Ředitelka mikrojeslí Mateřinka: Děti jsou naše zlatíčka

Ivana Staňková zasvětila život péči o děti, v mateřské škole odpracovala 36 let. Před třemi lety otevřela ve Dvoře Králové nad Labem dětskou skupinu Mateřinka. Protože o umístění svých ratolestí měli enormní zájem hlavně rodiče dvouletých dětí a zdaleka na všechny se nedostalo, rozhodla se v prostorách bývalé banky vybudovat i stejnojmenné mikrojesle.

„Jsme malé město a za ta léta mi pod rukama prošla řada dětí, které mají dnes své vlastní děti. Možná i tohle trošku přispělo k tomu obrovskému zájmu,“ přemítá Ivana Staňková. Mikrojesle se od dětské skupiny liší tím, že je v nich méně dětí, a tudíž jsou vhodnější pro mladší děti.

Při prvním zápisu se kapacita mikrojeslí zaplnila velmi rychle, během jedné hodiny. V mikrojeslích (nejen v Mateřince, ale v mikrojeslích obecně) totiž mohou být najednou jen čtyři děti. Je to z toho důvodu, aby se pečující osoba mohla věnovat každému dítěti podle jeho individuálních potřeb. Děti, na které se během zápisu nedostalo, čekají v pořadníku, až se nějaké místo uvolní.

Uzavření mikrojeslí nesly děti těžce, stýskalo se jim

Mikrojesle Mateřinka zanedlouho oslaví první narozeniny. Aktuálně do nich chodí šest dětí. V docházce se různě střídají, tak aby bylo zachováno pravidlo čtyř. Na začátku školního roku vždy nabízejí rodičům nových dětí adaptaci a ty pak zvládají odloučení od rodiny mnohem lépe.

I v Mateřince museli kvůli koronavirové pandemii na čas provoz přerušit. Znovu otevřeli 25. května. „Dětem se moc stýskalo, rodiče nám volali nebo posílali fotky a všichni se nemohli dočkat, až zase – za určitých hygienických opatření – otevřeme,“ přibližuje ředitelka Staňková. Rodiče například dostali instrukce, jak děti předávat a vyzvedávat, aby nedocházelo ke shromažďování více osob v prostorách šaten a zachovávaly se rozestupy; dospělí musí nosit roušky a samozřejmostí je čestné prohlášení, že jsou děti zdravé.

Mateřinka funguje od pondělí do pátku. Každý den začíná v Mateřince stejně – děti se shromáždí v kruhu a řeknou si básničku: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den, dneska zlobit nebudem“. Následuje cvičení na hudbu, přičemž každý týden se nese v duchu jednoho tématu. Například v týdnu „Bacil Cecil“ si děti uvědomují rizika nemocí, učí se správně mýt ruce, čistit zoubky, pečovat o své zdraví a zahrají si pohybovou hru „Bába Chřipka“. K tomu všemu využívají obrázky a plyšového kamaráda Emílka, maskota třídy. Správné hygienické návyky jako důkladné a časté mytí rukou se jim teď bude opravdu hodit.

Pak následuje svačina a didaktická chvilka se skládačkami, knihami a časopisy. „Využíváme hlavně prožitkové učení formou pobytu venku – navštěvujeme městský park, les, zahrádku, kde pěstujeme různé plodiny, nebo městský útulek, kam děti nosí pejskům pamlsky, krmí tu kozy a už se svezly i na poníkovi,“ vypočítává Ivana Staňková. Mohou také využívat hřiště s umělým povrchem, které patří k nedaleké škole. Některé děti jdou po obědě domů, jiné čeká odpolední spánek. Mateřinka zavírá ve čtyři hodiny odpoledne.

Z korun stromů na výlet po Labi

Děti také pravidelně navštěvují dvorskou zoo, kde mají už svá oblíbená místa a pozorují, jak rostou mláďata. Vypravily se i do Janských Lázní na stezku v korunách stromů nebo se plavily lodí po Labi. Pro rodiče pořádá vedení Mateřinky besídky – mikulášskou, vánoční, ke dni maminek… Rodiče se zapojují i do dalších aktivit, třeba v soutěži Stříbrná Zeměkoule společně nasbírali 33 kg hliníkového odpadu.

Aby mohli rodiče mikrojesle využívat, musí pracovat (podnikat), nebo si práci aktivně hledat, případně studovat. Provoz mikrojeslí je dotován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, a tak se rodiče většinou podílejí pouze na úhradě nákladů za stravování. Mateřinku většinou navštěvují děti z blízkého okolí. Hodně pomohla dvěma rodinám, které musely do té doby s dětmi složitě dojíždět do jeslí ve dvacet kilometrů vzdáleném Trutnově. „Péče o děti je zodpovědná a náročná. Když ale přijdete ráno do práce a děti se k vám radostí ženou, tak víte, že je vše, jak má být,“ neskrývá svou spokojenost s volbou profese Ivana Staňková. A na co se mohou děti těšit po nedobrovolné karanténě? V červnu je čeká třeba karneval v maskách anebo návštěva zámku Kuks.

Ředitelka mikrojeslí Mateřinka: Děti jsou naše zlatíčka

Ivana Staňková zasvětila život péči o děti, v mateřské škole odpracovala 36 let. Před třemi lety otevřela ve Dvoře Králové nad Labem dětskou skupinu Mateřinka. Protože o umístění svých ratolestí měli enormní zájem hlavně rodiče dvouletých dětí a zdaleka na všechny se nedostalo, rozhodla se v prostorách bývalé banky vybudovat i stejnojmenné mikrojesle.

„Jsme malé město a za ta léta mi pod rukama prošla řada dětí, které mají dnes své vlastní děti. Možná i tohle trošku přispělo k tomu obrovskému zájmu,“ přemítá Ivana Staňková. Mikrojesle se od dětské skupiny liší tím, že je v nich méně dětí, a tudíž jsou vhodnější pro mladší děti.

Při prvním zápisu se kapacita mikrojeslí zaplnila velmi rychle, během jedné hodiny. V mikrojeslích (nejen v Mateřince, ale v mikrojeslích obecně) totiž mohou být najednou jen čtyři děti. Je to z toho důvodu, aby se pečující osoba mohla věnovat každému dítěti podle jeho individuálních potřeb. Děti, na které se během zápisu nedostalo, čekají v pořadníku, až se nějaké místo uvolní.

Uzavření mikrojeslí nesly děti těžce, stýskalo se jim

Mikrojesle Mateřinka zanedlouho oslaví první narozeniny. Aktuálně do nich chodí šest dětí. V docházce se různě střídají, tak aby bylo zachováno pravidlo čtyř. Na začátku školního roku vždy nabízejí rodičům nových dětí adaptaci a ty pak zvládají odloučení od rodiny mnohem lépe.

I v Mateřince museli kvůli koronavirové pandemii na čas provoz přerušit. Znovu otevřeli 25. května. „Dětem se moc stýskalo, rodiče nám volali nebo posílali fotky a všichni se nemohli dočkat, až zase – za určitých hygienických opatření – otevřeme,“ přibližuje ředitelka Staňková. Rodiče například dostali instrukce, jak děti předávat a vyzvedávat, aby nedocházelo ke shromažďování více osob v prostorách šaten a zachovávaly se rozestupy; dospělí musí nosit roušky a samozřejmostí je čestné prohlášení, že jsou děti zdravé.

Mateřinka funguje od pondělí do pátku. Každý den začíná v Mateřince stejně – děti se shromáždí v kruhu a řeknou si básničku: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den, dneska zlobit nebudem“. Následuje cvičení na hudbu, přičemž každý týden se nese v duchu jednoho tématu. Například v týdnu „Bacil Cecil“ si děti uvědomují rizika nemocí, učí se správně mýt ruce, čistit zoubky, pečovat o své zdraví a zahrají si pohybovou hru „Bába Chřipka“. K tomu všemu využívají obrázky a plyšového kamaráda Emílka, maskota třídy. Správné hygienické návyky jako důkladné a časté mytí rukou se jim teď bude opravdu hodit.

Pak následuje svačina a didaktická chvilka se skládačkami, knihami a časopisy. „Využíváme hlavně prožitkové učení formou pobytu venku – navštěvujeme městský park, les, zahrádku, kde pěstujeme různé plodiny, nebo městský útulek, kam děti nosí pejskům pamlsky, krmí tu kozy a už se svezly i na poníkovi,“ vypočítává Ivana Staňková. Mohou také využívat hřiště s umělým povrchem, které patří k nedaleké škole. Některé děti jdou po obědě domů, jiné čeká odpolední spánek. Mateřinka zavírá ve čtyři hodiny odpoledne.

Z korun stromů na výlet po Labi

Děti také pravidelně navštěvují dvorskou zoo, kde mají už svá oblíbená místa a pozorují, jak rostou mláďata. Vypravily se i do Janských Lázní na stezku v korunách stromů nebo se plavily lodí po Labi. Pro rodiče pořádá vedení Mateřinky besídky – mikulášskou, vánoční, ke dni maminek… Rodiče se zapojují i do dalších aktivit, třeba v soutěži Stříbrná Zeměkoule společně nasbírali 33 kg hliníkového odpadu.

Aby mohli rodiče mikrojesle využívat, musí pracovat (podnikat), nebo si práci aktivně hledat, případně studovat. Provoz mikrojeslí je dotován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, a tak se rodiče většinou podílejí pouze na úhradě nákladů za stravování. Mateřinku většinou navštěvují děti z blízkého okolí. Hodně pomohla dvěma rodinám, které musely do té doby s dětmi složitě dojíždět do jeslí ve dvacet kilometrů vzdáleném Trutnově. „Péče o děti je zodpovědná a náročná. Když ale přijdete ráno do práce a děti se k vám radostí ženou, tak víte, že je vše, jak má být,“ neskrývá svou spokojenost s volbou profese Ivana Staňková. A na co se mohou děti těšit po nedobrovolné karanténě? V červnu je čeká třeba karneval v maskách anebo návštěva zámku Kuks.

Ředitelka mikrojeslí Mateřinka: Děti jsou naše zlatíčka

Ivana Staňková zasvětila život péči o děti, v mateřské škole odpracovala 36 let. Před třemi lety otevřela ve Dvoře Králové nad Labem dětskou skupinu Mateřinka. Protože o umístění svých ratolestí měli enormní zájem hlavně rodiče dvouletých dětí a zdaleka na všechny se nedostalo, rozhodla se v prostorách bývalé banky vybudovat i stejnojmenné mikrojesle.

„Jsme malé město a za ta léta mi pod rukama prošla řada dětí, které mají dnes své vlastní děti. Možná i tohle trošku přispělo k tomu obrovskému zájmu,“ přemítá Ivana Staňková. Mikrojesle se od dětské skupiny liší tím, že je v nich méně dětí, a tudíž jsou vhodnější pro mladší děti.

Při prvním zápisu se kapacita mikrojeslí zaplnila velmi rychle, během jedné hodiny. V mikrojeslích (nejen v Mateřince, ale v mikrojeslích obecně) totiž mohou být najednou jen čtyři děti. Je to z toho důvodu, aby se pečující osoba mohla věnovat každému dítěti podle jeho individuálních potřeb. Děti, na které se během zápisu nedostalo, čekají v pořadníku, až se nějaké místo uvolní.

Uzavření mikrojeslí nesly děti těžce, stýskalo se jim

Mikrojesle Mateřinka zanedlouho oslaví první narozeniny. Aktuálně do nich chodí šest dětí. V docházce se různě střídají, tak aby bylo zachováno pravidlo čtyř. Na začátku školního roku vždy nabízejí rodičům nových dětí adaptaci a ty pak zvládají odloučení od rodiny mnohem lépe.

I v Mateřince museli kvůli koronavirové pandemii na čas provoz přerušit. Znovu otevřeli 25. května. „Dětem se moc stýskalo, rodiče nám volali nebo posílali fotky a všichni se nemohli dočkat, až zase – za určitých hygienických opatření – otevřeme,“ přibližuje ředitelka Staňková. Rodiče například dostali instrukce, jak děti předávat a vyzvedávat, aby nedocházelo ke shromažďování více osob v prostorách šaten a zachovávaly se rozestupy; dospělí musí nosit roušky a samozřejmostí je čestné prohlášení, že jsou děti zdravé.

Mateřinka funguje od pondělí do pátku. Každý den začíná v Mateřince stejně – děti se shromáždí v kruhu a řeknou si básničku: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den, dneska zlobit nebudem“. Následuje cvičení na hudbu, přičemž každý týden se nese v duchu jednoho tématu. Například v týdnu „Bacil Cecil“ si děti uvědomují rizika nemocí, učí se správně mýt ruce, čistit zoubky, pečovat o své zdraví a zahrají si pohybovou hru „Bába Chřipka“. K tomu všemu využívají obrázky a plyšového kamaráda Emílka, maskota třídy. Správné hygienické návyky jako důkladné a časté mytí rukou se jim teď bude opravdu hodit.

Pak následuje svačina a didaktická chvilka se skládačkami, knihami a časopisy. „Využíváme hlavně prožitkové učení formou pobytu venku – navštěvujeme městský park, les, zahrádku, kde pěstujeme různé plodiny, nebo městský útulek, kam děti nosí pejskům pamlsky, krmí tu kozy a už se svezly i na poníkovi,“ vypočítává Ivana Staňková. Mohou také využívat hřiště s umělým povrchem, které patří k nedaleké škole. Některé děti jdou po obědě domů, jiné čeká odpolední spánek. Mateřinka zavírá ve čtyři hodiny odpoledne.

Z korun stromů na výlet po Labi

Děti také pravidelně navštěvují dvorskou zoo, kde mají už svá oblíbená místa a pozorují, jak rostou mláďata. Vypravily se i do Janských Lázní na stezku v korunách stromů nebo se plavily lodí po Labi. Pro rodiče pořádá vedení Mateřinky besídky – mikulášskou, vánoční, ke dni maminek… Rodiče se zapojují i do dalších aktivit, třeba v soutěži Stříbrná Zeměkoule společně nasbírali 33 kg hliníkového odpadu.

Aby mohli rodiče mikrojesle využívat, musí pracovat (podnikat), nebo si práci aktivně hledat, případně studovat. Provoz mikrojeslí je dotován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, a tak se rodiče většinou podílejí pouze na úhradě nákladů za stravování. Mateřinku většinou navštěvují děti z blízkého okolí. Hodně pomohla dvěma rodinám, které musely do té doby s dětmi složitě dojíždět do jeslí ve dvacet kilometrů vzdáleném Trutnově. „Péče o děti je zodpovědná a náročná. Když ale přijdete ráno do práce a děti se k vám radostí ženou, tak víte, že je vše, jak má být,“ neskrývá svou spokojenost s volbou profese Ivana Staňková. A na co se mohou děti těšit po nedobrovolné karanténě? V červnu je čeká třeba karneval v maskách anebo návštěva zámku Kuks.