Výstupy projektu

Výstupy projektu:

  1. Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti

Během projektu byl realizován celorepublikový Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti.

Průzkum byl zaměřen na tři cílové skupiny:

1. Rodiče s dětmi předškolního věku (obce s 0 – 5 tis. a 5 – 20 tis. obyvatel a města nad 100 tis.)
Cílem průzkumu bylo zjištění postojů rodičů na umístění dětí mladších tří let do mikrojeslí, zkušeností se zařízeními podobného typu (jesle či jiná zařízení pro dětí 0-4 roky). Co si myslí o možnosti dávat své dětí do péče v soukromém bytě pečující osoby, kolik by byli ochotni platit za službu, jako odbornost by měla mít pečující osoba apod.

2. Obce s 0-5 tis. a 5-20. tis. obyvatel a města nad 100 tis.
Cílem průzkumu bylo zjistit zájem obcí o službu péče o děti v mikrojeslích, zjistit zájem realizovat takové zařízení pod obcí nebo ve spolupráci s pečující osobou. Zjistit, jakým způsobem se zajímá obec o poptávku služeb péče o děti předškolního věku.

3. Pečující osoby a rodiče s malými dětmi (obce s 0 – 5 tis. a 5 – 20 tis. obyvatel a města nad 100 tis.)
Cílem průzkumu byl zjistit zájem pečujících osob a rodičů s dětmi na rodičovské dovolené zakládat
ve svém bytě mikrojesle. Zda by měli zájem realizovat takové zařízení jako OSVČ, nebo ve spolupráci s obcí, tj. jako zaměstnanci obce. Co očekávají od provozu služby mikrojeslí a jaké parametry by tato služba měla mít.

Výsledky výzkumu budou využity pro nastavení podmínek zřizování a provozu mikrojeslí, aby co nejlépe a nejefektivněji splňovaly svůj účel a naplňovaly potřeby společnosti.

2.  Analýza Tagesmutter/Tagesvater v Německu a  v Rakousku

Již na začátku projektu jsme vás v sekci Zahraniční inspirace informovali, že v Německu a Rakousku existuje služba Tagesmutter/Tagesvater, které je velice podobná službě mikrojeslí. Jedná se o službu, které je poskytovaná v domácnosti pečující osoby, péči využívají  rodiče především pro  malé děti. Expertky naší platformy vypracovaly podrobné analýzy, týkající se služby Tagesmutter/Tagesvater v Německu a  v Rakousku.

Více se dočtete zde:

Tagesmutter_Tagesvater v Německu

Tagesmutter_ Tagesvater v Rakousku