Michaela Marksová
Ministryně práce
a sociálních věcí

Vážení rodiče a zřizovatelé,

velice mne těší Váš zájem o téma předškolní péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, nakolik je obtížné sladit rodinný a pracovní život. Z tohoto důvodu vznikl projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let“ v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby.

Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná, konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Věřím, že tento informační web pomůže nalézt odpovědi na otázky o mikrojeslích jak rodičům, tak zřizovatelům.
 
Kromě služby mikrojeslí podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí  také dětské skupiny. Více informací o službě se můžete dozvědět na odkazu www.dsmpsv.cz.