. Zahajovali v únoru, takže za sebou měli již 7 a půl měsíce provozu. Organizace řadu let provozuje mateřskou školu a základní školu se školním klubem a klub pro rodiče s batolaty, mikrojesle nově doplňují péči o nejmenší. Zařízení mikrojeslí je velmi promyšlené tak, aby rozvíjelo věkovou kategorii dětí cca 2 – 3 roky, děti se zde učí starat o sebe a o zvířátka, vše je v takové výšce, aby na to pohodlně dosáhly. Kromě herních aktivit si mohou samostatně připravovat stolování, v nízkém dřezu si myjí nádobí, vše s mottem Montessori pedagogiky – Pomoz mi, abych to dokázal sám. Připravena je i druhá místnost pro děti 1 – 2 roky s vybavením určeným pro tento věk. Hodně času tráví venku, na školní zahradě i v přírodě. O děti se stará učitelka se vzděláním v předškolní pedagogice, 16,5 hod týdně jí pomáhá další chůva v exponovaných časech. Výhodou je, že má další úvazek v organizaci a může si pracovní úkoly přizpůsobit potřebě provozu mikrojeslí. Na zástupy je k dispozici další chůva na DPČ. V mikrojeslích se během týdne střídá 8 dětí, které mají pevně rozvržené dny. Základní a mateřská škola má vlastní školní jídelnu, kde si rodiče dětí z mikrojeslí mohou také objednávat stravu za 85 Kč na den – oběd a 2 svačiny. Rodiče se mezi sebou znají a vycházejí si vstříc, když někdo např. onemocní, píše ostatním, že je volno. Rodiče se také podílejí na rozhodování o činnosti, pravidelně 1x měsíčně se koná snídaně s p. ředitelkou, které se účastní zástupci rodičů dětí ze školy, školky i mikrojeslí. Několikrát ročně pořádají akce pro celé rodiny.

12. 9. 2017 jsme navštívily mikrojesle, které provozuje organizace Rodina v Kolíně, z. s. ve velmi pěkně zrekonstruované vilce se zahradou v klidné části města. Tato organizace má s péčí o děti a službami pro rodinu již letité zkušenosti. Při zřizování mikrojeslí však narazili na nečekaný problém – sousedé původně odmítali kolaudaci domu pronajatého pro provoz rodinného centra a péče o děti. Rodinné centrum tedy zůstalo na původním místě v centru města a sousedské vztahy jsou nakonec velmi dobré, péče o děti probíhá totiž v době, kdy jsou všichni v práci, a děti tak nikoho neruší. Na plný úvazek se zde o děti stará muž. Provozní doba mikrojeslí je 9 hodin, na poloviční úvazek na DPČ je k dispozici další chůva, která flexibilní pracovní dobu přizpůsobuje aktuální potřebě – dokrytí provozní doby, pomoc při plném provozu s menšími dětmi, zástup v době dovolené. Oba jsou absolventy zkoušky profesní kvalifikace Chůva, pečující muž si dále rozšiřuje kvalifikaci studiem předškolní pedagogiky. Stravu zajišťují z části rodiče, z části organizace, přispívají 35 Kč denně. Pro pobyt venku využívají vlastní soukromou zahrádku, kde měli v létě i bazének a kde plánují časem s dětmi pěstovat zeleninu, chodí také na delší procházky a na dětské hřiště. Pro děti, které ještě mnoho neujdou, je k dispozici kočárek pro dvojčata, pečující muž se však nerozpakoval ani využít šátek, v kterém nosil roční dítě.

Fotogalerie:

6. 9. 2017 jsme navštívily Mikrojesle Brno – sever, dva měsíce po zahájení provozu. Mikrojesle mají pronajaté prostory v rodinném domě spolu s dětskou skupinou provozovanou stejným zřizovatelem – Život v 21. století, z. s. Rekonstrukce bytu byla náročnější a nákladnější, než se zdálo původně, ale zřizovatel zvládl vše i za podpory městské části do plánovaného termínu otevření. Vybavení splňuje hygienickou vyhlášku pro malé dětské skupiny. Prostory jsou zařízeny moderním dětským dřevěným nábytkem, postupně se dovybavují hračkami a doplňují dekorace, k dispozici je i soukromá zahrada, která je zatím ve výstavbě, děti chodí na vycházky do blízkých parků, mají na výběr hned ze tří. V průběhu týdne se v mikrojeslích střídá 5 dětí ve věku 1,5 – 3 roky, které nechodí každý den, kapacita v tuto chvíli není zcela naplněna, přijímají další přihlášky. Celodenní strava stojí 84 Kč, zajišťuje ji firma Vitalite, oceněná jako zdravá jídelna, rodiče mají výběr z klasického, vegetariánského i bezlepkového menu. Rodiče si ale mohou i vybrat variantu, že budou stravu zajišťovat sami. Plán výchovy a péče je podobný jako v dětské skupině, jen přizpůsobený věkové kategorii dětí v mikrojeslích a jejich individuálním možnostem a potřebám.

Fotogalerie:

16. 8. 2017 jsme navštívily mikrojesle zřízené Centrem pro mladou rodinu Milísek v Milevsku, které jsou jediným pilotním zařízením v Jihočeském kraji. Ačkoli otevřeli teprve v červenci, je provoz v plném proudu, je patrné, že spolek má s péčí o předškolní děti a službami pro rodinu zkušenosti. Již 8 let provozují soukromé jesličky Milísek pro 15 dětí. Nyní rozšířili kapacitu o mikrojesle, které mohou navštěvovat mladší děti a děti se specifickými potřebami, které potřebují individuální péči. Pro prázdninový provoz je zapsáno 7 rodin s 9 dětmi, které se střídají, o péči je zájem, když se ráno dítě pro nemoc omluví, na telefonickou výzvu službu ráda využije další rodina. Obědy budou ve školním roce dovážet ze školy za 50 korun, svačiny připravují rodiče sami. Obě pečující osoby jsou certifikovanými chůvami a dále se vzdělávají, kromě pravidelných kurzů první pomoci se chystají např. na kurz logopedie, rády využívají i seminářů v rámci projektu, kde si navíc mohou vyměňovat zkušenosti s provozem mikrojeslí. Děti jsou co nejčastěji venku, za pěkného počasí mají kromě vycházky i program a svačinku na zahradě. Pro komunikaci s rodiči a veřejností využívají hodně facebook, kde je zdokumentován celý proces úpravy prostor a příprav na zahájení provozu. Rodiny využívající mikrojesle se setkávají i při akcích organizovaných Milískem pro rodiny z Milevska a okolí.

Stejný den jsme ještě přijaly pozvání do nejmenší obce, v které se mikrojesle nacházejí. Miřetice ve Středočeském kraji mají jen 173 obyvatel. Zdejší mikrojesle jsou komunitního typu, zřídili je sami rodiče, kteří potřebovali zajistit péči o děti, aby mohli sladit rodinu a zaměstnání. Nejbližší školka je ve Vlašimi a není zde dost místa pro všechny děti, už vůbec ne pro ty malé. Od obce dostali zdarma k užívání pobytovou místnost v místní hasičárně, kterou bylo potřeba upravit. Pan starosta zřízení mikrojeslí velmi vítá, osobně například pomáhal vylepovat plakáty na den otevřených dveří. Zájem o mikrojesle mají i rodiny z okolí, ty ale mohou jen doplnit kapacitu, přednost mají miřetičtí. Celkem se v mikrojeslích střídá 13 dětí, pro flexibilní plánování využívají online kalendář. Obědy i svačiny zajišťuje každá rodina sama, zřizovatelé hledají nyní možnost, jak stravování zajistit jinak. Chůvy zde pečují i o vlastní děti stylem montessori pedagogiky, postupně doplňují pomůcky, na jejich výrobě se podílejí i rodiče dětí navštěvujících mikrojesle. Zázemí mají miřetické mikrojesle jednoduché, o to víc využívají okolní krásnou přírodu.

Fotogalerie: Mikrojesle Milísek v Milevsku

Fotogalerie: Mikrojesle Miřetice

Bobříci – mikrojesle Brandýského Matýska se nacházejí nedaleko od centra Staré Boleslavi v rodinném domě, který majitelé pronajímají s možností využití zahrádky. V blízké dostupnosti se nachází hřiště, stáj s koníky v lesoparku a jezírko s kachnami, kam se chodí pravidelně dívat. Chůvám při přemisťování s malými dětmi pomáhají zejména dva dvojité kočárky, které se podařilo uhradit z projektu. Pečují zde totiž i o menší děti, v současnosti jsou však v zařízení převážně děti kolem dvou let. Kapacita je plně obsazena, přes prázdniny se střídá 10 dětí, na začátku školního roku některé přejdou do školky a již mají doplněn pořadník o další zájemce. Stravu rodiče odebírají za 70 korun na den. Spolek se kromě mikrojeslí věnuje mnohým aktivitám pro rodiny s dětmi, vede tábory, výlety, dětské skupiny a družiny. Díky zkušenostem je například při výpadku chůvy zajištěn plynulý provoz, což oceňují zejména rodiče. Vznik nových mikrojeslí ocenili i starosta s místostarostou, kteří se byli na děti podívat. S kolektivem dětí pracují zřizovatelky a chůvy dle aktuální potřeby, starším dětem, kterým by vyhovoval větší kolektiv, mohou nabídnout místo v dětské skupině a uvolnit místo pro další zájemce.

Fotogalerie:

Ekolandia o.p.s. má se vzděláváním a péčí o děti již zkušenosti, dalo by říci, že trošku nevšední. Kromě dvou mikrojeslí, které zřídil v Čelákovicích a Brandýse nad Labem, vede ještě dvě ekoškolky zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Děti tráví čas ve společné zahradě, která kromě domácích zvířátek, pěstování ostružin a bylinek nabízí i pobyt v altánku či jurtě postavené přímo na zahradě. K dispozici mají velké prostory a bohaté zázemí i pro rodiče v případě potřeby adaptace dítěte v mikrojeslích. Děti si na zahradě hrají společně s dětmi ze školky a také někdy využívají společnou kuchyňku k obědům. Dětem se věnují tety, které je kromě běžných aktivit seznamují i s environmentální výchovou. Pracovnice projektu zapojily do mikrojeslí i město, místostarosta se stal členem pracovní skupiny a společně s vedoucí ze sociálního odboru přišel mikrojesle i navštívit. V mikrojeslích se střídá pravidelně 8 dětí kolem dvou let, na nový režim si právě zvyká také roční holčička. V obou zařízeních je pracovní doba 7-17 hod, což oceňují zejména rodiče pracující v Praze. Ekolandia o.p.s. má i vlastní gastronomické služby zaměřené na zdravé stravování. Rodiče hradí stravu, 80 Kč za celodenní stravu a pitný režim, nebo připravují stravu sami.

Fotogalerie: Mikrojesle Čelákovice

Fotogalerie: Mikrojesle Brandýs nad Labem

V průběhu srpna jsme zavítaly do Královehradeckého a Pardubického kraje, kde jsme navštívily další čtyři zařízení. Jako první jsme navštívily obecní mikrojesle ve Všestarech, které se nachází v prostorném bytě a k dispozici mají i tělocvičnu, ve které s dětmi pravidelně cvičí. O službu je veliký zájem a díky chytrému online rezervačnímu systému pro rodiče se v současnosti v zařízení střídá 11 dětí od těch nejmenších zhruba do dvou let. Jak již bývá pravidlem, zaměstnanci zde pečují i o vlastní děti. S dětmi plánují výlety, mají tvůrčí dílničku a skrze precizně propracovaný plán péče a výchovy se seznamují i s principy environmentální výchovy. Paní zřizovatelka úzce spolupracuje se starostou obce a společně plánují do budoucnosti fungování mikrojeslí při obecní mateřské školce, ve které se v současnosti již pečuje o téměř třetinu dětí pod tři roky. Za službu se nic neplatí, rodičům na obědy přispívá obec částkou 25 Kč, rodiče tedy uhradí za celodenní stravu kolem 30 Kč.

Mikrojesle ve Smiřicích a v Holicích vede zřizovatelka s dlouholetou tradicí ve vedení soukromé mateřské školky. Ve Smiřicích jsou mikrojesle situované v prostorech bývalých jeslí, které město poskytlo mikrojeslím zadarmo. Zařízení je prostorné a navíc se k němu pojí i větší zahrada. Město přispívá na každé dítě měsíčně částku kolem 1500 Kč, díky tomu rodiče hradí pouze stravu cca 50 Kč za svačinku i oběd. O děti zde pečují vychovatelky a na pomoc v době zástupu vypomáhá pedagožka. Mikrojesle v současnosti navštěvují děti kolem dvou let a momentálně je kapacita obsazena čtyřmi dětmi, které se pravidelně střídají. Od září očekávají nástup dalších dětí, nejmenší holčičce bude 8 měsíců. V Holicích se mikrojesle nacházejí přímo u mateřské školky v slunečném obecním bytě, který město pronajalo zdarma. Město přispělo provozu vybudováním sociálního zařízení. Rodiče hradí měsíčně částku 1000-1500 Kč za energie a mohou využít zajištění svačinky na celý den za 40 Kč, oběd nosí sami. Uplatnění zde našly dvě pečující osoby, které si rozšířily svoji kvalifikaci o profesi chůvy a podstoupily přípravný kurz a zkoušku, která jim byla hrazená z projektu.

Jako poslední jsme navštívily mikrojesle v Habřině, které zřídila obec s 308 obyvateli. O službu mají zájem i rodiče z okolních obcí. Do budoucnosti plánuje paní starostka některým žádostem do naplnění kapacity vyhovět. Mikrojesle jsou situované v obecních prostorech a jsou vybavené velice útulně a navozují atmosféru rodinného prostředí. Ruku k dílu přiložili i místní obyvatelé a zaměstnanci obce a společnými silami prostory rekonstruovali a zařídili. Obec udělala pro mikrojesle sbírku a rodiče darovali kromě hraček i kočárek, přebalovací pult a různé pomůcky. V současnosti navštěvují mikrojesle děti kolem dvou let a pečují o ně dvě chůvy. Rodiče hradí 20 korun za hodinu, nosí stravu a zabezpečují pro děti čisté lůžkoviny. Pečující osoby se byly podívat v mikrojeslích ve Všestarech, kde získaly cenné zkušenosti.

Fotogalerie: Mikrojesle Všesličky ve Všestarech

Fotogalerie: Mikrojesle miniMIMIS (Smiřice)

Fotogalerie: Mikrojesle  miniMIMIS (Holice)

Fotogalerie: Mikrojesle Habřina

 

1. 8. 2017 jsme se v Kroměříži seznámily s provozem zařízení v konceptu 3 skupin mikrojeslí v jednom domě, provoz byl zahájen 1. 7. 2017. Každá skupina má k dispozici svoji bytovou jednotku. O 4 děti se stará jedna stálá chůva a na pomoc v časech vycházky, oběda a usínání jí přichází další posila. Děti i chůvy se vzájemně znají, setkávají se na velké zahradě, kterou čeká ještě vybudování zeleninového záhonku a časem i ZOO koutku, nebo při společných vycházkách. O místo v mikrojeslích byl velký zájem, jak ze strany rodičů, tak zájemkyň o zaměstnání. Bez reklamy se přihlásilo 18 dětí na 12 míst, všechny mohli uspokojit díky sdíleným místům. Polovina dětí je ve věku 1,5 roku, 2 jsou mladší než jeden rok, od září přibyde i 6měsíční miminko. S pečujícími osobami jsou děti, rodiče i zřizovatelky velmi spokojené, však si mohli vybírat mezi 50 přihlášenými. Ačkoli jsou všechny „tety“ již kvalifikované (pedagožka, zdravotnice, chůva), považují zřizovatelky rekvalifikační kurz pro chůvy za dobře složený pro praxi a chtějí, aby se společně všichni znovu proškolili, chystají se i na kurz Montessori pedagogiky. Plán výchovy a péče je realizován prostřednictvím plánu individuální podpory, inspirací byla příručka pro zřizovatele mikrojeslí, vydaná v rámci projektu. Rodiče si mohou vybrat, zda budou stravu zajišťovat sami, nebo si ji objednají za 55 Kč na celý den. Organizace Pro Kroměříž, z.s. spolupracuje také s úřadem práce a na pomocné pozice zaměstnávají zdravotně znevýhodněné osoby na VPP.

Fotogalerie:

Vsetínské mikrojesle zřizuje Rodinné a mateřské centrum Vsetín, je to organizace s dlouhou tradicí (činnost zahájila 3. 9. 2001)a širokým spektrem služeb pro rodinu od volnočasových a komunitních aktivit, přes vzdělávací až po sociální služby s pověřením SPOD. Mikrojesle toto spektrum vhodně doplňují – v centru se vždy svěřovali rodiče s tíživou situací, když se nemohli z důvodu péče o dítě vrátit do zaměstnání, několika rodičům již dříve centrum vypomohlo krátkodobou nepravidelnou péčí o dítě, než se podařilo situaci vyřešit. O místo v mikrojeslích byl velký zájem, dva měsíce před plánovaným otevřením ukončili příjem přihlášek při počtu 20. O přijetí dítěte rozhodovala komise,
v které zasedl pan tajemník a vedoucí odboru školství jako zástupci partnera projektu. Velkou výhodou je možnost zajištění velmi pozvolné adaptace pro děti, které to potřebují, prostřednictvím rodinného centra. Mikrojesle pravidelně navštěvují 4 děti v celodenní docházce od 7:30 do 15:30 hod. ve věku 2-3 roky, od září se uvolní místo a hned nastupuje další v pořadí, roční holčička. Rodiče si mohli vybrat, zda budou nosit dětem stravu sami, nebo využijí nabídky místní školky, kdy mají za 60 Kč oběd i obě svačinky. Výchovnou péči zajišťuje hlavní pečovatelka na celý úvazek a další 2 se střídají na částečný úvazek. Roční plán výchovy a péče mají rozpracován do podrobnějších měsíčních bloků a přizpůsobují jej individuálně potřebám jednotlivých dětí. Naše návštěva se uskutečnila 1 .8. 2017, mikrojesle jsou v provozu od dubna 2017.

Fotogalerie:

Obce sdružené v MAS Rožnovsko využily zkušeností této organizace a podaly žádost prostřednictvím partnerství s místní akční skupinou. Realizace 6 projektů umožňuje podělit se o některé náklady spojené s řízením a organizací a zařizováním provozoven. Ze strany obcí byl zájem o vytvoření míst především pro děti, které se nedostanou do MŠ. Mikrojeslemi zřízenými v Zašové, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Hutisku-Solanci a Horní Bečvě nás 1. 8. 2017, tedy přesně měsíc po zahájení provozu, provedli zástupci MAS Rožnovsko. Provoz se pomalu rozbíhá, vzhledem k prázdninám nyní není ve všech zařízeních zcela naplněna kapacita. Zařízení jsou v provozu většinou od 7 do 15 hod., někde od 6 do 14 hod., podle potřeby rodičů. Všechny pečující osoby jsou kvalifikované, jsou mezi nimi učitelky z MŠ, i absolventky kurzu pro chůvy, který byl zaměřen na Montessori pedagogiku. Aktuálně se na práci v mikrojeslích připravuje v kurzu i jedna právnička, která se chce v období, kdy má vlastní malé dítě, věnovat péči o děti profesionálně. Pracovní uplatnění v mikrojeslích našly i další 3 maminky malých dětí. Příspěvky od rodičů nejsou vybírány, doplňují pouze spotřební hygienický materiál pro děti. Stravu zajišťují rodiče sami. V Zašové jsou otevřeny 2 skupiny mikrojeslí. Prostor našly v Orlovně, kde mají k dispozici kromě vlastních místností i velmi prostornou hernu mateřského centra, které ji využívá jen 2 hodiny týdně. Ve Valašském Meziříčí a Horní Bečvě jsou mikrojesle umístěny v budově školy, v Hutisku je herna mikrojeslí ve zdravotním středisku, nehrozí zde riziko nákazy, ordinují tu jen zubní a ženský lékař. V Rožnově pod Radhoštěm získala MAS pro realizaci projektu k dispozici přízemí rodinného domu se zahradou.

Fotogalerie: Mikrojesle  Horní Bečva

Fotogalerie: Mikrojesle Hutisko Solanec

Fotogalerie: Mikrojesle Rožnov pod Radhoštěm

Fotogalerie: Mikrojesle Valašské Meziříčí

Fotogalerie: Mikrojesle Zašová I. a II.

25. července 2017 jsme se seznámily s provozem 4 mikrojeslí zřizovaných mateřským centrem Miniklub Znojmo, které ve městě působí již od roku 2013 a nabízí různé aktivity pro děti a rodiče, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí, dopolední miniškoličky pro děti od 2 let a příměstských táborů. Péči o děti nyní chtějí ukotvit formou mikrojeslí pro děti od 6 měsíců do 4 let, a také dětské skupiny převážně pro děti od 4 do 5 let. Mikrojesle Centrum a Mikrojesle Pasáž Alfa jsou v provozu od března 2017, Mikrojesle IPP od dubna 2017. Prostory byly hledány cíleně z důvodů dostupnosti v různých částech Znojma – v centru města, blízko úřadu práce a na okraji města v industriální zóně, všechny mají kapacitu zcela naplněnu vždy 3 dětmi se stálou docházkou a dalšími 2 dětmi, které se střídají v průběhu týdne. V 30 km vzdáleném Hevlíně jsou mikrojesle v provozu od května 2017, dostali nevyužité prostory areálu Kinderwelt firmy Excalibour, zde bude kapacita naplněna od září 2017. Většina dětí je ve věku 1,5-2,5 roku, pečují ale i o 10měsíční holčičku. Všechna zařízení mají provozní dobu od 6:30 do 16:30 hod. O děti se starají pečovatelky se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním, 3 mají také kurz a zkoušku profesní kvalifikace pro chůvy. Střídají se po 5 hodinách, často zůstávají dobrovolně déle nebo přicházejí dříve, protože je jejich práce moc baví. Na zástup jsou k dispozici další chůvy na DPP. Rodiče neplatí žádné příspěvky, ale nosí dle potřeby dětem hygienický materiál, sirup apod. Jídlo zajišťují rodiče pro děti sami. Děti mají možnost vycházek do parku či na dětské hřiště, pro mikrojesle v průmyslové zóně byla domluvena spolupráce s nedalekým dětským domovem, který má vlastní zahradu s průlezkami. 3 znojemské mikrojesle spolupracují, chystají se například na společný výlet.

Fotogalerie: Mikrojesle pasaž Alfa

Fotogalerie: Mikrojesle Centrum

Fotogalerie: Mikrojesle  IPP

Fotogalerie: Mikrojesle  LAA Bomba

 

Se vznikem a provozem mikrojeslí Čtyřlístek nás 26. 7. 2017 seznámily členky Spolku pro alternativní vzdělávání Jemnice. Vznik mikrojeslí reaguje na nedostupnost péče o děti mladší 3 let v obci, pro místní školku je obtížné přijímat děti, které nejsou samostatné a připravené na vzdělávání. Sehnat prostory nebylo jednoduché, obec je zajistit nemohla. Nakonec pomohl soukromý subjekt poskytnutím nově zrekonstruovaných prostor za symbolické nájemné. Výhodou z hlediska bezpečnosti pro děti je zde způsob topení pomocí stropních panelů. Zelenou čtyřlístkovou hernu navštěvuje střídavě 8 dětí ve věku 1-2,5 roku. V péči se střídají dvě vysokoškolsky vzdělané pedagožky, které zároveň pečují i o své dítě. Na podzim se do péče zapojí další chůva, která si ještě kvalifikaci potřebuje doplnit. Finanční příspěvky na provoz od rodičů nejsou vybírány, stravu dětem zajišťují rodiče sami. Po čase se rodiče domluvili tak, že oběd připravuje každý sám, s přípravou svačinek se střídají, aby měly děti jídlo jednotné. V červnu se mohly rodiny vzájemně poznat na společném výletě.

Fotogalerie:

26. 7. 2017 jsme navštívily novoměstské mikrojesle, které jsou jedním ze dvou pilotních zařízení v Kraji Vysočina, jedná se o mikrojesle v domácím prostředí, umístěné v rodinném domku s velkou zahradou. Otevřeno mají od 8 do 16 hod. Zájem ze strany rodičů je mnohem větší, než může kapacita zařízení poskytnout, na volné místo se ptají již těhotné maminky. Od ledna 2018 mají rezervováno místo 2 děti, kterým bude v době nástupu 7 měsíců. Aktuálně navštěvují mikrojesle 2 děti pravidelně každý den, o další 2 místa se dělí 6 dětí. Nejmladší holčičce je 1 rok, nejstarší od září nastoupí do MŠ. Starosta města novou službu péče o děti vítá, osobně se účastnil slavnostního zahájení provozu. Zařídil, že dětem z místní MŠ přivážejí 2 x denně stravu – dopolední svačinku a oběd s odpolední svačinou. Rodiče si jídlo objednávají přímo přes elektronický systém školky. V mikrojeslích nejsou žádné poplatky vybírány. V péči o děti se střídají a vzájemně spolupracují 2 osoby, jedna zdravotní sestra s praxí v péči o děti v ČR i zahraničí a druhá absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jak je to jen možné, jsou děti venku, ať už na zahradě s dřevěnými herními prvky a záhonkem, kde pěstují hrášek a dýni, nebo vybaveni gumáčky zkoumají místní potok. O tom, co děti dělaly a jaké básničky nebo písničky se právě učí, se rodiče dozvídají e-mailem, v uzavřené diskusní skupině na facebooku, nebo při schůzkách pro rodiče, které se za šest měsíců realizace projektu konaly již čtyřikrát.

Fotogalerie:

19. července jsme navštívily Mikrojesle Mraveneček ve Velké Bystřici u Olomouce. Mikrojesle jsou situované v rodinném domě v krásném zrekonstruovaném podkrovním prostoru a mají otevřeno od 7 do 17 hod. O mikrojesle je zde velká poptávka, nahlášených je zhruba 7 dětí. V zařízení našly uplatnění při mateřské dovolené obě pečující osoby, které zde pečují i o své vlastní děti. Obě si v rámci projektu udělaly kurz profesní kvalifikace Chůvy a poté úspěšně složily zkoušku. Rodiče hradí 60 Kč za celodenní stravu a pitný režim a jednou za půl roku přispějí na nákup potřebné drogerie. Zřizovatelka mikrojeslí připravuje pro děti po dohodě s rodiči výlety, děti se již byly podívat v zoologické zahradě v nedalekém okolí. Rodiče velice oceňují zejména velikou zahradu s ohništěm i bazénkem, které mohou děti využívat.

Fotogalerie:

18. července jsme také navštívily Mikrojesle Lvíček v Moravském Berouně v Olomouckém kraji, které svojí pracovní dobu stanovenou od 8 do 16:30 hod. mohou po dohodě přizpůsobit rodičům dle potřeby. Největší zájem o službu je brzy ráno, kdy rodiče spěchají do práce. Mikrojesle navštěvují děti od jednoho roku, ostatní děti mají kolem dvou let. V září nastoupí do zařízení na pár hodin denně i šestiměsíční dítě. O děti pečují dvě osoby, které si na žádost zřizovatelky mikrojeslí udělaly nad rámec potřebného vzdělání i kurz profesní kvalifikace Chůvy. Obec poskytla zařízení prostory v domě, ve kterém se nachází další sociální služby a také přislíbila pronájem prostoru před domem, kde plánují vybudování menší zahrádky a pískoviště. Strava pro děti je zajištěná dovozem z nejbližší mateřské školky za 50 Kč (oběd), nebo ji zajišťují rodiče. Pro rodiče, kteří by se rádi zúčastnili společného programu s dětmi plánují do budoucnosti společné besídky a dílničky.

Fotogalerie:

Dne 18. července jsme v Bruntálu v Moravskoslezském kraji navštívily Mikrojesle – Staré město, které zřídila obec ve spolupráci s paní ředitelkou místní MŠ. Mikrojesle sídlí v budově společně s mateřskou školkou, což je pro rodiče výhodou, protože je možné využít nabídky celodenní stravy ze školní kuchyně za 50 Kč. Další příspěvky za službu rodiče neplatí. O děti pečuje od 7 do 16 hod. kromě diplomované zdravotní sestry další pracovnice, která zde díky absolvování kurzu profesní kvalifikace Chůvy našla místo na zkrácený úvazek. O zařízení je velký zájem, přednostně jej navštěvují děti kolem roku a půl, ale pečují i o jedno desetiměsíční dítě. Pro děti z mikrojeslí a školky je zde k dispozici prostorná zahrada.

Fotogalerie:

27. června proběhla návštěva v druhých mikrojeslích zřizovaných obecně prospěšnou společností Pro Jesle – care & edu, tentokrát ve Středočeském kraji. Prostory v nevyužité části školky nabídlo mikrojeslím město. Díky tomu, že se o této nové službě v péči o předškolní děti začalo více mluvit v médiích, bylo navázání spolupráce jednodušší. Po rekonstrukci se v těchto prostorách podařilo dětem vytvořit skutečně krásné prostředí. Provoz byl zahájen 2. 5. 2017. Otevřeno je od 8 do 16:00 hod., zřizovatel je připraven čas přizpůsobit potřebám rodičů. Zatím docházejí pravidelně každý den tři děti, mají prostor pro klidnou adaptaci, protože se na celodenní docházku teprve chystají. Stará se o ně 1 pečovatelka se zdravotnickým vzděláním, další se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním je k dispozici na zástup. Dětí je přihlášeno celkem 9, některé se budou v průběhu týdne střídat, některé se hlásí pro případ uvolnění místa. V evidenci je už i zájemce o docházku od února 2018. Žádné příspěvky nejsou vybírány, stravu dětem zajišťují rodiče. Ke hrám venku slouží vymezená část zahrady, v odpoledních hodinách pak je možné využít i herní prvky v části, která patří MŠ.

Fotogalerie:

22. června jsme si prohlédly prostory a seznámily se s rozbíhajícím se provozem mikrojeslí ProJesličky Praha 9, které zřizuje Pro Jesle – care & edu o.p.s.. Jedná se zatím o čtvrté otevřené mikrojesle v Praze, provoz byl zahájen 1. 5. 2017, ale kapacita zařízení se teprve plní. Provozní doba je nyní od 8 do 16:30 hod., zřizovatel je připraven ji přizpůsobit potřebám rodičů přihlášených dětí. Těch je zatím 5 – jedno 9měsíční již mikrojesle využívá, dvoje dvouletá dvojčata začnou s pravidelnou docházkou od července. Děti nebudou v zařízení většinou celých 8 hodin, další maminka i vzhledem ke své nepravidelné pracovní době využije pro svou dceru možnost péče v době, kdy bude volná kapacita. O děti se stará jedna pečovatelka s pedagogickým vzděláním, další je k dispozici na zástup. Příspěvky od rodičů nejsou vybírány, stravu a hygienické potřeby si zajišťují rodiče pro své děti sami. K dispozici je i oplocený venkovní prostor a nedaleké dětské hřiště.

Fotogalerie:

19. června jsme navštívily mikrojesle SUNRISE v Brně – Černovicích, které zřídil SUNRISE evropský nadační fond. Mikrojesle SUNRISE patří mezi troje první mikrojesle, které zahájily svůj provoz v lednu 2017. Provozní doba zařízení je od 7 do 17 hod., o děti se starají dvě pečující osoby s profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Svoji činnost zvládají v rámci 1,5 pracovního úvazku. V současné době mají v evidenci 10 dětí, které se během pracovního týdne střídají. Mikrojesle SUNRISE žádné příspěvky od rodičů nevybírají, o stravu se starají pouze rodiče. Za podpory rodičů se jim podařilo vybudovat hřiště v těsné blízkosti mikrojeslí.

Fotogalerie: